Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Teaching English for specific purposes at Urgench state university (UrSU): experiences and challenges


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдуллаев Д.И.
Яратилган вақти:
2019-03-05 12:04:29
Мақолада Урганч давлат университетининг махсус йўналишларида инглиз тилини ўқитишдаги тажрибаси, уни ўқитишни янада яхшилаш учун қандай босқичларни бажариш кераклиги ҳақида сўз боради. Унга кўра нофилолгик йўналишларга инглиз тилини ўқитишда муҳим бўлган ҳусусиятлар, шу жумладан: эҳтиёжлар таҳлилини олиб бориш, эҳтиёжлар таҳлилидан келиб чиқиб ўқув дастурларини яратиш ва унга мос ўқув материалларини танлаб билиш ва ривожлантириш тилни ўқитиш жараёнида қанчалик муҳим аҳамият касб этиши айтиб ўтилган.

Ўзбек тилидаги аниқловчили қўшма сўзлар, ёхуд баҳувриҳилар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жуманиязов А.Ж., Рахимова Ш.
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
192
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-03-05 12:00:04
А.Жуманиёзов ва Ш. Рахимоваларнинг “Ўзбек тилидаги аниқловчи қўшма сўзлар, ёхуд баҳувриҳилар” ўқув услубий қўлланмасига билдирилган фикр мулоҳазалар алоҳида диққатга сазовар, чунончи мазкур ишда дунёнинг кўпчилик тилларида кенг ўрганилган ва ўз вақтида тилшуносликка хос термин билан аталиб улгуришган, бироқ миллий тилимиз бўлмиш ўзбек тилида, у борасида тадқиқотлар энди бошланилган ва ҳали ўзбек тилида ноёб тил ҳодисаси сифатида қатъий номга эга бўлмаган, гоҳида аниқловчи қўшма сўзлар ва гоҳида мутахасислар томонидан “баҳувриҳийлар”деб тилга олиниб келинаётган лексикологик восита, тадқиқот объекти қилиб олинади ва қўшма сўзларнинг “аниқловчи” тури тахлил қилинади.

Deutsch (немис тили)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жуманиязов А.Ж., Халлиева Қ.
Нашр кўриниши:
Кўптомли нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
111
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-03-05 11:45:46
Мазкур дарслик олий ўқув юртларининг нолисоний факультетларида немис тили ўқитиш дарсларида белгиланган умумий курсларида 228 соат дарс бирлигидан келиб чиқиб, ўқув жараёнига мослаштирилиб, тил кўникмаларининг фаоллигини ошириш, мустақил ишлаш ва таржимага оид машқлар билан бойитилганлиги ҳамда дарслик билан ишлаш услубининг миллий менталитетимиз асосида яратилганлиги фарқланади.

Renaissance Period in the English Literature


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахимова Х.К., Комилжонова М.О.
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
48
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-03-02 12:02:14
Ушбу ўқув-услубий қўлланма инглиз адабиёти фанидан бўлиб, филология ва хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили) бакалаврият йўналиши талабалари учун мўлжаллангандир. Қўлланма ўз ичига қуйидагиларни олади: инглиз адабиётининг ривожланиш тарихи, хусусан, инглиз адабиёти тарихида ренессанс даврининг ривожланиш босқичлари ва даврлари, ҳамда ҳар бир даврнинг кўзга кўринган намояндаларининг инглиз адабиётига қўшган ҳиссаси, уларнинг асарлари таҳлили ва ҳоказолар.

English tenses in colours


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдуллаев Д.И.
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
36
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-03-02 11:53:22
Ушбу “English tenses in colours” деб номланган ўқув услубий қўлланма, асосан, нофилологик таълим йўналишларида таҳсил олаётган талабаларнинг инглиз тили грамматикасини, аниқроғи, инглиз тилида мавжуд бўлган замонларни ўрганиб олишлари учун кўмакчи бўла олади. Бунинг устига у академик лицей, касб-ҳунар коллежлари, шунингдек барча инглиз тилини ўрганишни хоҳловчиларга ҳам амалий қўлланма бўлиб хизмат қила олаши мумкин.

Назарий фонетика (немис тили)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Кадирова Н.Э.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
65
Яратилган вақти:
2019-03-02 11:47:23
Ушбу маъруза матнлари “Назарий фонетика” фанини ўқитадиган олий ўқув юртлари ва узлуксиз таълим тизимидаги немис тили бакалавриат йўналишидаги ўқув муассаларининг профессор-ўқитувчилари ва талабалари учун мўлжалланган. Назарий фонетика тилшуносликнинг таркибий қисми бўлиб, тилнинг товуш воситалари, бўғин, сўз урғуси, оҳангнинг моддий, физиологик, акустик ва вазифавий хусусиятларини интонация масалаларини ўрганади.

Чет тили ўргатишда ўрганувчиларни гапиришга ўргатишда турли ўйинлардан фойдаланиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Атаджанова С.Р.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
12
Яратилган вақти:
2019-03-02 11:41:16
Ушбу маъруза ""Чет тили ўргатишда ўрганувчиларни гапиришга ўргатишда турли ўйинлардан фойдаланиш"" деб номланиб у 3-курс талабалари учун мўлжалланган бўлиб, у чет тилида гапиришга оид назарий ва амалий кўрсатмалардан иборат. Айниқса ундаги маълумотлар жуда қизиқарли ва тамоман янги. Ундан ташқари маъруза умумтаълим мактаблари, академик лицейлар ва касб ҳунар коллежларида чет тилларни ўқитиш методикаси, бўлажак касбий фаолият учун талабаларга чуқур билим бера оладиган маълумотлар бор.

Ғарбий Европа мамлакатлари адабиётларида Амир Темур сиймоси (сарчашмалар, тасаввур ва талқинлар)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эрматов Баҳодир Содиқович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
9 (58) (092) (584.4)
Яратилган вақти:
2019-02-27 16:22:39
Ғарбий Европа халқлари адабиёти тарихида Амир Темур ҳақида яратилган асарларни таҳлил қилиш ва уларда Соҳибқирон сиймосининг талқин этилишини ёритиб беришдан иборат.

ХХ–ХХI асрлар бўсағасида Америка адабиётида «оилавий хроника» жанри (Энн Тайлер ва Жулия Альварес ижоди асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Локтева Надежда Михайловна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
821.111 (73)
Яратилган вақти:
2019-02-27 16:06:03
Тадқиқотда XX–XXI асрлар бўсағаси АҚШ адабиётида «оилавий хроника» жанрининг хусусиятларини Жулия Альварес ва Энн Тайлер ижоди мисолида ёритиб берилган.

Инглиз, рус, ўзбек ва қозоқ тиллари мақолларидаги вақт репрезентациясининг лингвокогнитив аспекти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Паизбекова Азиза Джаксиновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
808.2-31
Яратилган вақти:
2019-02-27 15:52:37
Тадқиқотда Инглиз, рус, ўзбек ва қозоқ тиллари мақолларида замон муносабатининг репрезентациясидаги умумий ва фарқли жиҳатлар, вақтни ўтмиш, бугун ва келажакда давом этувчи ҳодиса сифатида универсал ва миллий-маданий тушуниш аспектида чоғиштириш ҳамда лингвокогнитив хусусиятлари ёритиб берилган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит