Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Бензоксазолин-, бензимидазолин-, бензотиазолин-2-онлар (-тионлар) нинг кимёвий ўзгаришлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Олимова Манзура Илхомовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
547.789:547.298.3
Яратилган вақти:
2020-06-05 18:24:15
Тадқиқотнинг мақсади бензоксазолин-, бензимидазолин-, бензотиазолин-2-онлар ва -тионларни янги ҳосилаларининг синтез усулларини ишлаб чиқиш, уларни тузилиши, физик-кимёвий ва биологик хоссаларини аниқлашдан иборат.

Қизилқум шароитида сур рангли қоракўл қўйларини самарали селекциялашнинг корреляцион асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Маматов Бахтиёр Салимович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
636.32/38.082 (252)
Яратилган вақти:
2020-06-05 18:10:26
Тадқиқотнинг мақсади Қизилқум шароитида сур рангли қоракўл қўйларида муҳим селекцион белгиларнинг ўзаро корреляцион боғлиқлик даражаларига асосланиб уларни селекциялашнинг самарали йўлларини ва сур рангли қоракўл қўйларининг ирсий салоҳиятидан селекция жараёнида юқори даражада фойдаланишнинг селекцион асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Табиат ва жамият муносабатларини оптималлаштиришнинг экологик-географик асослари (Ўзбекистон ҳудуди мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рафиқова Нодирахон Аъзамовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
578.4+551.510.44 (575.11)
Яратилган вақти:
2020-06-05 17:57:22
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда табиатдан фойдаланишда табиат ва жамият муносабатларини экологик-географик жиҳатдан оптималлаштиришни илмий асослаш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Bombyx mori личинкаларида Гепатит B вируси (HBV) рекомбинант PreS2-S оқсилини олиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдурахманов Жалолиддин Мирджамильевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
577.112.083:578.74:661.123
Яратилган вақти:
2020-06-05 17:14:35
Тадқиқотнинг мақсади PreS2-S рeкомбинант оқсилини энг кўп миқдорда ишлаб чиқарадиган маҳаллий тут ипак қурти зотини аниқлаш, синтeзланган оқсилни тозалаш усулларини ишлаб чиқиш ҳамда унинг антигeнлик хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Сурункали гепатит В билан оғриган болаларда темир билан тўйиниш синдроми ривожланишининг баъзи патогенетик қирралари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Кадирходжаева Хилола Маруфовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616.36-002.14-036.12-053.2-034.12-092
Яратилган вақти:
2020-06-05 16:39:35
Тадқиқотнинг мақсади сурункали гепатит В билан оғриган болаларда темир билан тўйиниш синдромининг патогенетик ва ташҳисий мезонларини ишлаб чиқишдан иборат.

Мактабгача ёшдаги болаларга инглиз тили лексикасини ўргатиш методикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Акбарова Шахноза Хикматуллавена
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
373.3.016:811.111
Яратилган вақти:
2020-06-05 16:23:17
Тадқиқотнинг мақсади мактабгача ёшдаги болаларга инглиз тили лексикасини ўргатиш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Совершенствование структурных преобразований текстильной промышленности в условиях инновационного развития Узбекистана


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Каримов Санжар Мирвоситович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
334.75:6П8 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-06-05 16:09:21
Целью диссертационного исследования является разработка научно-методических подходов и практических рекомендаций по формированию эффективных структурных преобразований в текстильной промышленности в условиях модернизации промышленного сектора и перехода Узбекистана к инновационно-индустриальному развитию.

Болаларда бронхиал астма шаклланишини комплекс баҳолаш ва даволашни оптималлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Каримова Нилуфар Иргашевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616.248-053.2-085-036
Яратилган вақти:
2020-06-05 10:38:06
Тадқиқотнинг мақсади қайталанувчи обструктив бронхит билан хасталанган болаларда клиник, биокимёвий ва иммунологик хусусиятларни ўрганиш, бронхиал астма эҳтимолини аниқлаш ва даволашнинг дифференциал схемаларини ишлаб чиқишдан иборат.

Hospital About dental prosthetics


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-06-04 15:14:55
Hospital orthopedic dentistry is taught in the 5th year of the Faculty of Dentistry. The complex is prepared in Russian, Uzbek and English languages in accordance with the standard program and covers all sections of science. Compiled by: Idiev G.E, Ibragimova F.I, Saidov LA

Госпитальной Ортопедической стоматологии


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-06-04 15:09:06
Госпитальная ортопедическая стоматология преподается на 5 курсе стоматологического факультета. Комплекс подготовлен на русском, узбекском и английском языках в соответствии со стандартной программой и охватывает все разделы науки. Составители: Идиев Г.Э, Ибрагимова Ф.И, Хабибова Н.Н, Рахимов З.К
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит