Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Aranjirovka


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
S. Muzafarova
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
O'zDSMI
Саҳифалар сони:
255
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-03-31 12:42:15
Ushbu o‘quv qo‘llanma nazariy va amaliy qismlardan iborat bo‘lib, bo‘lg‘usi jamoa rahbarlari uchun mo‘ljallangan. Unda jamoani tashkil etish, u bilan ishlash, repertuar tanlash, vokal-xor jamoalari uchun aranjirovka qilish (jamoa ijrosiga moslashtirish)ning muhim elementlari ustida ishlash uslubiy yo‘nalishlari, hamda muallif tomonidan aranjirovka qilingan asarlar to‘plami mujassamlangan.

Xor partiturasini o’qish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-03-31 12:35:33
XOR PARTITURASINI O‘QISh ” fani bo‘yicha yaratilgan bo‘lib, unda mazkur fanning namunaviy va ishchi dasturlari, yakka mashg‘ulotlarning mazmuni, fan bo‘yicha glossariy, baholash mezonlari, ta’lim texnologiyalari, o‘quv materiallari,darslik va adabiyotlar ro‘yxati hamda majmuaga taalluqli barcha materiallarning elektron shakllari jamlangan.

Vokal ansambli


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-03-31 12:34:50
Ushbu o‘quv-uslubiy majmua “Vokal ansambli” fani bo‘yicha yaratilgan bo‘lib, unda mazkur fanning namunaviy va ishchi dasturlari, yakka (amaliy) mashg‘ulotlarning mavzulari, fan bo‘yicha testlar, glossariy, baholash mezonlari, ta’lim texnologiyalari, o‘quv qo‘llanma va darslik hamda majmuaga ta’lluqli barcha materiallarning elektron shakllari jamlangan.

Vokal (xor) jamoalari bilan ishlash uslubiyoti


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-03-31 12:34:05
Ushbu o‘quv-uslubiy majmua “Vokal (xor) jamoalari bilan ishlash uslubiyoti” fani bo‘yicha yaratilgan bo‘lib, unda mazkur fanning namunaviy va ishchi dasturlari,ma’ruzali ,amaliy mashg‘ulotlarning mavzulari, fan bo‘yicha glossariy, baholash mezonlari, ta’lim texnologiyalari, o‘quv materiallari, qo‘llanma va darsliklar ro‘yxati hamda majmuaga taalluqli barcha materiallarning elektron shakllari jamlangan.

Navoiyning ijodiy faoiliyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-03-31 12:31:13
Ushbu uslubiy majmua buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiyning hayoti va ijodi haqidagi eng muhim ma'lumotlar, uning asarlari poetikasi, shoir lirikasi, xususan, “Xazoyin ul-maoniy” kulliyoti tarkibiga kiruvchi janrlarni sharhlab o‘qitish, Navoiy dostonlari va nasriy asarlarini sharhlab o‘qitish bilan bog‘liq masalalarni qamrab olgan.

O‘zbek tilining amaliy grammatikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-03-31 12:29:11
“O‘zbek tili amaliy grammatikasi” fani quyidagi masalalarni qamrab oladi: 1. Hozirgi o‘zbek adabiy tili, til sathlari va qonuniyatlari, adabiy merosimizni chuqur o‘rgatish asosida tilimizning boy imkoniyatlarini yoshlar ongiga singdirish. 2. Tildan to‘g‘ri va oqilona foydalanishga o‘rgatish. 3. Yoshlarni mustaqil fikr, keng tafakkur va erkin mushohada egasi qilib tarbiyalash. 4. Ularni muttasil kitob mutolaasiga odatlantirish, badiiy asarlar o‘qishga qiziqtirish, shu asosda ularning so‘z boyligini oshirish. 5. Talabalarning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirish, ifoda imkoniyatlarini kengaytirish va savodxonlik darajasini oshirish. 6. Muloqot madaniyati va nutq tadbirkorligini tarkib toptirish va rivojlantirish. 7. Darsda qo‘yilgan muammolar yechimini izlashga o‘rgatish.

Режиссура асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ж. Махмудов, Х. Махмудова
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2008
Нашриёт:
ЎзДСМИ
Саҳифалар сони:
182
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-03-31 11:54:48
“Режиссёрлик асослари” номли дарслиги Олий санъат билим даргоҳларидаги талабаларга мўлжалланган бўлиб, унда режиссёрлик касбининг ўзига хос нозик томонлари, бу соҳани эгалламоқчи бўлган талабалардан лаёқат ва кенг кўламли билимлар талаб қилиниши, шу билан бирга, бўлажак режиссёр сабр матонатли, фалсафий мушоҳада юритишга қодир бўлиши кераклиги мисоллар билан кўрсатиб ўтилган.

Кинотелерадио тарихи ва назарияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ҳ. Абулқосимова
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2008
Нашриёт:
ЎзДСМИ
Саҳифалар сони:
87
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-03-31 11:53:15
Муаллиф ушбу қўлланмада ўз олдига кинонинг ўзига хос томонларини, алоҳидалигини, бошқа санъат турларидан фарқ қилишини мухтасар шаклда очиб бериш вазифасини қўйган. Шу мақсаддан келиб чиққан ҳолда қўлланма учун энг мос композиция танлаган.

O’zbekiston tarixi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-03-31 11:43:36
Qo'llanmaning maqsadi - yosh avlod ongida insoniyat uchun eng muhim bo‘lgan ma’naviyatni shakllantirish hamda yanada yuksaltirish, ular ongida yuksak ma’naviy fazilatlarni shakllantirish jarayonida milliy ong va sog‘lom fikrni uyg‘otish, tarixiy xotiraning yoshlarimizni Vatanga sadoqat hamda millatparvarlik ruhida tarbiyalashdagi mislsiz ahamiyatini ifoda etish, o‘z taqdiri va kelajagini barpo etadigan yosh avlodni yangi jamiyatni yanada rivojlantirishga yo‘naltirilgan g‘oyalar asosida tarbiyalashga qaratilgan.

Сут маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхоналари сув таъминоти тизимларини ишини тадқиқ этиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Уроқов Бахтиёр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
СамДАҚИ
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2020-03-31 11:43:01
Кейинги пайтларда ривожланган мамлакатларда сут ишлаб чиқариш корхоналарида ишлатилаѐтган сувлар таркибидаги бактерияларни зарарсизлантириш турли хил ифлосликларни ажратиш мақсадида тайѐрланиш жиҳатдан осон, ихчам ва фойдаланишда қулай булган ҳар-хил конструкцияли қурилмаларни қўллаш юпқа катламли тинитгичларда тиндириш зарурий ҳолларда филтрлаш усулларини қўллаб сувдан қайта фойдаланиш имконини яратувчи технологиялар ва курилмалар кенг кўлланилмокда.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит