Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Кanadadagi diniy tashkilotlar faoliyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Аshirоvа Хоlidа Аsqar qizi
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Тоshкеnт Islом univеrsiтетi
Саҳифалар сони:
63
Яратилган вақти:
2016-03-09 15:41:29
Kanadada davlat va din. Kanadada diniy tashkilotlar faoliyati haqida ma’lumotlar. Kanada ta’lim tizimini o’rganish va tizimdagi dinning ahamiyatini tadqiq qilish.

Диний-конфессионал ва этник жамоаларнинг ўзаро муносабатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Даминов Баходир Иброҳимжoнович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Тошкент Ислом университети
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2016-03-09 13:31:30
Конфессоинал ва этник жамоа элементларининг ўxшаш жиҳатларини аниқлаш, уларни таққослаш, икки феноменнинг ўзаро алоқасига таъсир этадиган асосий омил, айни вақтда, бу жамоаларнинг бир-биридан фарқли жиҳатларини аниқлаш ҳамда ўзаро муносабатлар пайтида диннинг этник жамоага таъсири қанчалик даражада-ю, этник жамоанинг динга таъсири нечоғлик эканлигини ўрганишдан иборат. Xулоса қилиб айтадиган бўлсак, дин этник жамоага кўпроқ таъсир этадими, ёки аксинча, этник жамоа динга кўпроқ таъсир этадими каби бошқа саволларга жавоб топишни мақсад қилинган.

Абдулваҳҳоб Зоҳиднинг ”Ҳаёт ал-аимма ал-арбаъа” асарида мазҳаблар тарихининг ёритилиши


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ғаниева Ҳилола Абдумаликовна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Тошкент Ислом университети
Саҳифалар сони:
72
Яратилган вақти:
2016-03-09 13:27:35
Абдулваҳҳоб Зоҳиднинг “Ҳаёт ал-аимма ал-арбаъа” асарининг тадқиқ ва таҳлил этиш билан унинг мазҳаблар тарихи ва фиқҳидаги аҳамиятини кўрсатиб беришдир. Бу асарда нафақат мазҳаблар, балки ҳадис ва ислом фиқҳига ҳам алоҳида боб ажратилиб, мазкур масалалар ўрганилиб, таҳлил этилгани катта эътиборга лойиқдир.

Самовий динларда дин ва жамият муносабатларининг қиёсий таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Эрназаров Одилжон Комилович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Тошкент ислом университети
Саҳифалар сони:
84
Яратилган вақти:
2016-03-09 13:20:39
Мазкур диссертация ишининг мақсади одамзотнинг энг теран ва муҳим руҳий эҳтиёжи диннинг глобаллашув шароитида тутган ўрни, дин ва жамият ўзаро узвий боғлиқ ва уйғун тушунчалар эканлиги ва бу жиҳат инсониятнинг турмуш тарзи ва дунёқарашида акс этишини самовий динлар мисолида илмий-қиёсий тадқиқ этишдан иборат.

Муҳаммад Содиқ Кошғарийнинг Одоб ас-солиҳин асарида ахлоқ мезонларининг таснифи


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдуллаева Мохира Захиджановна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Тошкент ислом университети
Саҳифалар сони:
78
Яратилган вақти:
2016-03-09 13:14:04
Магистрлик диссертациясининг мақсади Муҳаммад Содиқ Қошғарийнинг “Одоб ас-солиҳин” асаридаги ахлоқий мезонлар таснифини очиб беришдан иборат.

ҚУРЪОНШУНОСЛИК


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2016-03-09 10:16:36
Ушбу ўқув қўлланма “Қуръоншунослик” фанига оид бўлиб, “Қуръоннинг жамланиши”, “Қуръон илмлари”, “Қуръон мавзулари ва таълимотлари”, “Тафсир илми” каби муҳим мавзулардан иборат. Қуръоншунослик фанининг мақсади Қуръон тарихи, Қуръон илмлари, тафсир илми ва у билан боғлиқ билимларни холислик, тарихийлик, илмийлик асосида ёритиб беришдир. Бунинг учун қуйидаги вазифаларни амалга ошириш талаб этилади: – Қуръоннинг тарихи, жамланиш босқичларига оид ривоятлар ва тадқиқотларни таҳлилий ўрганиш; – мусулмон халқлар орасида Қуръон, қироатларнинг тутган ўрнини аниқлаш; – Қуръон илмлари яхлит тарзда ўрганилган асарлар, уларнинг муаллифларининг ҳаёти ва фаолиятини билиш;

ҚУРЪОНШУНОСЛИК» ФАНИДАН


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2016-03-09 09:34:57
Ушбу услубий кўрсатма «Диншунослик» йўналиши талабалари ҳамда уларнинг курс ишлари бўйича илмий раҳбарлари учун мўлжалланган. Услубий кўрсатма бошқа олий таълим муассасаларининг талаба ва профессор-ўқитувчилари учун ҳам фойдали бўлиши мумкин. Услубий кўрсатмада курс иши ёзиш, илмий адабиётлардан истифода этиш, замонавий мультимедиа воситалари орқали курс иши тақдимотини ташкил этиш ҳамда илмий услубдаги матнларни ёзиш бўйича тавсиялар баён қилинган; курс ишини ёзиш, расмийлаштириш ва уни тақдимотга тайёрлаш юзасидан амалий маслаҳатлар берилган.

Ҳаким Термизий ва валийлик ҳақидаги қарашлар ривожи


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Сатиболдиева Дилобар Шухратовна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2011
Нашриёт:
Toshkent Islom universiteti
Саҳифалар сони:
77
Яратилган вақти:
2016-03-05 11:05:15
Ҳаким Термизий асарларида валийлик мавзусининг ёритилиши, аллома қарашларини тасаввуф таълимотидаги «валоят назарияси»нинг шаклланишига кўрсатган таъсирини илмий жиҳатдан ўрганиш ҳамда валийлик ҳақидаги қарашларнинг янги босқичда акс этиши, исломда «авлиёлар культи»нинг шаклланиш тарихи, культ маросимлари ҳамда улар билан боғлиқ қарашларни ўрганиш ва таҳлил қилишдан иборат.. Мустақилликка эришганимиздан сўнг, ўтмиш маданий мероси ва қадриятларини ўрганишга кенг йўл очилди. Халқнинг маданий қадриятлари, маънавий мероси минг йиллар мобайнида Шарқ халқлари учун қудратли маънавият манбаи бўлиб хизмат қилган. Узоқ вақт давом этган қаттиқ тазйиққа қарамай, Ўзбекистон халқи авлоддан-авлодга ўтиб келган ўз тарихий ва маданий қадриятларини ҳамда ўзига хос анъаналарини сақлаб қолишга муваффақ бўлди . Шу боис, мустақиллигимизнинг дастлабки йилларида миллий ўзликни англаш, маънавий меросни ўрганиш ва тадқиқ этиш, ўтмишда яшаб ўтган мутафаккир ва алломаларнинг илмий-фалсафий ва диний-ахлоқий қарашларидан халқ оммасини баҳраманд этиш ҳаётий заруратга айланди .

Авестодаги диний-ахлоқий қарашларнинг баркамол авлодни тарбиялашдаги аҳамияти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Г. Худойберганова
Йўналиши:
Маданий-маърифий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Тошкент Ислом университети
Саҳифалар сони:
75
Яратилган вақти:
2016-03-04 17:47:53
Зардуштийликнинг муқаддас китоби “Авесто” ишнинг объекти, китобдаги диний–ахлоқий қарашлар.“Авесто” нинг туб маъно моҳиятини белгилаб берадиган эзгу фикр, эзгу сўз, эзгу амал деган тамойилда ҳозирги замон учун ҳам беҳад ибратли бўлган сабоқлар борлигини алоҳида таъкидлаб ўтмоқчиман. Ана шундай фикрлар, яъни, эзгу ният, сўз ва иш бирлигини жамият ҳаётининг устивор ғояси сифатида талқин этиш бизнинг бугунги маънавий идеалларимиз билан нақадар узвий боғлиқ, нечоғлиқ мустаҳкам ҳаётий асосга эга экани айниқса эътиборлидир” . Дарҳақиқат, “ Авесто” ҳикмат ва сабоқлар хазинасидир. Бу асар жаҳон цивилизация ва умумбашарий маънавият тараққиётига беқиёс катта таъсир кўрсатди, инсоннинг ҳар жиҳатдан баркамол ва озод бўлишини мадҳ этди. Милоддан аввалги II минг йиллик ўрталаридан I минг йиллик бошларигача ўлкамизда юзага келган “Авесто” кўп қиррали асар бўлиб, у илк давлатчилик муносабатлари, ижтимоий ахлоқий қарашларнинг ибтидоси ва такомили ҳақида қимматли маълумотлар беради.

Эътиқод тушунчаси: теологик ва фалсафий талқинлар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Элбек Ҳайитов
Йўналиши:
Бошқа
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Тошкент ислом университети
Саҳифалар сони:
62
Яратилган вақти:
2016-03-04 17:33:43
Тадқиқотнинг мақсади диний эътиқоднинг муҳим функциялари ва уларнинг ижтимоий ҳаётдаги аҳамияти билан боғлиқ муаммоларнинг ўзига хос хусусиятлари, улар тўғрисида билдирилган илоҳиётчи ва файласуф олимларнинг илмий-ижодий ёндашувларидаги диний-фалсафий жиҳатларини холисона ўрганишдан иборат. “Эътиқод” сўзи арабча “иътақада” феълидан олинган бўлиб, “ишонч”, “комил ишонч”, “иймон”, “иймонли бўлиш” маъноларини англатади. Кенг маънода эътиқод бу инсоннинг олдида турган мақсад ёки ғоя ҳақ эканига тўла ишонч билан боғлиқ бўлган ўзига хос психологик ҳолатдир. Айни вақтда эътиқод учун турли шарт-шароитлар мавжуд бўлмоғи лозим. Умуман олганда, эътиқод бу – шахс, гуруҳ ва оммани жипслаштирувчи, одамларни ижтимоий ҳаётнинг фаол аъзосига айлантирувчи омилдир. Диний эътиқод бу объектив (яъни инсон иродасидан юқори турган) Зотга иймон келтириш, У билан бевосита мулоқотда бўлиш, Ундан мадад олиш, ғаройиб воқеа-ҳодисаларнинг такрор содир бўлиши ва унга дахлдорлик ҳамда муайян тасаввур, ақида, муқаддас китоб ва пайғамбар, авлиёларга ишонч, демакдир.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит