Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Вентиляция ва хавони кондициялаш тизимлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Усмонкулов И.Пирназаров
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
ЖизПИ
Саҳифалар сони:
107
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-03-26 10:33:44
“Вентиляция ва хавони кондициялаш тизимлари” фани, ҳалк-хўжалигида, саноат корхоналрида ва умумий жамоат биноларида олтимал иқлим хосил килиш учун хизмат қилади.Юкорида айтиб утилган биноларла “Қ.М.Қ”мъерлари талабларини қаноатлантириш учун, иссии иқлимли минтақаларда “Вентиляция ва хавони кондициялаш тизимлари” фаниниг ахамияти жуда катта.

Макроиқтисодиёт


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ортиқов Ё.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
ЖизПИ
Саҳифалар сони:
185
Яратилган вақти:
2020-03-26 10:30:49
Иқтисодиётда таркибий ислоҳотлар ва иқтисодиётни модернизациялашни янада чуқурлаштириш, унинг кўламини кенгайтириш билан боғлиқ масалаларнинг назарий ва амалий томонларини ўрганишда ушбу курс муҳим аҳамият касб этади.

Билимлар иқтисодиёти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Саидахмедова Д.
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
ЖизПИ
Саҳифалар сони:
122
Яратилган вақти:
2020-03-26 10:29:12
Иқтисодиётда таркибий ислоҳотлар ва иқтисодиётни модернизациялашни янада чуқурлаштириш, унинг кўламини кенгайтириш билан боғлиқ масалаларнинг назарий ва амалий томонларини ўрганишда ушбу курс муҳим аҳамият касб этади.

Kasbiy pedagogika


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
B.Sayfullayev, N.Isakulova
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
O'zDSMI
Саҳифалар сони:
2013
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-03-25 11:06:37
Darslikda talabalarga Q’zbekiston Respublikasining «Ta'lim to’g’risida»gi Qonun va «Kadrlar tayyoriash milliy dasturi» da o'rta maxsus kasb-hunar ta'Iimiga qo'yilgan talablar, «Kasbiy pedagogika» fanining boshqa kasbiy ta'lim fanlari bilan aloqalari, ilmiy tadqiqot metodlari yoritilgan. Shuningdek, kasb-hunar ta'limi muammolari, kasb ta'limida o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini tashkil etish bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan.

Kasb ta'limi metodikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
N.Isakulova
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2014
Нашриёт:
O'zDSMI
Саҳифалар сони:
199
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-03-25 11:04:52
O’quv qo’lanmada talabalarga O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni va “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limiga qo’yilgan talablar, “Kasb ta’limi metodikasi” fanining boshqa kasbiy ta’lim fanlari bilan aloqalari, tadqiqot metodlari yoritilgan. Kasb-hunar ta’limi tamoyillari, didaktik tizimlari, metodlari, tashkiliy shakllari, ta’lim vositalari, kasb-hunar kollejlari o’quv xonalari, laboratoriyalari hamda o’quv ustaxonalariga qo’yiladigan talablar, o’quv ustaxonalarida mashg’ulotlarni tashkil etish bayon qilingan. О quv qo’lanma talabalar uchun mo’ljallangan.

Ovoz postanovkasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.Yuldasheva
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2020-03-25 11:03:02
Ovoz pastanovkasi fanining asosiy maqsadi ovoz pastanovkasi fani vositasida bo‘lajak musiqali teatr aktyorlarining va bo’lajak mutaxassislarning badiiy va estetik didini tarbiyalash, ularni ovoz qoyish malakalari bilan qurollantirish badiiy ijrochilik mahoratini o’stirish, kuylash imkoniyatlarini, musiqiy asarlarni qabul qilish qobiliyatini o‘stirishdan, musiqiy asarlar shaklini o‘rganish, eshitish qobiliyatini o’stirish, usulni yani “ritimni” sezish,tabiiy ovozni hosil qilish, diapazonni kengaytirish, o‘rganish, shakllantirish,madaniy ohangda kuylash, musiqiy qobiliyatining o‘sishini rivojlantrish, nafas olishni o‘rganish, tovush hosil qilishsh qoidalari va kuylash jarayonida diksiya, artikulasiya, musiqiy frazirovkalarini o‘rganish uchun o’tiladi.

Dirijyorlik


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
S.Malikova
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2020-03-25 11:01:35
Ushbu dastur “Dirijyorlik” fanining tarixi, rivoji, yo’nalishlari, istiqboli hamda sohaning ilk davridan to bugungi kunga qadar bo‘lgan shakllanish jarayonini, turli davr, stil va janrlarda yaratilgan asarlar bilan tanishishni qamrab oladi.

O’zbekiston tarixi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-03-25 10:59:22
O`zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti talabalari uchun tuzilgan “O’zbekiston tarixi” fanidan o`quv-uslubiy majmua. Tuzuvchi Z.Isokov

Телевидение асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Маҳаметов, Ф.Файзиева, В.Абляева
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2007
Нашриёт:
O'zDSMI
Саҳифалар сони:
151
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-03-25 10:57:45
Мазкур дарсликда ХХ аср мўъжизасининг инсоният тараққиётидаги ўрнини имкон қадар баҳолашга, телевидение технологиясининг ривожланиши, ундаги ижодий изланиишлар, Ўзбекистонда телевидениенинг, хусусан бадиий телевидениенинг пайдо бўлиши, шаклланиши ва унинг мустақилликдан кейин истиқболларини ўрганишга ҳаракат қилинди. Телевидение асослари ҳақидаги ушбу дарсликни талабаларга ва китобхонларга қулай бўлиши учун электрон шаклда ҳамда санъат турларининг ичида ОАВ ўрнини бўлимларга ажратиб нашрга тайёрланди. Дарсликни тайёрлашда манбалардан фойдаланишда фойдали маслаҳат ва кўрсатмаларини аямаган барча ҳамкорларга миннатдорчилигимизни билдирамиз.

Estrada va ommaviy tomoshalar rejissurasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
F. Egamberdiyev
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
O'zDSMI
Саҳифалар сони:
354
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-03-25 10:55:04
Mazkur о‘quv qо‘llanma о‘quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratishga qо‘yilgan talablar asosida tayyorlangan bо‘lib, о‘quv qо‘llanmada estrada va ommaviy tomoshalar rejissurasining nazariy va amaliy asoslari, fanni о‘qitishning an’anaviy va zamonaviy metodikasi, estrada va ommaviy tomoshalar rejissurasidagi milliy va xorijiy tajribalarning о‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит