Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

МИРЗАЧЎЛНИ ЎЗЛАШТИРИШ УЧУН АҲОЛИ КЎЧИРИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲВОЛИ (1946 – 1970 йй.)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
ХУШВАҚТОВ ҲУСАН ОЧИЛБОЙЕВИЧ
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
314:323:342(584.4)
Яратилган вақти:
2019-05-01 13:12:18
Тадқиқотнинг мақсади. Мирзачўл ҳудудларида янги ерларни ўзлаштириш учун 1946 – 1970 йилларда вилоятлардан аҳоли кўчирилиши жараёнлари, кўчирилган аҳолининг ижтимоий-иқтисодий аҳволи, маънавий-маърифий ҳаёти ҳамда бу ерда вужудга келган экологик муҳитни ўрганиш ва таҳлил қилишдан иборат.

Укув жараёнидаги таълимнинг мазмунини модернизациялаш омиллари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
1
Яратилган вақти:
2019-04-30 12:59:54
Мустакил Узбекистонимизда таълим жараёнини самарадорлигини ошириш, укувчилардаги билим ва ту шунчаларни шакллантириш, ижодий кобилЬятлари ва шахеий фазилатларини ривожлангиришда, уларни билим ва куникмаларини амалиётга тадбик эта олиш малакаларини такомиллаштиришда инновацион таълимнинг имкониятлари ва муваффаккиятларини урганиб чикиш, анъанавий таълимнинг ютукларидан фойдаланган холда таълим жараёнини мувофиклаштириш максадга мавофикдир.

ЎЗБЕКИСТОНДА МОДЕРНИЗАЦИЯ ШАРОИТИДА ЁШЛАРДА ИННОВАЦИОН ОНГ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ- ФАЛСАФИЙ МУАММОЛАРИ


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
ЭГАМБЕРДИЕВ АЗИЗБЕК АБДУМАЛИКОВИЧ
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
301.1:323:328(575.1)
Яратилган вақти:
2019-04-24 11:49:55
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда модернизация жараѐнида ѐшларда инновацион онг шаклланишининг маънавий ва праксиологик жиҳатларини ижтимоий-фалсафий таҳлил қилишдан иборат.

Falsafa


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-03-24 12:05:24
Ушбу ўқув қўлланмаси университетларнинг ўзбек филологияси талабаларига мўлжалланган бўлиб, унда ўзбек адабий танқидчилиги пойдеворига тамал тошини қўйган ва ҳозирги ривожида салмоқли ҳисса қўшаётган мунаққидлар ижоди ҳақида фикр-мулоҳаза юритилади. Қўлланмадан нафақат филолог ўқитувчи ва талабалар, балки адабиётшунослик илми билан шуғулланаётган ўқувчилар ҳам фойдаланишлари мумкин.

Бадиий-эстетик қадриятлар ва уларнинг ўзига хосликлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Б.Х.Каримова
Яратилган вақти:
2019-03-19 10:52:15
Қадрият тушунчаси махсус фалсафий луғатда ХIХ асрнинг 60-йилларида пайдо бўлганлиги таъкидлаб ўтилган. Фалсафий луғатнинг 5-жилдида қадриятга қуйидагича таъриф берилган: «Қадрият фалсафий ва социологик тушунча. У биринчидан, бир объектнинг ижобий ва салбий қимматини, иккинчидан, ижтимоий онгнинг норматив белгиловчи-баҳоловчи жиҳатини ифода этади».

Фалсафада ҳақиқат муаммоси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-03-19 10:46:55
Инсоннинг комиллик даражаси бу шунчаки орзу эмас, балки унинг билим асосидаги эзгу фаолияти билан эришиш мумкин бўлган маънавий юксакликдир. Шундай экан, узлуксиз таълим бериш ва мақсадли тарбиялаш орқалигина комиллик сифатларига эга бўлган баркамол инсонларни вояга етказиш мумкин. Шу боисдан ҳам бугунги кунда мамлакатимизда баркамол авлодни тарбиялаш масаласи тобора давлат сиёсатининг ажралмас қисмига айланиб бормоқда

Талабаларда толерантлик маданиятини шакллантириш йўллари.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Саматов Дилшодбек
Яратилган вақти:
2019-03-18 11:42:01
Мақолада узлуксиз таълим тизими муҳитини барқарорлаштиришда толерантлик тамоилини ривожлантириш масалаларининг аҳамияти ёритилиб, акдемик лицей ўқувчилари ва олий таълим талабаларида толерантликни ривожлантиришнинг шакл ва усуллари тақдим этилган.

Особенности духовности в контексте глобализации


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Фарида Юлдашева
Яратилган вақти:
2019-03-18 11:41:10
в данной статье рассматриваются проблемы развития духовности в условиях глобализации и ее трансформации под влиянием глобальной культуры.

Инновациялар: инновацион онг ва инновацион фаолият


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.А. Эгамбердиев
Яратилган вақти:
2019-03-18 11:40:22
Мақолада модернизация натижасида инновацияларнинг кириб келиши, жамиятда инновацион онг ва инновацион фаолиятнинг шаклланиши, креатив гуруҳларнинг хусусиятлари тўғрисида фикр юритилади.

Глобаллашув ва инсон аксиологик ориентациясининг ўзгариб бориши


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Фарида Юлдашева
Яратилган вақти:
2019-03-18 11:39:28
Мақолада глобаллашув шароитида маданиятлараро муносабатларнинг кенгайиши натижасида инсон моҳияти ва қадриятларининг ҳам ўзгариб бориши масаласи ўрганилади. Глобаллашув инсонининг хусусиятлари таҳлил этилади.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит