Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Сифатли ип олишда пахта толасидан сараланма тузиш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юсупалиева Умида Нуриллаевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
677.021.155.017.2/.072.004.12
Яратилган вақти:
2020-02-25 13:38:06
Тадқиқотнинг мақсади йигирилган ип ишлаб чиқаришда пахта толасидан сараланма тузиш усулларини такомиллаштириш асосида ип йигириш самарадорлигини оширишдан иборат.

Пахта чигитидан момиқ ажратиш жараёни янги технологиясини назарий ва амалий тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Очилов Махсуджон Мурадуллаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
677.021.152.001.572
Яратилган вақти:
2020-02-25 13:33:19
Тадқиқотнинг мақсади пахтани дастлабки ишлашда чигитдан момиқ ажратишнинг ресурстежамкор, такомиллашган самарали технологиясини яратишдан иборатдир.

Донли екинларни етиштириш технологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Д.Ёрматова, Н.Шамуратова
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
262
УДК рақами:
654
Яратилган вақти:
2020-02-25 12:04:54
Донли экинларни етиштириш технологияси. Донли экинларни етиштириш технологиясини суғориладиган майдонларда илмий асосда ўрганиш бугунги кун талабидан келиб чиқади. Узоқ вактлар давомида бизда буғдой катта майдонларга экилмагани сабабли бугун хар бир дехқон ва фермер ўз томорқасида ва катта майдонларда донли экинлардан жахон дончилиги миқёсидаги қараганда кам хосил олмоқда.

Ўсимлик мойларини ишлаб чиқариш технологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
К.К.Саттаров
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
149
Яратилган вақти:
2020-02-25 12:01:46
Мазкур маъруза матни ёғ-мой корхоналарига келаётган мойли уруғларни қабул қилиш, сақлаш, тозалаш, чақиш, сепаратлаш, янчиш, қовуриш, пресслаш, экстракциялаш, олинган мойларни бирламчи тозалаш технологияси ва уларга оид технологик схемалар баёнлари келтирилган.

Kariolojical stady of specias genus meristotropis fisch. et mey


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Х.Каршибаев
Яратилган вақти:
2020-02-25 11:57:37
Ушбу мақола Meristotropis Fisch. et Mey. туркумининг икки тури, Ўрта Осиѐ эндемлари бўлган Бухоро ва учбаргли айриқайиқчалиларнинг кариологик тадқиқига бағишланган. Текшириш материаллари 2014-2017 йилларда Сирдарѐ ва Қашқадарѐ ўзанлари, Жиззах чўли, Жанубий-шарқий Қизилқум, Зомин ва Нурота адирлари худудларидан терилган.

Биология ўқитувчилари компетентлигини оширишда мустақил таълим ва электрон таълим ресурсларидан самарали фойдаланиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ҳ.Қ.Қаршибаев, Д.Тоғаева
Яратилган вақти:
2020-02-25 11:56:07
Мақола биология фанлари ўқитувчиларини малака ошириш тизимида тайѐрлашда мустақил таълимдан самарали фойдаланиш ва унинг электрон таълим ресурсларини яратиш масалаларига бағишланган.

Геотуризм – новое направление в индустрии туризма Узбекистана


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Нигматов, Г.Нигматова, Э.Атасой
Яратилган вақти:
2020-02-25 11:42:07
Мазкур мақолада геотуризм соҳасининг Ўзбекистон шароитида ривожланиши, таркиб топиши ва истиқболлари ҳақида баён этилган. Ўзбекистон шароитида геотуризмни янги соҳа тарзида таркиб топтириш масалалари, муаллиф бу боради қилинадиган асосий ишлар ва амалларни асосли тарзда кўрсатиб берган.

Чучук сув қориноёқли маллюскаларининг шимолий-ғарбий туркистон тоғ тизмаси ва унга туташ худудларда бандлик минтақалари бўйича тарқалиши


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Т.Каримқулов М.Бўриева
Яратилган вақти:
2020-02-25 11:39:04
Мазкур мақолада қориноёқли чучук сув моллюскаларининг Шимолий-ғарбий Туркистон тоғ тизмасида баландлик минтақалари бўйича тарқалиши ҳақида маълумотлар келтирилган. Олинган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, қориноёқли маллюскалар учун энг оптимал мухит адир минтақаси бўлиб, унда аниқланган 15 тур моллюскалардан 13 таси яшайди. Қориноёқли маллюскалар учун яйлов минтақаси энг ноқулай яшаш муҳити бўлиб чиқди.

Тупрокни далада текшириш ва харитага тушуриш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ў.Тошбеков
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
165
УДК рақами:
123
Яратилган вақти:
2020-02-25 11:35:00
Ушбу ўқув қўлланма Тупроқни далада текшириш ва харитага тушириш фани предмети ва методлари тупроқни далада текширишга тайёргарлик, дала ва камерал ишларни бажариш хамда тупроқ хариталари ва картаграммаларни тузишга доир ма’лумотлар келтирилган.

Оммабоп Экология


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Ходжиматов, А.Юлдашов, М.Джураев, Р.Аллаёров
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
124
УДК рақами:
32
Яратилган вақти:
2020-02-25 11:25:37
Ушбу ўқув қўлланма Экология ва атроф муҳит муҳофазаси таълим йўналиши талабалари ҳам фанга қизиқувчилар учун мўлжалланган бўлиб, қўлланмада берилган маълумотлар экология соҳасидаги асосий муаммоларнинг таркиб топиши, тарқалиши, оқибатлари уларни бартараф этиш масалаларига катта эътибор қаратилган. Берилган маълумотлар аниқ илмий асосга эга бўлиб, тажриба манбаларига эга.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит