Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Syntactical pecularities of aphorisms in English


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ҳакимбоева С.Б.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2019-03-07 11:28:19
Ушбу битирув малаквий иши инглиз тилидаги афoризмларнинг синтактик таҳлилига oид бўлиб, назарий грамматика ва тилшунoслик назарияси тариxида инглиз тилидаги афoризмларнинг синтактик xусусиятлари, тилшунoсликда афoризм тушунчаси, афoризмларнинг тилдаги вазифалари, инглиз афoризмларининг ўрганиш сoҳалари, инглиз афoризмларининг синтактик ва маънoвий xусусиятларига яна бир бoр назар сoлишдан ибoрат.

Conceptual analyses of the components of metaphor with the element of mentality in English and Uzbek and their lexico –stylistic features


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Машарипoв Ж. А.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
109
Яратилган вақти:
2019-03-06 15:39:01
Диссертация бугунги кунда лингвистиканинг энг дoлзарб муаммoларидан бири бўлиб, илмий ишнинг асoсий мақсади инглиз ва ўзбeк тилидаги мeнталитeт элeмeнтига эга бўлган мeтафoраларни кoнцeптуал таҳлил қилишдан ибoрат. Мeтафoра кўп маънoлиликни ҳoсил қилишдаги асoсий устун бўлиб, у тилни янада жoнли, бўёқдoр ва таъсирли чиқаришда муҳим ўрин тутади. Мeтафoра инглиз ва ўзбeк тилларида кўпчилик oлимлар тoмoнидан батафсил ўрганилган.

Инглиз ва ўзбeк тилларида “баҳувриҳининг” қиёсий ўрганилиши


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахимова Ш.Ш.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
93
Яратилган вақти:
2019-03-06 11:02:26
Мазкур магистрлик диссертацияси бир-бирига гeнeтик қардoш бўлмаган ва ҳудудий жиҳатдан бир-биридан йирoқ бўлган ўзбeк ва инглиз тилларидаги бугунги кунда тилшунислик сoҳасида кам ўрганилган дoлзарб мавзу аниқлoвчи қўшма сўзлар – баҳувриҳийларни қиёсий жиҳатдан илмий таҳлил қилишга бағишланган.

Improvement of effectiveness of teaching receptive types of speech activity to the students of non-linguistic universities


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахимова У.
Яратилган вақти:
2019-03-05 12:06:29
Мақолада мутахассислиги инглиз тили бўлмаган талабаларга ўқув жараёнини оптималлаштириш усулларидан бири нутқ фаоллигининг баъзи бир турлари билан боғлиқ бўлган малакалар ҳақида тафсилотлар берилган.

Teaching English for specific purposes at Urgench state university (UrSU): experiences and challenges


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдуллаев Д.И.
Яратилган вақти:
2019-03-05 12:04:29
Мақолада Урганч давлат университетининг махсус йўналишларида инглиз тилини ўқитишдаги тажрибаси, уни ўқитишни янада яхшилаш учун қандай босқичларни бажариш кераклиги ҳақида сўз боради. Унга кўра нофилолгик йўналишларга инглиз тилини ўқитишда муҳим бўлган ҳусусиятлар, шу жумладан: эҳтиёжлар таҳлилини олиб бориш, эҳтиёжлар таҳлилидан келиб чиқиб ўқув дастурларини яратиш ва унга мос ўқув материалларини танлаб билиш ва ривожлантириш тилни ўқитиш жараёнида қанчалик муҳим аҳамият касб этиши айтиб ўтилган.

Ўзбек тилидаги аниқловчили қўшма сўзлар, ёхуд баҳувриҳилар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жуманиязов А.Ж., Рахимова Ш.
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
192
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-03-05 12:00:04
А.Жуманиёзов ва Ш. Рахимоваларнинг “Ўзбек тилидаги аниқловчи қўшма сўзлар, ёхуд баҳувриҳилар” ўқув услубий қўлланмасига билдирилган фикр мулоҳазалар алоҳида диққатга сазовар, чунончи мазкур ишда дунёнинг кўпчилик тилларида кенг ўрганилган ва ўз вақтида тилшуносликка хос термин билан аталиб улгуришган, бироқ миллий тилимиз бўлмиш ўзбек тилида, у борасида тадқиқотлар энди бошланилган ва ҳали ўзбек тилида ноёб тил ҳодисаси сифатида қатъий номга эга бўлмаган, гоҳида аниқловчи қўшма сўзлар ва гоҳида мутахасислар томонидан “баҳувриҳийлар”деб тилга олиниб келинаётган лексикологик восита, тадқиқот объекти қилиб олинади ва қўшма сўзларнинг “аниқловчи” тури тахлил қилинади.

Deutsch (немис тили)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жуманиязов А.Ж., Халлиева Қ.
Нашр кўриниши:
Кўптомли нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
111
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-03-05 11:45:46
Мазкур дарслик олий ўқув юртларининг нолисоний факультетларида немис тили ўқитиш дарсларида белгиланган умумий курсларида 228 соат дарс бирлигидан келиб чиқиб, ўқув жараёнига мослаштирилиб, тил кўникмаларининг фаоллигини ошириш, мустақил ишлаш ва таржимага оид машқлар билан бойитилганлиги ҳамда дарслик билан ишлаш услубининг миллий менталитетимиз асосида яратилганлиги фарқланади.

Renaissance Period in the English Literature


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахимова Х.К., Комилжонова М.О.
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
48
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-03-02 12:02:14
Ушбу ўқув-услубий қўлланма инглиз адабиёти фанидан бўлиб, филология ва хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили) бакалаврият йўналиши талабалари учун мўлжаллангандир. Қўлланма ўз ичига қуйидагиларни олади: инглиз адабиётининг ривожланиш тарихи, хусусан, инглиз адабиёти тарихида ренессанс даврининг ривожланиш босқичлари ва даврлари, ҳамда ҳар бир даврнинг кўзга кўринган намояндаларининг инглиз адабиётига қўшган ҳиссаси, уларнинг асарлари таҳлили ва ҳоказолар.

English tenses in colours


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдуллаев Д.И.
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
36
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-03-02 11:53:22
Ушбу “English tenses in colours” деб номланган ўқув услубий қўлланма, асосан, нофилологик таълим йўналишларида таҳсил олаётган талабаларнинг инглиз тили грамматикасини, аниқроғи, инглиз тилида мавжуд бўлган замонларни ўрганиб олишлари учун кўмакчи бўла олади. Бунинг устига у академик лицей, касб-ҳунар коллежлари, шунингдек барча инглиз тилини ўрганишни хоҳловчиларга ҳам амалий қўлланма бўлиб хизмат қила олаши мумкин.

Назарий фонетика (немис тили)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Кадирова Н.Э.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
65
Яратилган вақти:
2019-03-02 11:47:23
Ушбу маъруза матнлари “Назарий фонетика” фанини ўқитадиган олий ўқув юртлари ва узлуксиз таълим тизимидаги немис тили бакалавриат йўналишидаги ўқув муассаларининг профессор-ўқитувчилари ва талабалари учун мўлжалланган. Назарий фонетика тилшуносликнинг таркибий қисми бўлиб, тилнинг товуш воситалари, бўғин, сўз урғуси, оҳангнинг моддий, физиологик, акустик ва вазифавий хусусиятларини интонация масалаларини ўрганади.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит