Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Номинатив бирликларнинг семиологик ва лексикографик тавсифи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Равшанов Маҳмуд
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
812.374. 2
Яратилган вақти:
2019-10-02 10:08:32
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тилшунослигида тилнинг ижтимоий-маданий аҳамияти, унинг жамият тараққиёти билан боғлиқ ҳолда юзага келадиган хусусиятларининг илмий талқини татбиқий лингвистика, компьютер лингвистикаси, корпус лингвистикаси, когнитив тилшунослик, лингвомаданиятшунослик каби парадигмаларнинг вужудга келиши замирида янада мукаммаллашди.

Содда гап синтактик шаклининг аппликатив модел доирасида кенгайиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Самандаров Рустам Дўсёрович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.512.133.93’367
Яратилган вақти:
2019-10-02 10:04:58
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тилшунослигида структур лингвистика муаммоларини ўрганиш бобида эришилган ютуқлар изоҳ талаб қилмайди. Бироқ бошқа фанлар қатори тилшунослик фани ҳам ҳар доим тараққиётдадир. Шу боис кечаги ютуқларимизни янада мустаҳкамлаш учун замон талабига мос ҳолда илмий кузатишлар олиб боришимиз ўз-ўзидан тадқиқотларимиз кун тартибига қўйилмоқда.

Тил функционал ривожланишининг социолингвистик таҳлили (ўзбек тили мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қўшоқова Барнохон Йўлдошевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
316.74:811.512.133
Яратилган вақти:
2019-10-02 10:01:13
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тилшунос-лигининг муҳим масалаларидан ҳисобланган тил ва жамият ўртасидаги алоқа, тилнинг пайдо бўлиши, ривожланиши ва амалда қўлланилиши, жамиятнинг турли синфлар, гуруҳларга бўлиниши туфайли тилда рўй берадиган ижтимоий дифференциация ва турли халқларни ягона тил доирасига бирлаштирувчи интеграция ҳодисалари, тилнинг ижтимоий функциялари сони, уларнинг ривожланиши ва кенгайиши каби масалаларни тадқиқ этиш илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Baslawish klaslarda ana tilin oqıtıw metodikası pánınıń predmetı hám waziypaları


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Pırniyazova A. Pirniyazov Q, Bekniyazob Q
Нашр кўриниши:
Даврий нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
NMPI
Саҳифалар сони:
142
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-09-30 16:55:07
Baslawish klaslarda ana tilin oqıtıw metodikası pániniń predmetı oqıwshılarǵa qaraqalpaq tilin uyretiw jollari hám qurallarin ana tilinde duris sóylewi oqıwdı, jazıwdı gramatika imlanı ózlestırıwı haqqındaǵı ılım/

Gastronomic words in the semantics of english phraseologicals units


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Умарова Сарвиноз Сардоровна
Яратилган вақти:
2019-09-10 11:25:46
Ushbu maqolada Britaniya mamlakatining ovqatga doir so’zlarining ko’chma ma’nolarda ishlatilishiga doir bo’lgan holatlar ko’rib chiqilib, taxlil qilingan.

Чет тилларни ўқитишнинг интеграллашган курси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-07-24 14:48:42
The Integrated course of teaching foreign languages is an introductory course for students who have little or no previous English Language teaching experience. It may also be suitable for candidates with some experience but little previous training.

Хорижий тилни ўқитишда маданиятлараро мулоқотни шакллантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-07-24 14:36:30
Хорижий тилни ўқитишда маданиятларао мулоқотни шакллантириш фани амалий бўлиб талабаларни касбий йўналиш доирасида тилнинг оғзаки ва ёзма шаклларини ўргатиш, уларнинг ижтимоий-маданий мулоқот малакаларини ривожлантириш, хусусан ўрганилаѐтган чет тилининг функционал шакллари ва услубларини, тил тўғрисидаги амалий ва назарий билимларини такомиллаштиради.

Ўқиш ва ёзиш амалиёти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-07-24 14:31:15
Ушбу услубий қўлланмада тестлар, машқлар, ёзма ишлар, оғзаки сўров, презентациялар ва матн таҳлили ўз ичига олган.

Назарий грамматика


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-07-24 14:23:57
Ушбу услубий қўлланмада тестлар, машқлар, ёзма ишлар, оғзаки сўров, презентациялар ва матн таҳлили ўз ичига олган.

A course in language teaching


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Penny Ur
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
1991
Нашриёт:
Cambridge university
Саҳифалар сони:
388
УДК рақами:
4
Яратилган вақти:
2019-07-24 14:09:43
This comprehensive training course provides a complete introduction to teaching for use-service or in-service settings.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит