Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Мустақиллик йилларида фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини билишнинг фалсафий методологик асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Яхшиликов Жаҳонгир Жўрабоевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК 1:347(575.1)
Яратилган вақти:
2019-06-19 17:14:15
Тадқиқотнинг мақсади фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини билишнинг фалсафий-методологик асосларини синергетик ёндашиш воситасида фуқаролик ҳуқуқига хос бўлган объектив қонуниятларини фалсафий-ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилишдан иборат.

Шахс экологик дунёқарашини шакллантиришда миллий қадриятларнинг роли


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Кистаубаев Савлабек Усманович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК:113/119(575.1)
Яратилган вақти:
2019-06-19 17:09:37
Тадқиқотнинг мақсади шахс экологик дунёқарашини миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида шакллантириш тенденциясини белгилайдиган объектив ва субъектив омилларнинг мақомини, функционал аҳамиятини аниқлашдан иборат.

Ўйин ва инновацион тафаккур (онтологик ва гносеологик таҳлил)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Кубаева Шоира Тошмуродовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 111:165.5
Яратилган вақти:
2019-06-15 14:51:34
Тадқиқотнинг мақсади ўйин ва инновацион тафаккурнинг онтологик ва эпистемологик томонларини кўриб чиқиш, ўйин феноменининг полифункционал хусусиятларини ҳозирги замон ўйин назариялари асосида, унинг инновацион тафаккурда намоён бўлишининг фалсафий таҳлилини амалга ошириш

ХХ асрнинг 80-йилларида ўзбекистондаги миллатлараро муносабатлар тарихи (Фарғона фожиаси мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бозоров Отабек Одилович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
9.(58) (09) (584.4)
Яратилган вақти:
2019-06-11 14:55:57
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср 80-йилларида Ўзбекистондаги миллатлараро муносабатлар тарихини Фарғона фожиаси мисолида тадқиқ этиш, уни келтириб чиқарган сабаб ва оқибатларни очиб беришдан иборат.

Модернизация назариялари эволюциясининг фалсафий-концептуал таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хожиев Тунис Нуркосимович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
1 (09) (584.4)(100)
Яратилган вақти:
2019-06-06 10:34:57
Тадқиқотнинг мақсади модернизация таълимотлари тарихи ва эволюциясини фалсафий–концептуаль таҳлил этган ҳолда Ўзбекистон Республикасида кечаѐтган модернизация жараѐнларини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Алишер навоий инсонпарварлик қарашларининг мустақил ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаёти билан уйғунлиги


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Норов Тожи Омонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
301:1:323(575.1)Навоий
Яратилган вақти:
2019-06-06 09:44:30
Тадқиқот предмети Алишер Навоий инсонпараварлик ғояларини ташкил этган ижтимоий-фалсафий мероси ва уларнинг тадқиқи билан боғлиқ ҳамда замонавий Ўзбекистон ижтимоий ҳаѐтини ѐритувчи илмий манбалардан иборат.

Миллий ғоя тизимида миллий ўзликни англашнинг тузилмавий-функционал таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сапаров Бердияр Балтабаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
301.1:323 (584.4)
Яратилган вақти:
2019-06-01 12:51:22
Тадқиқотнинг мақсади миллий ғоя тизимида миллий ўзликни англашнинг тизимли-функционал таҳлили моҳиятини очиб беришдан иборат.

Глобаллашув шароитида миллий маънавиятга таҳдидлар ва уларни бартараф этиш омиллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эшчанова Наргиза Рузумбаевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
301:1:008 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-06-01 12:45:05
Тадқиқотнинг мақсадиглобаллашув шароитида миллий маънавиятга нисбатан юзага келган таҳдидлар, уларнинг намоѐн бўлиш хусусиятларини аниқлаш, уларнинг олдини олиш имкониятларининг ижтимоий-фалсафий моҳиятини очиб беришдан иборат.

Башоратнинг назарий-методологик асослари ва унинг илмий билишдаги ўрни


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мамаюсупов Умид Қурбонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
323:008:101.9 (584.4)
Яратилган вақти:
2019-05-31 14:34:10
Тадқиқотнинг мақсади илмий билиш ривожида башоратнинг фалсафий-методологик ўрни ва имкониятларини замонавий концептуал қарашлар асосида тадқиқ ва таҳлил қилишдан иборат.

Экологик хавфсизликни таъминлаш тизимининг институционал ва функционал интеграцияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ибрагимова Найира Анваровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
577.3.355(575.1)
Яратилган вақти:
2019-05-31 14:19:59
Тадқиқотнинг предмети миллий экологик хавфсизликни таъминлаш институционал тизими самарадорлигини оширишнинг ижтимоий сиёсий омилларидан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит