Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ҳуқуқий маданият эндоген хусусиятларининг шахс ижтимоий фаоллигига таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Маматюсупов Б.У.
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
09.00.02
Яратилган вақти:
2018-12-12 13:07:28
"Ҳуқуқий маданият" тушунчаси ва унинг эндоген хусусиятларининг фалсафий моҳияти, ҳуқуқий маданиятнинг ривожланиш динамикаси, ички механизмлари, унга доир замонавий ёндашувлар, ҳуқуқдаги эндоген иновациялар ва ҳуқуқий маданиятнинг функционал таҳлилидан иборат

Миллий характер шаклланиши ва такомиллашувининг ижтимоий-фалсафий масалалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тошбоев Бобомурот Эшбоевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
1:008 (575.1)
Яратилган вақти:
2018-12-06 16:00:33
Жаҳонда миллий ўзига хосликни асраб-авайлаш нафақат миллатларнинг яшаб қолишини таъминловчи омил, айни пайтда маънавий-ахлоқий муносабатларни тартибга солувчи восита, маънавий жараёнларни юксалтириш усули сифатида тан олинган. Бугунги кунда шиддат билан кечаётган маданий яқинлашув маънавий-ахлоқий қадриятларга, айниқса, халқларнинг миллий характерига таъсир кўрсатмоқда. Натижада, мазкур жараённи фаол бошқаришга интилаётган давлатлар ягона умумжаҳон маданиятини шакллантиришга уринмоқда.

Симметрия ва асимметрия (замонавий фалсафий таҳлил)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бекпўлатов Улуғбек Раҳматулла ўғли
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
5:1(530.13)
Яратилган вақти:
2018-12-06 15:55:59
Жаҳон цивилизациясининг ҳар қандай босқичида инсоният манфаатлари ўртасидаги симметрия ва асимметрия бирлигини таъминлаш барқарор тараққиёт учун асос бўлган. Инсоният этиёжлари кескин ортиб бораётган тараққиётнинг бугунги босқичида ҳам манфаатлар ўртасидаги симметрия ва асимметрия бирлигига эришиш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда. Бу эса, симметрия ва асимметрия бирлигини таъминлашнинг янги мезонларини ишлаб чиқиш ҳамда бу жараённи янги босқичга кўтариш заруратини юзага келтирмоқда.

Инсон маънавий борлиғига синергетик ёндашув


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Муминова Зарифа Одиловна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
1.101.8(575.1)
Яратилган вақти:
2018-12-06 15:50:29
Жаҳонда рўй бераётган ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, демографик, экологик, ахлоқий бар-қарорлик ва беқарорликлар замирида инсон маънавий борлиғининг ҳилма-хиллиги ётади. Бугунги кунда инсоннинг эҳтиёжларини бундай хилма-хиллиги бир томондан, маънавий соҳадаги флуктуацияни билдирса, иккинчи томондан инсон маънавий борлиғининг мураккаб тизим эканлигидан келиб чиқмоқда. Бундай шароитда инсон феноменига мураккаб система сифатида қараш, уни ўрганишда синергетиканинг ночизиқлилик, ўз-ўзини ташкиллаш-тириш каби асосий тамойилларидан фойдаланиш, унинг моҳиятини янада чуқурроқ англаш, инсон маънавий борлиғини илмий-назарий таҳлил қилиш заруратини туғдиради.

Ислом ҳуқуқшунослигида табиий бойликлардан фойдаланиш тартиботи ва Ўзбекистон қонунчилиги (Бурхонуддин Марғинонийнинг “Ҳидоя” асари асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жўраев Й.О.
Яратилган вақти:
2018-12-05 14:11:32
"мақолада Бурхонуддин Марғинонийнинг “Ҳидоя” асаридаги зикр этилган “Ҳосилсиз ерларни ўзлаштириш” ҳамда “Ов қилиш ҳақидаги китоб”ларидаги Ислом ҳуқуқига оид нормалар билан Ўзбекистон Республикасининг ер, сув ва ҳайвонот дунёсидан фойдаланиш ва муҳофаза қилишга оид нормалар қиёсий талқин қилинган."

Замонавий шарқ фалсафасида экзистенциалистик ғояларнинг вужудга келиш диалектикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Шукуров А.
Йўналиши:
Бошқа
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2018-12-05 11:20:07
Битирув малакавий ишида замонавий Шарқ фалсафасида экзистенциалистик ғояларнинг вужудга келишида ижтимоий-сиёсий, иқтисодий шароит ва маънавий омилларнинг таъсирини ўрганилган

Проблема свободы в философии плотина


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахимджанова Д.
Йўналиши:
Бошқа
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
72
Яратилган вақти:
2018-12-05 11:17:28
Выпускная квалификационная работа посвящается к изучению к реконструрованию целостную концепцию свободы в системе Плотина.

Глобаллашув даврида ахлоқ ва дин ўртасидаги муносабатнинг фалсафий таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Алимов С
Йўналиши:
Бошқа
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
95
Яратилган вақти:
2018-12-05 10:01:40
Магистрлик диссертациясида ахлоқ ва дин ўртасидаги муносабатларнинг тарихий, тадрижий ривожи, глобаллашув даврида жамият маънавий ҳаётида ахлоқ ва диннинг тутган ўрни, уларнинг глобал жамиятдаги ўзаро таъсирлашувини назарий жиҳатдан тадқиқ этилган

Falsafa tarixi: Eng yangi davr G‘arb falsafasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Нашр кўриниши:
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-12-04 11:42:29
"Ushbu o'quv qo'llanma falsafa tarixida XIX-XX asr alohida о‘rin o'lgan, g‘oyat murakkab va xilma-xil fikrlarga boy bо‘lgan, turlicha maktablar va qarashlarni о‘z ichiga olangan davrni qamrab oladi."

Фалсафа тарихи (Антик давр фалсафаси)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Шарипов М., Амиров А.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Тошкент
Саҳифалар сони:
168
Яратилган вақти:
2018-12-04 10:32:01
Ушбу маърузалар матнида Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети ижитмоий фанлар факультети фалсафаси йўналишида Фалсафа тарихи фани буйича ўқилаётган маърузаларнинг қисқа холдаги баёни берилган. Ушбу маъруза матнида Антик давр фалафасининг асосий қисми қамраб олинган
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит