Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Фалсафа фанини ўқитишда инновацион таълим технологияларидан фойдаланиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Қулдошев А.Т.
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти
Саҳифалар сони:
88
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-03-16 10:53:49
Мазкур услубий қўлланма олий таълим тизимида «Фалсафа” фани ўқитишнинг мазмун-моҳияти, дарсга тайёрланишда ёки дарснинг ўзида юзага келадиган аниқ методик вазифаларни ҳал этиш усуллари, мавзуга оид инновацион технологияларни қўллашнинг аҳамияти кўрсатиб берилган.

Абу Ҳомид Ғаззолийнинг ижтимоий-фалсафий қарашлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сайфиллаева Дилфуза Кахрамоновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
304.215.340.121
Яратилган вақти:
2020-02-25 18:41:06
Тадқиқотнинг мақсади. Абу Ҳомид Ғаззолий илмий меросининг ёшлар тарбиясидаги маънавий-маърифий ва ижтимоий-ахлоқий ўрнини асослаб беришдан иборат.

Самарқанд жадидларининг ижтимоий-сиёсий қарашлари (ХХ асрнинг биринчи)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ашурова Хуршида Сағдуллаевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
1(09):297
Яратилган вақти:
2020-02-25 17:34:17
Тадқиқотнинг мақсади. Самарқанд жадидларининг Туркистон ўлкаси халқлари маънавий-маърифий, ижтимоий-сиёсий юксалишидаги ўрнини тарихий-фалсафий нуқтаи-назардан очиб беришдан иборат.

Ўзбек халқининг ҳозирги замон ижтимоий-маънавий ҳаётида миллатлараро толерантлик (ижтимоий-фалсафий тахлил)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мардонова Феруза Бахроновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
316 (075)
Яратилган вақти:
2020-02-25 17:11:56
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбек халқининг ҳозирги замон ижтимоий-маънавий ҳаётида миллатлараро толерантликнинг концептуал-методологик асосларини такомиллаштиришдан иборат.

Жадидчилик ҳаракатининг ижтимоий-сиёсий жиҳатлари ва ҳозирги замон


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдивоҳидов Сунатилло Абдинабиевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
1 (09):297
Яратилган вақти:
2020-02-25 16:43:05
Тадқиқотнинг мақсади. Жадидлар маънавий меросининг миллий ва умуминсоний моҳиятини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан очиб бериш ҳамда бу ғояларнинг жаҳон фалсафий тафаккури ривожидаги ўрнини ёритишдан иборатдир.

Ўзбекистон ёшлари ижтимоий-маданий ҳаётида диний маърифатнинг аҳамияти (07.00.04)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саидова Сайёра Алишер қизи
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
32.2. C-12
Яратилган вақти:
2020-02-17 14:51:22
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий-маданий ҳаётида диний маърифатнинг намоён бўлиш хусусиятлари ҳамда унинг миллий ўзликни англашга таъсирини очиб беришдан иборат.

Ўзбекистонда етук кадрлар тайёрлашнинг этномаданий хусусиятлари ва тамойиллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Баратов Рашид Ўсарович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
378:392 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-02-05 13:17:48
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босқичида етук кадрлар тайёрлашда этномаданий хусусиятларнинг аҳамиятига инновацион ёндашувнинг моҳиятини илмий асослашдан иборат.

Структурообразование локальных градостроительных территорий и узлов


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Назарова Динара Анваровна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
711:72.025.5
Яратилган вақти:
2020-01-20 12:00:56
Целью данного исследования является совершенствование методики градостроительного проектирования Узбекистана путем внедрения принципов формирования локальных городских территорий и узлов.

Хожамназар Ҳувайдо диний-мистик қарашларининг XVII-XVIII асрлар Марказий Осиё тасаввуфи ривожидаги ўрни


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рўзматзода Қодирқул Рузмат ўғли
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
297:1:821 (09) ( Ҳувайдо) (584:4)
Яратилган вақти:
2020-01-09 15:50:43
Тадқиқотнинг мақсади Хожамназар Ҳувайдо диний-мистик қарашларининг мазмуни ва моҳиятини очиш орқали унинг Марказий Осиё тасаввуфи ривожидаги ўрни ва ролини аниқлаш.

Ўзбекистонда фуқаролик жамияти шаклланишининг истиқболлари (ижтимоий-фалсафий жиҳатлари)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Усманов Марифджон Шакирович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
316.32(575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:53:28
Тaдқиқoтнинг мaқсaди Ҳaрaкaтлaр стрaтeгияси дoирaсидa мaмлaкaтдa амалга оширилаётган сиёсий-ҳуқуқий вa ижтимoий-иқтисoдий ислoҳoтлaр фaлсaфaсининг мoҳиятини oчиб бeриш ҳамда кучли вa aдoлaтли фуқaрoлик жaмиятини шaкллaнтириш, бaрқaрoр ривoжлaнишни тaъминлaшдa фуқаролик институтлaри рoли вa aҳaмиятини кучaйтиришнинг йўнaлишлaрини aниқлaш бўйичa тaклифлaр ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит