Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбек мумтоз адабиётида Жамшид образининг бадиий талқини


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Джабборова Матлуба Рустамовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
398.51(=512.133) 821.512.133’04.09
Яратилган вақти:
2020-07-17 13:50:32
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек мумтоз адабиётида Жамшид образининг бадиий ва тарихий асарлардаги талқинларини ёритиш, образнинг пайдо бўлиш омиллари, тарихий тараққиёт йўли, мумтоз лирикадаги муайян маънони англатишдаги поэтик вазифасини белгилаш ҳамда халқ китоби «Қиссаи Жамшид»даги бош қаҳрамон қиёфасини қиёсий-тарихий тадқиқ этиш ва қиссанинг ўзбек насри тараққиётидаги ўрнини асослаб беришдан иборат

Кўп тилли тақсимланган ахборот-кутубхона ва архив маълумотлар базаларидан ўхшаш матнларни қидириш усул ва алгоритмлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Атаджанов Жасурбек Абдушарибович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
004.021
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:59:21
Тадқиқотнинг мақсади. Илмий-таълимий фаолиятда ахборот таъминотини такомиллаштириш учун, кўп тилли тўлиқ матнли кутубхона ва архив маълумотлар базаларидан ахборот қидириш усули, алгоритмлари ва дастурий таъминоти ишлаб чиқишдан иборат

Полисахарид-кремнезем нанокомпозицияларнинг физик-кимѐвий хоссалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Яркулов Ахрор Юлдашевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
541.1:544.723.2:577.114:661.682
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:59:11
Тадқиқотнинг мақсади золь-гель усулида олинган гибрид полисахарид-кремнезем нанокомпозицияларнинг термодинамик ва физик-кимѐвий хоссаларини аниқлашдан иборат.

Кўп каналли сигнатурали таҳлил воситалари асосида микропроцессор қурилмаларини диагностикалаш самарадорлигини ошириш модели ва усуллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Балтаев Жўшқин Болтабаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
621.391
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:59:00
Тадқиқотнинг мақсади маълумотларни узатиш тизимларида кўп каналли сигнатурали таҳлил воситалари асосида микропроцессорли қурилмаларни диагностика қилиш самарадорлигини ошириш модели ва усулларини ишлаб чиқишдан иборат

3d-металларнинг оксадиазолин ҳосилалари билан комплекс бирикмаларини синтези, тузилиши ва хоссалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раззоқова Сурайѐ Раззоқовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
546.05+541.49+547.76
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:46:47
Тадқиқотнинг мақсади Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn тузларини 1,3,4-оксадиазолин-2-тион ҳосилалари асосида металлокомплекс бирикмаларини синтез қилиш ҳамда уларнинг тузилиши ва хоссаларини аниқлашдан иборат

К.Рахманов ижодида эпик ва драматик асарлар синтези


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сейтбеков Адилбай Батирбекович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
821.51
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:46:33
Тадқиқотнинг мақсади К.Рахмановнинг эпик ва драматик асарларини талқин қилиш, адиб ижодида ифода ўзига хослигини аниқлаш, бир турдаги бадиий асарни иккинчи турга трансформациялаш ва синтезлаш тажрибаси натижаларини аниқлашдан иборат.

Турли тизимли тилларда «кўз» лексик-семантик майдони ва уни ташкил этувчи тил бирликлари типологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шокиров Шерали Иброҳимович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.111’37:811.512.133’37
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:20:44
Тадқиқотнинг мақсади. Инглиз ва ўзбек тилларида «кўз» лексик-семантик майдонини ҳосил қилувчи лисоний бирликларнинг структурал-семантик, функционал хусусиятларига асосланган тавсиф ва таснифини яратишдан иборат.

Ҳозирги ўзбек шеъриятида хронотоп поэтикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хурсанов Дилшод Бахтиёрович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
891.709
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:20:33
Тадқиқот мақсади: бадиий хронотоп шакллари, категорияларидан иборат тизимнинг ҳозирги ўзбек шеъриятида тутган ўрнини, бадиий-эстетик тафаккур такомилидаги аҳамиятини, ички ва ташқи субъектларни илмий-таҳлилий, қиёсий-типологик усулларда тадқиқ этиш ҳамда назарий асослашдан иборат.

Атмосферада зарарли моддаларнинг кўчиши ва диффузияси жараёнларини башоратлаш учун моделлар, алгоритмлар ва дастурлар мажмуи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мурадов Фаррух Абдукахарович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
519.6+004.9:504.064
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:01:34
Тадқиқотнинг мақсади саноат ҳудудларида экологик вазиятни тадқиқ қилиш, башоратлаш ва бошқариш бўйича қарорлар қабул қилиш учун математик моделлар, самарали ҳисоблаш алгоритмлари ва дастурий мажмуаларни ишлаб чиқишдан иборат.

Биологик популяциянинг кросс-диффузион системаларини компьютерли моделлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мухамедиева Дилдора Кабиловна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
519.957
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:02:02
Тадқиқотнинг мақсади икки карра ночизиқли математик моделларнинг сифат хоссаларини таҳлил қилиш, автомодел таҳлил асосида бир жинсли ва бир жинсли бўлмаган муҳитда ифодаланувчи сонли схемалар ҳамда амалиётга тадбиқ этиш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит