Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

“Өзбекстанда суд-ҳуқық системасын реформаластырыў шәраятында прокуратура уйымларының жумысын жетилистириў мәселелери»


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Matkarimova Sariinaz
Йўналиши:
Ижтимоий-сиёсий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Нөкис
Саҳифалар сони:
22
Яратилган вақти:
2016-02-16 13:37:57
“Өзбекстанда суд-ҳуқық системасын реформаластырыў шәраятында прокуратура уйымларының жумысын жетилистириў мәселелери» темасындағы магистрлик диссертациясы

Мураббий қадриятлар тарғиботчиси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2016-02-15 14:08:36
Олий ўқув юртларининг бакалавриат босқичи талабалар гуруҳи мураббийлари ва тарбиячиларига ўқув – услубий қўлланма. Ушбу китоб олий ўқув юртларининг бакалавриат босқичи талабалари гуруҳ мураббийлари ва тарбиячилари учун ўқув услубий қўлланма сифатида тавсия этилади. Унда ўқув йилининг бошланиши, яъни 2 сентябрдан то 1 июлгача ўтказиладиган тадбирлар режалаштирилган, шу билан бирга бу тадбирларга тайёргарлик кўриш учун материаллар мужассамлашган.

Директор ўринбосари ҳақидаги низом


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Қудратова М
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2004
Нашриёт:
Cамарқанд
Саҳифалар сони:
10
Яратилган вақти:
2016-02-13 11:36:12
Директор ўринбосари ХТВ ва бошқа юқори ташкилотларнинг қарори, буйруғи ва меъёрий хужжатларни талаблари асосида ишларни ташкил этиши ҳақида фикр юритиш ҳамда жамиятда юксак маънавий фазилатларни камол топтириш миллий мафкурани шакллантириш, ёшларни бой тарихий ва маданий меросимиз, миллий анъаналаримизга, умуминсоний қадриятларга хурмат, Ватанга мухаббат, истиқлол ғояларига садоқат рухида кенг фикрли, иродаси бақувват, иймони бутун, жисмоний ва маънавий жихатдан баркамол иктисодий ислохотларни хаётга тадбик эта оладиган, мустақил фикрловчи шахсларни шакллантиришда мактаб директори, синф рахбарлари, мактаб психологи, жисмоний тарбия ўқитувчиси, ота-оналар қўмитаси, махаллада педагог ташкилотчи, «Камолот», «Соғлом авлод учун» жамғармалари ва бошқа давлат ва нодавлат жамғармалари, оила билан хамкорликда ишлаш директор ўринбосари фаолиятини асосини ташкил этилиши хақида фикр юритиш.

Ижтимоий иш этикаси ва қадриятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ш. КОДИРОВА
Йўналиши:
Ижтимоий-иқтисодий
Нашр этилган йили:
2010
Нашриёт:
ЎДСМИ
Саҳифалар сони:
20
Яратилган вақти:
2016-02-12 16:23:59
Мамлакатимиздаги ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар — Ўзбекистоннинг ўз мустақиллигининг эълон қилиши, ўтмиш тарихимизнинг, миллий анъана, қадриятларнинг тикланиши муносабати билан ижтимоий фанлар, жумладан, "Ижтимоий иш этикаси ва қадриятлари" фани олдида янги вазифалар турибди.

Диалектика ва билиш назарияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ш.С. Қўшоқов
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2007
Нашриёт:
Самарқанд давлат университети
Саҳифалар сони:
57
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2016-02-12 13:59:28
Мамлакатимиз жаҳон цивилизацияси тизимида ўзига муносиб ўринни эгаллаш борасида ўзини Фани ва маънавиятини кириб келаётган XXI аср талабига жавоб берадиган даражага кўтариш учун илғор илмий, ижтимоий – сиёсий, ҳуқуқий ва фалсафий ғоялар, қадриятлар Билан бойитмоқда. Айни пайтда жамиятда содир бўлаётган туб ўзгаришлар маънавият жабҳаларида ўзларини хилма – хил ифодасини топмоқда. Бу эса ўз навбатида кишиларни руҳиятида, дунёқарашида чуқур из қолдирмоқда. Шуларга монанд ҳолга республикамизда шаклланаётган истиқлол маънавияти ва мафкурасининг назарий негизини ташкил қилган фалсафа ўзининг мазмуни ва сиймосини янгиламоқда. Бундай шароитда диалектик тафаккурнинг бой хазинасидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Олам, жамият ва маънавият соҳаларида рўй берадиган тараққиёт ва янгиланишларни ҳар томонлама, чуқур тушуниш учун инсоният самарали воситани – диалектик тафаккур усулини ишлаб чиққан. Ўқувчи ёшлар учун бу усулини ўзлаштириш йўлларидан бири диалектика таълимоти, унинг тушунчалари ва тамойилларини ижодий ўрганиб олишдир.

Марказий Осиё фалсафаси, унинг жаҳон маданиятидаги ўрни


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Маматкулов Р
Йўналиши:
Ижтимоий-иқтисодий
Нашр этилган йили:
2010
Нашриёт:
Тошкент кимё – технология институти
Саҳифалар сони:
95
Яратилган вақти:
2016-02-12 13:02:00
Услубий қўлланма фалсафа фанидан талабаларнинг Марказий Осиё фалсафаси, унинг жаҳон маданиятига таъсири мавзуси юзасидан қатор маълумотларни самарали ўзлаштириб олишларида муҳим назарий-илмий услубий аҳамият касб этади. Бу эса, талабаларни юртимизда энг қадимий даврдан бошлаб токи Темурийлар давригача бўлган ижтимоий-маданий ҳаёт, диний-фалсафий тафаккур ривожи, унинг ўзига хос томонлари, буюк файласуф – алломалар илмий –диний мероси, улар амалга ошириб кетган эзгу яратувчилик ишлари каби муҳим маълумотлар билан таништиришда катта рол ўйнайди. Чунки, бундай билимларга эга бўлиш ёшларнинг ўз тарихий-ижтимоий, фалсафий меросини ўзлаштириб олиўлари улар онги ва қалбини маънавий озиқлантиришда, ҳозирги давр тақоза этаётган долзарб вазифалар моҳиятини тушуниш ва амалга оширишда зарурдир. Услубий қўлланма Фалсафа фанидан 2004-йил Олий таълим вазирлиги томонидан тавсия этилган намунавий дастур асосида тайёрланди.

Камолот ёшлар ижтимоий харакати.


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ғуломов М
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2016-02-01 14:47:32
"Биз - Ўзбекистон Республикасининг ёшлари: - конституциявий ҳуқуқларимиздан ва қонунларда белгилаб қўйилган кафолатлардан фойдаланиб; - халқимизнинг бой тарихий меросига ворислик, истиқлол йилларида амалга оширилаётган бунёдкорлик ишларига дахлдорлик туйғусини; - ватанимизнинг мустақиллигини мустаҳкамлаш, унинг шон-шуҳрати, нуфузи ва обрўсини дунё миқёсида юксалтириш, халқимизнинг келажаги буюк давлат қуришдек эзгу мақсадини рўёбга чиқариш бугун камол топаётган авлоднинг зиммасида эканлигини; - юртимизда эркин ва фаровон ҳаёт барпо этишга фаол ва муносиб ҳисса қўшиш ўзимизнинг фарзандлик ва фуқаролик бурчимиз эканини чуқур ҳис этиб; - миллий ғоямизга содиқ, имони бутун, эътиқоди мустаҳкам, оташин ватанпарвар, ижтимоий фаол, меҳнатсевар, ташаббускор кишилар бўлиб вояга етиш аввало ўз саъйи-ҳаракатимизга боғлиқ эканини тўла англаб, Ўзбекистон Республикаси «Камолот» ёшлар ижтимоий ҳаракати сафига бирлашганмиз. "

Ёшлар тарбиясида - кексалар маънавий меросининг ўрни масаласи


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Набижон Қаҳрамонович Ҳаққулов
Яратилган вақти:
2016-01-26 10:33:45
Мустақил тараққиёт йўлимизнинг ўтган йигирма беш йили давомида биз ўз олдимизга олий мақсад қилиб қўйганимиз -озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон турмуш барпо этиш борасида кенг бунёдкорлик ишларини амалга оширмоқдамиз. Бирор бир соҳа йўққи, бироз бўлсада эътибордан четда қолган бўлса. Ана шу мақсад йўлида маънавиятимизни юксалтиришга, ҳар бир инсон қалбида юксак маънавият, эзгулик ва бунёдкорлик ҳиссини қарор топтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Зеро, ҳар биримизнинг онгу – шууримизда маънавият юксаклиги қанчалик мустаҳкам бўлса, азал-азалдан аждодларимиз учун ёт бўлган жоҳиллик, худбинлик, шафқатсизлик иллатлари биздан йироқ бўлади

Umumiy sotsiologoya


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
102
Яратилган вақти:
2015-11-02 10:31:39
Ushbu maruza matnida ijtimoiylashuv jarayonlarining namoyon bo’lish shakllari yoritilgan

Ijimoiy guruh va qatlamlar bilan ishlash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Tangirova M
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
166
Яратилган вақти:
2015-11-02 10:27:32
Ijtimoiy demografik guruhlar doirasida jamiyatda mavjud barcha qatlam va stratalar ijtimoiy guruhlar va sinflar o’rganiladi. Ushbu guruhlarni o’rganish muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, o’zaro ijtimoiy aloqalar va munosabatlarni o’rganish. Jamiyatda insonlarni tutgan o’rni va roli masalalarini tadqiq qilish. Keng ma’noda ijtimoiy munosabatlar iqtisodiy-siyosiy va ma’naviy munosabatlarni ham bildiradi.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит