Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Малака ошириш тизимида спорт курашлари бўйича тренерларнинг касбий маҳоратини такомиллаштириш методикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ибрагимов Беҳзод Бахтиёрович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
796.071.4: 015.12: 8
Яратилган вақти:
2021-09-14 11:05:04
Тадқиқотнинг мақсади спорт курашлари бўйича тренер кадрлар малакасини ошириш жараёнини оптималлаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Бўлажак биология ўқитувчиларининг касбий компетенциялари шаклланганлик даражасини баҳолашнинг методик тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Салимова Сарвиноз Фархадовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
57.371.3
Яратилган вақти:
2021-09-14 10:12:39
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак биология ўқитувчилари касбий компетенциялари шаклланганлик даражасини баҳолашнинг методик тизимини такомиллаштиришдан иборат.

Толани тозалаш самарадорлигини ошириш мақсадида икки секцияли тола тозалаш ускунасини такомиллаштириш ва унинг асосий


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Муминов Улугбек Мамитбекович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
677.051.152
Яратилган вақти:
2021-09-14 10:08:08
Тадқиқотнинг мақсади тола тозалагич аррали цилиндрининг пухталигини ошириш, колосник ва аррали цилиндр орасидаги керакли технологик масофани таъминлаш орқали бегона ифлос аралашмаларини ажратишни яхшилаш билан толани тозалаш сифатини оширишдан иборат.

Ипакнинг толали чиқиндиларини дастлабки ишлашнинг такомиллашган технологиясини яратиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рахимов Акмал Алишерович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
677.371.8+66.51.065
Яратилган вақти:
2021-09-14 10:05:40
Тадқиқотнинг мақсади. Табиий ипакнинг толали чиқиндиларини синфлаштириш асосида сирт фаол моддалар ва электр фаол сув ҳамда уни амалга оширувчи ускуналар ёрдамида дастлабки ишлов бериш орқали сифатли йигирилган ипак калава ипини ишлаб чиқариш учун хомашёни тайёрлашдан иборат.

Аррали жин чигит тароғини такомиллаштириш асосида иш унумдорлигини ошириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мамашарипов Абдунаби
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
677.21.021
Яратилган вақти:
2021-09-14 10:00:13
Тадқиқотнинг мақсади аррали жин чигит тароғини такомиллаштириш асосида иш унумдорлигини ошириш ва маҳсулот сифатини сақлаб қолишдан иборат.

Табиатшунослик фанини ўқитиш узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ширинов Музаффар Кучарович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
37.016:502.1
Яратилган вақти:
2021-09-13 21:21:36
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич таълим йўналиши талабаларини касбий фаолиятга тайёрлашда табиатшунослик фанини ўқитиш узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш механизмларини такомиллаштиришдан иборат.

Сув танқислиги шароитида асосий экинларнинг мақбул суғориш тартибини ишлаб чиқиш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Халмуратова Бахитгул Узахбергеновна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
633.51:633.11:633:674.6:628.17
Яратилган вақти:
2021-09-13 21:19:08
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон Республикасининг ўртача даражада шўрланган ўтлоқи-аллювиал тупроқларида сув танқислиги шароитида ғўзанинг “Чимбой-5018”, кунгабоқарнинг “Наврўз”, кузги буғдойнинг “Краснодарская-99” ва беданинг “КК-15” навларидан юқори ҳосил олишда илмий асосланган суғориш тартибини ишлаб чиқиш.

Қишлоқ хўжалигига ихтисослашган йўналишларда инглиз тилини ўқитишда лексик компетенцияни ривожлантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Холиёров Бунёд Ҳусанович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
378.091.3:811.111
Яратилган вақти:
2021-09-13 21:15:33
Тадқиқотнинг мақсади қишлоқ хўжалигига ихтисослашган йўналишларда инглиз тилини ўқитишда лексик компетенцияни ривожлантиришдан иборат.

Специальные конструкции машин и оборудования горного производства


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Джураев Р.У.,
Яратилган вақти:
2021-09-13 21:12:01
В Узбекистане построены и действуют горные предприятия с открытым и подземным способами добычи разнообразных полезных ископаемых. В их числе буроугольный разрез, «Ангренский» и Управление добыча угля подземным способом ОАО «Узбекуголь», карьер «Кальмакыр» АГМК, карьер «Мурунтау» НГМК, Занимающий одно из ведущих положений не только в странах СНГ, Нои в мире и др.

Special constructions of mining machinery and equipment


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Djuraev R. U.
Яратилган вақти:
2021-09-13 20:54:37
Uzbekistan has built and operates mining enterprises with open and underground methods of extracting various minerals. These include a brown coal mine, "Angrensky" and management of underground coal mining JSC "Uzbekugol", quarry "Kalmakyr" AGMK, quarry "Muruntau" NMMC, which Occupies one of the leading positions not only in the CIS countries, but also in the world, etc.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит