Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Особенности организации гостиничных услуг в национальных домах


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Д.З.Норкулова, Ш.Ибадов.
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Самаркандский Государственный Институт Экономики и Сервиса
Саҳифалар сони:
55
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-12-05 15:09:45
Особенности организации гостиничных услуг в национальных домах.

Туризм иқтисодиёти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Султонов Ш.А., Шавқиев Э.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Саҳифалар сони:
158
Яратилган вақти:
2019-12-05 15:07:20
Туризмни ривожлантиришнинг амалий асослари. Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида туризмнинг миллий моделини шакллантириш жараёни амалга оширилмоқда. Ушбу моделда таъкидланишича мамлакатда ривожлантирилаётган туристик бозор бошқа ҳар қандай бозорлар каби мамлакатнинг ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий вазиятига таъсир кўрсатади.

Туризм ва меҳмонхона хизматлари иқтисодиёти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Султонов Ш.А, Усманов З.Б, Шавқиев Э.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Саҳифалар сони:
303
Яратилган вақти:
2019-12-05 15:04:27
Хизматнинг аниқ тарифи қандай бўлиши кераклиги тўғрисида турли фикрлар билдирилмоқда. Шунга қарамасдан, асосан иқтисодий фанларда сервис фаолияти, хизмат кўрсатувчи тармоқлар ва хизматлар соҳаси тўғрисида умумий тасаввур шаклланган.

Ona tili ta’limida madaniy nutq va uni shakllantiruvchi asosiy sifatlar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
D.Maxmadmurodova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
73
Яратилган вақти:
2019-12-05 12:56:51
Umumiy o’rta va o’rta maxsus ta’lim ona tili darsliklarida o’quvchilarning til ilmini o’rgatuvchi mavzulari nazariyaga asoslanib qolgan. Qisman, fonetika, leksikologiya, asosan, grammatika (morfologiya va sintaksis) bo’limlari chuqur nazariy ma’lumotlarga asoslanib qolgan. Natijada, o’quvchilar ona tilining eng muhim vazifasi bo’lgan og’zaki va yozma nutq sirlarini – fasohatli so’zlash va o’sha fikrini yozma shaklda bayon eta olish malaka va ko’nikmalarini to’liq egallay olishmayapti.

Jismoniy tarbiya darslari jarayonida futbol o‘yini texnikasi uslublarini o‘rgatish uslubiyoti


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M.Meyliyeva
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
46
Яратилган вақти:
2019-12-05 12:50:43
Mustaqillik yillarida qabul qilingan futbolni rivojlantirishga yo‘naltirilgan chora-tadbirlar O‘zbekiston futbol jamo­alariga xalqaro maydon­da sezilarli yutuqlarga erishish imkonini berdi.Bolalar sportini ri­vojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari hisobiga Sport inshootlarini qurish va rekonstruksiya qilish dasturining amal­ga oshirilishi tufayli respublikada hap yili za­monaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan stadi­onlar soni ko‘paymokda.

The lyrical poetry of the Romantic period


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M.Sayfiyeva
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2019-12-05 12:49:59
In recent years, in order to solidify the independence of our country and to improve the social and economic life of our motherland, our government has paid great attention in many spheres. Especially in the field of education, the latest changes are of high significance. From the early days of independence, Uzbekistan started collaboration with the community of the world in several spheres, as a result of which the field of education started blooming respectively.

Hozirgi zamon ingliz tilida son so’z turkumi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M.Sultonova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2019-12-05 12:49:14
Respublikamiz mustaqillikni qo’lga kiritgach, o’z yo’lini, rivojlanish dasturini mamlakatning o’ziga xosligi, tarixi, madaniyati hamda rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalangan holda belgilab oldi. Ammo boshqa yangi mustaqil davlatlar singari darhol mavjud tuzumdan voz kechib, “shok terapiyasi” yoki boshqa bir qator “tez rivojlanish dasturlari”ni tanlamadi. Buning tog’riligini vaqtning o’zi isbot etdi.

Tadbirkorlik faoliyatida yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etishning huquqiy asoslari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
U.Nabiyev
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2019-12-05 12:48:14
Ma`lumki, biz yangi jamiyat qurish, demokratik huquqiy davlat tuzish, iqtisodiyotni bozor munosavatlariga o`tkazish maqsadida o`zimizga xos va mos yo`l tanlaganmiz. Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar tadbirkorlar faoliyatini erkinlashtirish, ularga keng yo‘l ochib bergan holda nazorat qiluvchi organlarning vakolatlarini aniq-ravshan belgilab olishda va albatta, tadbirkorlik subyektlari huquqlarining himoyasini amalda ta’minlashda ko‘rinmoqda.

Shaxs ma’naviy kamolotida estetik did va ehtiyojning o’rni


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
B.Uzoqov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
70
Яратилган вақти:
2019-12-05 12:47:18
O’zbekistonimiz demografik xususiyatiga ko’ra yoshlar mamlakati hisoblanadi. Hozirgi globallashgan zamonda barcha yangilikka, o’zgarishlarga qarab intilmoqda. "Bizni hamisha o‘ylantirib keladigan muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so‘z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog‘liq. Bugun zamon shiddat bilan o‘zgaryapti. Bu o‘zgarishlarni hammadan ham ko‘proq his etadigan kim - yoshlar. Mayli, yoshlar o‘z davrining talablari bilan uyg‘un bo‘lsin. Lekin ayni paytda o‘zligini ham unutmasin.

Atrof-tabiiy muhitni xalqaro muhofaza qilishning huquqiy asoslari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
S.Uraqova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2019-12-05 12:46:30
O`zbеkistonda milliy ekologik qonunchilikni rivojlantirish bilan bir qatorda atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy rеsurslardan oqilona foydalanish sohasidagi xalqaro va davlatlararo shartnomalar, bitimlarga qo`shilish, ularni imzolash borasida tizimli hamda izchil ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda hukumatimiz tomonidan atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy rеsurslaridan oqilona foydalanish borasida qator xalqaro bitimlar va konvеntsiyalar imzolangan. Mazkur bitim va konvеntsiyalar bo`yicha olingan majburiyatlarni amalga oshirishda yirik ekologik loyihalar amalga oshirilmoqda.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит