Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Matnli masalalar uchun algoritm tuzush uslubiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Komilova Rozaxon
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NukDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2019-11-19 14:46:31
Bitiruv ishining asosiy maqsadi maktab o’quvchilariga matnli masalalarni yechishda modellashtirishning asosiy tushunchalarini va prinsiplarini, model turlarini va qo’llash sohalari bilan tanishtirish. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun kompyuterli matematik modellashtirish texnologiyasini yaratish, kriteriyalarini va jarayonida foydalanish uslubiyatini ishlab chiqish, misollar yechish algoritimini va dasturini yaratishdan iborat.

Электрон ўқув курслари (эўк)ни яратиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Алламбергенова
Яратилган вақти:
2019-11-19 11:53:10
Мақолада электрон ўқув курслари ва электрон ўқув мажмуалар яратиш хамда уларни таълим жараёнида замонавий педагогик технологиялардан ифойдаланган холда қўллаш усуллари кўрсатилган. Яратилган электрон ўқув курси мактаб курсидаги барча фанлардан электрон ўқув курслар мажмуасни ўзида жамлаган.

Оқытыўда тəлим мазмунының бөлимлери бойынша өзлестириў дəрежелерин анықлаў


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
З.К.Ильясовa
Яратилган вақти:
2019-11-19 11:50:58
Мақалада Информатика пәнине тийисли ҳәр қыйлы қурамалылықтағы стандарт емес тапсырмалар усынылған. Оқытыўшылар сабақ процесинде олардан пәнге мас дидиактик тест материалларын тез қадағалаўы ущын таңланыўы мүмкин. Мақалада стандарт емес тест дүзиў ҳәм шешиў алгоритими көрсетилген. Олар өз-өзин қадағалаўға, билимлерди асырыўға ҳәм туўры пикирлеўге жәрдем береди.

Оқытыўда тəлим мазмунының бөлимлери бойынша өзлестириў дəрежелерин анықлаў


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
З.К.Ильясовa
Яратилган вақти:
2019-11-19 11:50:49
Мақалада Информатика пәнине тийисли ҳәр қыйлы қурамалылықтағы стандарт емес тапсырмалар усынылған. Оқытыўшылар сабақ процесинде олардан пәнге мас дидиактик тест материалларын тез қадағалаўы ущын таңланыўы мүмкин. Мақалада стандарт емес тест дүзиў ҳәм шешиў алгоритими көрсетилген. Олар өз-өзин қадағалаўға, билимлерди асырыўға ҳәм туўры пикирлеўге жәрдем береди.

Axborotlar xavfsizligining zamonaviy muammolari.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xolmirzaeva M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
53
Яратилган вақти:
2019-11-04 15:10:15
Tabiiyki, axborot xavfsizligi muammolarini samarali hal qilish uchun mavjud shifrlash algoritmlarini tahlil qilish, ma’lumotlarni himoyalashning turli usullarini o’rganish, mavjud masalalarni hal etishda bu usullarning qay birida samarali natijaga erishish mumkinligini belgilab olish, so`ngra olingan ma`lumotlar asosida yangi masalalarni hal qilish talab qilinadi.

Tasvirli ma'lumotlarni qayta ishlashda rangli tasvirni kulrang tasvirga o'tkazish algoritmini tadqiq etish.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xalilov M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NamDU
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2019-11-04 15:08:52
Kompyuter grafikasi orqali tasvirlarni qayta ishlashda rangli tasvirni kulrang tasvirga o‘tkazish algoritmini yaratish, tasvirlarga ishlov berishning mahsus bosqichlari va standart usularini amaliyotga tadbiq etish. Создание алгоритма преобразования цветных изображений в серые изображения при обработке компьютерной графики, реализация конкретных этапов и стандартных методов обработки изображений. Creating an algorithm for converting color images to gray images in computer graphics processing, implementing specific stages and standard methods of image processing

Issiqlik o‘tkazish tenglamasini C++ tilida vizuallashtirish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Temirov O
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
70
Яратилган вақти:
2019-11-04 15:00:42
Pаrаbolik tipdаgi differensiаl tenglаmаlаrgа keltirilаdigаn mаsаlаlаr, xususаn issiqik o‘tkаzish mаsаlаlаrini xаl etishdа kompyuter imkoniyаtlаridаn foydаlаnish, bundа mаsаlаlаrning yechimlаrini sonli usullаr yordаmidа аniqlаsh, аniq vа tаqribiy yechimlаr orаsidаgi xаtoliklаrni bаholаsh, yechimlаr grаfiklаrini kompyuter yordаmidа tаshkil etishni o`rgаnish muhim аhаmiyаt liligi.

Algoritmlarning evristik prinsiplari va obrazlarni tanish masalalarida alomatlarning informatsion ahamiyatini aniqlashning dasturiy tizimi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Jamolov O
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
90
Яратилган вақти:
2019-11-04 14:59:14
Ma’lumki, so‘nggi yillarda informatsion va kommunikatsion texnologiyalarning keskin rivojlanishi zamonaviy dasturiy mahsulotlarni yaratish va takomillashtirishga bo‘lgan talabni orttirib bormoqda. Zamonaviy kompyuter texnologiyalari va dasturiy mahsulotlarning inson faoliyatining turli sohalarida, aqliy hamda jismoniy ishlarini mukammal, tezkor bajarilishini ta’minlaydi. Hozirgi kunda bu borada intellektual tizimlar , ma’lumotlarni intelektual tahlil qilish (Data Mining), axborotlarga ishlov berish tizimlarda bilim va qonuniyatlarni izlash, timsollarni aniqlash kabi yo‘nalishlarining katta ma’lumotlar masalalarini yechishga mo‘ljallangan usul va algoritmlar ishlab chiqilmoqda Mazkur tadqiqot ishida turli amaliy sohalarda timsollarni aniqlashga oid masalalarni hal etishda baholarni hisoblash algoritmlarini takomillashtirish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Некоторые требования и принципы мобильного обучения


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Эшназарова М
Яратилган вақти:
2019-11-04 14:54:44
В статье идёт речь о мобильных технологиях которые отвязывают образование от конкретного учреждения и места: с лекциями, экскурсиями и семинарами можно выезжать туда, где есть бесплатный городской Wi-Fi. Так же расматривается примущества мобильного образования.

Кўп ўзгарувчили ошкор интерполяция формулаларининг қолдиқ ҳадларини баҳолаш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Имомов А
Яратилган вақти:
2019-11-04 14:53:42
Мақолада кoп oзгарувчили функцияларнинг кўп ўлчовли интерполатсияси учун аниқ формулалар муҳокама қилинади. Улар учун қолдиқ шартларнинг баҳоси интерполатсия қилинган функциялар синфига қараб берилади.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит