Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Педагогика


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Р.Мавлонова
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2001
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
510
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-05-13 12:00:08
Педагогика нима? Нима билан шуғулланади? Нималарни тадқиқ қилади деган саволлар педагогика фанини ўрганишга киришган одамнинг ақлини банд этади. Педагогика дарсларида, педагогикага оид қомусларда педагогиканинг баҳси турлича, айрим ҳолларда, бир-биридан фарқланадиган даражада талқин қилинади.

Ekologik biotexnologiya


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Shokirov Z.S
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TKTI
Саҳифалар сони:
167
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:58:05
Annotasiya. “Ekologik biotexnologiya” darsligi 5A320501 –Biotexnolgiya mutaxassisligi bo’yicha tahsil olayotgan magistratura mutaxassisligi bo’yicha ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar ham foydalanishlari mumkin.

Педагогика. Психология


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:55:41
Педагогика-психология ҳақли равишда табиатнинг олий маҳсули -инсоннинг маънавий-амалий шаклланиши, унинг шахс сифатида ривожланиши,комил инсон шаклланиш қонуниятларини, мутахассислик асосларини ўргатувчи устувор фанлардан бирига айланди.

Касбий педагогика


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:54:31
Кластер – инглича сўз бўлиб, ғунча, боғлам маъносини англатади. Ахборотларни кластерларга ажратиш у кўп вариантли фикрлашни, ўрганилаѐтган тушунчалар ўртасида алоқа ўрнатиш малакаларини ривожлантиради, бирор мавзу бўйича таълим олувчиларни эркин ва очиқдан-очиқ фикрлашига ѐрдам беради

Касбий педагогика


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:53:27
Ўзбекистон Республикаси хунар-техника таълими концепцияси билим юртларининг ходимлари олдига тайѐрланадиган малакали ишчи кадрлар илмий дунѐқарашни, меҳнатга ижодий муносабатни таркиб топтириш, уларда юксак меҳнат интизоми ва маданиятини, жамоа олдидаги бурч ҳис туйғуларини тарбиялаш вазифасини қўяди.

Bosim ostida quyish usuli bilan polipropilen asosida (i/ch quv. 1200000 dona yiliga) “qog’oz chiqindilari uchun idish”ishlab chiqarish bo’limi loyihasi”


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Karimov Zayniddin
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
83
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:10:39
Bosim ostida quyish usulidan asosan termoplastik polimerlardan buyumlar olishda foydalaniladi. Bu usul bilan buyum olishda avvalo polimerni harorat ta`sirida qovushqoq-oquvchan qolga keltirib uni yopiq quyish qolipiga uzatiladi, so`ngra esa qolipda buyum shakllanadi (qolipni ichki bo`shliqini to`ldirish qisobiga) va sovitish tufayli qotadi.

Bosim ostida quyish usuli bilan polipropilen asosida (i/ch quv. 120000 dona yiliga) oshxona o’rindiqlari ishlab chiqarish bo’limi loyihasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Almurodova N
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
77
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:09:00
O‘zbekistonimiz mustaqil davlat bo‘lganidan so‘ng, kundan-kunga tobora yuksaklashib chiroy ocha boshladi. Istiqlolga erishgandan so‘ng mamlakatimizda olamshumul o‘zgarishlar ro‘y berdi. Vatanimiz, millatimizni butun duyon tan oldi.

Проект участка по производству 3-х жильного кабеля на основе поливинилхлорида (производство 35 тон в год).


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Алиев Азиз Бахромович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
89
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:07:25
Применяемые в науке и технике термины и определения основных понятий в области надежности регламентированы ГОСТ 13377-75 «Надежность в технике.

Presslash usuli bilan uzatkich uchun “kalodka” ishlab chiqarish bo’limining loyihasi (i/ch quv. 216000 dona yiliga)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Do’stmuhammad A.O
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
85
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:04:03
Prizidentimiz SHavkat Mirziyoev tashabbusi bilan mamlakatimiz kimyosanoatiniizchil rivojlantirish sohasida korxonalar quvvatidan oqilona foydalanish eksportga raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni ko‘paytirishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Suvli dispersiyali VDAK – 112 oq rangli bo’yoq ishlab chiqarish loyihasi (Ishlab chiqarish quvvati 5 000 t\y)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Yunusov Javlon.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ТКТИ
Саҳифалар сони:
94
Яратилган вақти:
2019-05-13 11:00:01
Ma’lumki O`zbekiston 1991 – yili o`z mustaqilligini qo`lga kiritganidan so`ng umrini o`tab bo`lgan mustabid ma`muriy buyruqbozlik rejali taqsimot tizimidan voz kechib , “ o`zbek modeli “ deb nomlangan taraqqiyot yo`lini tanladi .
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит