Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Сўнгги давр ўзбек достончилигида ижодкор услуби ва индивидуаллиги (Икром Отамурод ва Усмон Қўчқор достонлари асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ўроқова Нафосат Ёриевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
894.375:8-13
Яратилган вақти:
2019-12-13 17:16:13
Икром Отамурод ва Усмон Қўчқор достонлари мисолида сўнгги йиллар ўзбек достончилигида ижодкор услуби ва индивидуаллигини илмий баҳолаш ва аниқлашдан иборат.

Ўзбек тилини субстанциал-прагматик тадқиқ қилишнинг методологик асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ибрагимов Жавлон Ёрматович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
141+167.0
Яратилган вақти:
2019-12-13 17:05:46
Ўзбек тилини субстанциал-прагматик тадқиқ қилишнинг илмий-назарий ва методологик асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек тили паронимларининг лисоний таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нафасова Вазира Тўраевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
495+413.144
Яратилган вақти:
2019-12-13 17:01:47
Ўзбек тили лексикаси тизимида ифодавий ва мазмуний жиҳатдан кичик микротизимни ташкил қилувчи паронимларнинг шаклий, маъновий хусусиятлари, паронимик лексиканинг вариация, полисемия, омонимия, синонимия ва антонимия сингари ёндош ҳодисалардан ўхшаш ва фарқли жиҳатларини тадқиқ этишдан иборат.

Абдулла Орипов шеъриятининг лингвопоэтик хусусиятлари (метафорик ҳодисалар мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шодмонова Дилдор Эргашевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
894.375+415.412.51
Яратилган вақти:
2019-12-13 16:39:55
Шоир Абдулла Ориповнинг поэтик нутқини илмий ўрганиш вазифасини белгилаш ва шоирнинг ўзбек тили лисоний имкониятидан бадиий фойдаланиш маҳоратини шеъриятининг лингвопоэтик хусусияти мисолида текширишдан иборат.

Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва уларнинг миллатлараро муносабатларга таъсири (1991 – 2016 йиллар, Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятлари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юсупова Севара Низамитдиновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
94:314.012(575.12)”1991 – 2016”(043,3)
Яратилган вақти:
2019-12-13 16:11:07
Тадқиқотнинг мақсади мустақиллик йилларида Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларидаги демографик ривожланишнинг миллатлараро муносабатларга таъсирини очиб беришдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси хотин-қизларининг кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришдаги иштироки (1991-2019 йиллар)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Балтабаева Манзурахон Мирзажановна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
338.22-055.2(575.1) “1991/2019”
Яратилган вақти:
2019-12-13 16:08:24
Тадқиқотнинг мақсади 1991-2019 йилларда Ўзбекистон Республикасида хотин-қизларнинг кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришдаги ўрни, уларнинг жамиятдаги фаол иштироки ҳамда мазкур соҳага жалб этилишининг аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Акрилонитрилдан акрил кислотаси синтези ва у асосидаги суперабсорбентлар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абрарова Зиёда Мухитдиновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
541.64
Яратилган вақти:
2019-12-13 15:04:20
Тадқиқотнинг мақсади акрилонитрилдан акрил кислотасини синтез қилиш, уни чуқур конверсия даражасига қадар радикал полимерланиш кинетикасини ҳамда у асосида юқори бўкувчан гидрогеллар олишдан иборат.

G.hirsutum L. турининг турли генотипли шакллари дурагайларида морфо-хўжалик белгиларнинг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги қонуниятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қодирова Моҳидилхон Рустамовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
633.511.575.22.2
Яратилган вақти:
2019-12-13 12:03:52
G.hirsutum L. нинг турлича генеологияли шакллари дурагайларида морфо-хўжалик белгиларнинг ирсийланиши, ўзгарувчанлиги асосида генотипларни бойитиш, Л-500 линиясининг популяцион таркибини аниқлаш ва нав даражасига етказишдан иборат.

Донли амарант турларининг интродукция шароитларидаги биокимёвий ва физиологик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Турсунова Шохиста Абдупатаховна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
582.663: 581. 14+581.6
Яратилган вақти:
2019-12-13 11:59:53
Икки хил экологик шароитда дон учун етиштириладиган амарант турларининг биоэкологик, физиологик ва биокимёвий хусусиятларини очиб бериш, етиштириш усулларини такомиллаштириш ва биомассасидан рационал фойдаланиш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Маҳаллий ва иккиламчи хомашёлар асосида композицион полимер сорбентларнинг самарали таркибларини олиш ва технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тўхтаев Феруз Садуллоевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
677.21.463.489/677.027.622.22
Яратилган вақти:
2019-12-13 11:34:35
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий ва иккиламчи хомашёлар асосида КПСнинг самарали таркибларини олиш ва технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит