Филтрлар

FALSAFA


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2021-10-06 15:13:34
Mazkur kitob M.Ahmedova va V.Xan tahriri ostida 2004-yilda “Mehnat” nashriyotida 31 bosma taboq hajmida nashr etilgan “Основы философии” darsligi asosida yaratildi. Ushbu nashrda mutaxassislar va keng kitobxonlar ommasi tomonidan qilingan mulohaza va takliflar hisobga olingan. Shu bilan birgalikda ilgarigi nashrning asosiy yo'nalishlari saqlab qolingan.

ДИНШУНОСЛИК АСОСЛАРИ


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2021-10-06 15:11:21
Комил инсонни тарбиялаш миллий мафкуранинг асосий ғояси ва давлат сиёсатининг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. Мазкур вазифани ижтимоий ҳаётга татбиқ этиш давлат ташкилотлари, муассасалари ва жамоат бирлашмаларининг доимий диққат марказида туради. Зеро, ёш авлод нафақат бизнинг келажагимиз, балки ҳозирги долзарб муаммоларни ҳал этишда илғор ғоялар билан иштирок этувчидир.

Fuqarolik jamiyatining hozirgi zamon talqini


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
S. Yarashov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Jizzax politexnika instituti
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2021-10-06 11:19:05
Bugungi kundagi zamonaviy jamiyatlarning demokratik qadriyat va tamoyillar asosidagi rivojlanish yo‘lini, shubhasiz, ana shunday ta’limotlarning qaymog‘i deya e’tirof etishimiz mumkin. Bunda fuqarolik jamiyatini insoniyatning ming yillar davomida intilib kelgan ideali desak, aslo mubolag‘a bo‘lmaydi.

Tolerantlik g'oyasi va uning yoshlar tarbiyasidagi o'rni


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
I.Xosilmurodov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Jizzax politexnika instituti
Саҳифалар сони:
63
Яратилган вақти:
2021-10-06 11:14:06
Globallashuv jarayonida insoniyat hamjamiyati oldida paydo bo’layotgan ko’plab muammolar orasida millatlararo totuvlik va tolerantlik madaniyati eng asosiy o’rinlardan birini egallaydi.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини статистик тадқиқ этиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Акбарова Барно Шухратовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
31:334.75 (575.1)
Яратилган вақти:
2021-10-06 11:08:45
Тадқиқотнинг мақсади кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини статистик тадқиқ этиш услубиётини ташкиллаштириш ҳамда улар фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишда иборат.

O’rta Osiyo allomalari asarlarida tarixiy geografik fikrlar (Xorazmiy, Beruniy, Qoshg’ariy)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Jumanova Feruza
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Jizzax politexnika instituti
Саҳифалар сони:
77
Яратилган вақти:
2021-10-06 11:05:41
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga qilgan Murojaatnomasida ham bu borada to’xtalib, “…oldimizga qo‘ygan ulkan vazifalarni amalga oshirishda biz uchun kuch-qudrat manbai bo‘ladigan milliy g‘oyani rivojlantirishimiz zarur

Sh.M.Mirziyoyev asarlarida innovatsion rivojlanish masalalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M.Rahmatullayeva
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Jizzax politexnika instituti
Саҳифалар сони:
86
Яратилган вақти:
2021-10-06 11:03:45
Innovatsiyada yangilik – bu davr va sharoit taqozosi (rivojlanish ehtiyojlari) bilan belgilangan mohiyat bo‘lib, uning atrofida yangilikning mazkur tizimda ilgari qo‘llanilgan tushunchalardan tizimning belgilariga ta’sir ko‘rsatish darajasiga ko‘ra butunlay farq qiladigan mazmuni shakllanadi.

O'zbekistonni rivojlantirish stratagiyasining demokratik xarakteri va gumanistik mohiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Х. latipova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Jizzax politexnika instituti
Саҳифалар сони:
53
Яратилган вақти:
2021-10-06 11:00:44
Harakatlar strategiyasining maqsadi olib borilayotgan islohotlarni samaradorligini tubdan oshirshdan, davlat v jamiyatning samaradorligini tubdan oshirishdan, davlat va jamiyatning har tomonlama jadal rivojlanishi uchun shartsharoit yaratishdan iborat.

Ион-имплантация қилинган кремний ва юпқа силицид плёнкаларда электронла рнинг плазмали тебранишларини уйғониши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хўжаниёзов Жуманазар Бобоқулович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
535.371; 535.016; 538.975
Яратилган вақти:
2021-10-06 10:35:46
Тадқиқотнинг мақсади кремнийнинг ион-имплантация қилинган қатламларида ҳамда натрий ва барий силицид плёнкаларида плазмонларнинг уйғониш хусусиятларини моделли ва назарий тушунтириш.

Jizzax Rossiya mustamlakachiligi iskanjasida


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
B.Kuchkarov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Jizzax politexnika instituti
Саҳифалар сони:
73
Яратилган вақти:
2021-10-05 13:01:55
Bizning borlig’imiz, tilimiz va tafakkurimiz, madaniy etnik. qiyofamiz, udum va an’analarimiz, milliy tuyg’ularimiz — bularning barchasi Turon, Turkiston, O’zbekiston deya atalmish muqaddas Vatanimiz, uning qadimiy shaxri Jizzax nomi bilan mushtarak. Chunki qadimiy Jizzax voxasi xam O’zbekistonning otabobolarimiz yashagan, kindik qoni tuqilgan, kelajak avlodlariga boshpana, baxt va saodat bera olgan muqaddas zamini xisoblanadi. Jizzax diniy va dunyoviy nuqtai nazardan xaqiqiy ma’noda Allox nazari tushgan, nafaqat islom ta’limoti, balki kalom falsafasi, shariat ustunlari yetishib chiqqan qadimiy tarixga ega bo’lgan Yurt hisoblanadi.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит