Филтрлар

Ta‘limda axborot texnologiyalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Gulshod Yunusova
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2021
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
275
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2021-12-30 16:10:44
Mazkur o’quv qo’llanma “Ta‘limda axborot texnologiyalari” fanini o’qitishda 2020-2021 o’quv yilidan Oliy va o’rta mahsus ta’lim vazirligi tomonidan qo’llashga tasdiqlangan yangi na’munaviy dasturda ko’rsatilgan mavzular mazmunini yoritadi. Fanni o’qitishda audiokommunikatsion texnologiyalarini qo’llashga oid dasturiy vositalarga bag’ishlangan bo’lib, o’qituvchi, talabalar uchun dasturlarda ishlashga ahamiyatga ega bo’lgan materiallardan iborat.

Ta’limda axborot texnologiyalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
G.N.Yunusova
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2021
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
316
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2021-12-30 16:10:45
Ma’lumot-bu bizning sezgi organlarimiz:Tam, hid bilish orqali, sezish, his qilish orqali o’rab turgan borliq haqidagi ma’lumot olish bo’libolingan ma’lumot biz uchun uning qadri qimmati va bahosi bilan, yangiligi bilan, zarurligi bilan ajralib tursa, u axborotga aylanadi. Axborot ishonchli, ihcham, tushunarli, barqaror, mazmundor, uzlikli, biz uchun zarur bo’lishi kerak.

Scratch dasturi orqali dasturlashtirishni uzluksiz ta’lim bosqichlarida o’qitish metodikasi


  
- 0 +
Даража:
Умумий таълим
Муаллиф:
Gulshod Yunusova
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2021
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
97
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2021-12-30 16:10:47
Ushbu o’quv qo’llanma 9 yoshdan toki 16 yoshgacha bo’lgan bolalar uchun mo’ljallangan bo’lib, undan maktab oquvchilari, dasturlashni Scratchda o’rganmoqchi bo’lgan bolalar, ularning ota-oanalari hamda talabalar, bakalavr talabalari, magistrlar, ilmiy izlanish olib borayotganlar, bo’lajak mutahassislar, qo’shimcha ta’lim darslarida va to’garak darslarida foydalanisjlari mumkin.

Python dasturlash (1-qism)


  
- 0 +
Даража:
Умумий таълим
Муаллиф:
Gulshod Yunusova
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2021
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
153
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2021-12-30 16:10:48
Ushbu kitob bolalarni Python dasturlashtirishni o’ynab o’rganishga mo’ljllangan. Ota va onalari bilan bolalarni o’rganishi tavsiya etiladi. 5-8 yoshli iqtidorli bolalar hamda 9 yoshdan kattta bolalar uchun mo’ljallangan.

Qurilishda axborot texnologiyalari (II qism)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
N.A.Niyazova
Яратилган вақти:
2021-12-23 17:29:03
Fanni o‘qitishdan maqsad - talabalarga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha bilimlarning nazariy asoslarini, arxitektura-qurilish sohasida zamonaviy AKT hamda dasturiy va texnik vositalardan foydalanish tamoyillarini o‘rgatish hamda amaliyotda tatbiq etish ko‘nikmasini hosil qilishdan iborat.

Qurilishda axborot texnologiyalari (I qism)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
N.A.Niyazova
Яратилган вақти:
2021-12-23 17:24:46
Fanni o‘qitishdan maqsad - talabalarga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha bilimlarning nazariy asoslarini, arxitektura-qurilish sohasida zamonaviy AKT hamda dasturiy va texnik vositalardan foydalanish tamoyillarini o‘rgatish hamda amaliyotda tatbiq etish ko‘nikmasini hosil qilishdan iborat.

O‘rta maxsus va oliy ta’lim muassasalarida dasturlashni o‘qitish va amaliy dasturlar ishlab chiqish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Madaminov U.A., Urazimbetov J.T., O‘razboyev N.U.
Яратилган вақти:
2021-12-17 11:33:31
Ushbu maqolada o‘rta maxsus ta’limi va Oliy ta’lim muassasalarida dasturlashni o‘rgatish bo‘yicha bugungi kunning ilg’or pedagogic texnologiyalaridan va zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalangan holda olib borish yoritilgan.

Информационные технологии в медицине


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ашуров Жасур Джураевич
Яратилган вақти:
2021-11-11 14:07:35
Учебно-методической комплекс соответствует учебной программе одноименного курса. В учебно-методическом комплексе приведени силабус, структура и тематический план модулья, а также изложены тексты лекций (часть I) и задания для практических занятий (часть II). В нем также приводится, технологическая карта и модель каждого занятия, а также тестовые вопросы предназначенные для промежуточного и итогового опроса.

Инновационные технологии


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ашуров Жасур Джураевич
Яратилган вақти:
2021-11-11 14:05:23
Тематика лекций соответствует учебной программе одноименного курса. В сборнике приведени силабус, структура модулья, а также изложены тексты лекций. В нем также приводится, технологическая карта и модель каждого занятия.

Информатикадан модернизациялашган ўқув aдaбиётлaри ва электрон дарсликларини ярaтишнинг дидактик асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мамадалиев Камолидин Рахматуллоевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
378.016:51
Яратилган вақти:
2021-10-28 13:02:06
Тадқиқотнинг мақсади информатикадан модернизациялашган ўқув aдaбиётлари ва электрoн дaрcликлaрни ярaтиш метoдикacини тaкoмиллaштиришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит