Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Fuqarolik huquqida shartnomalarga qo’yiladigan umumiy talablar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Yusupov A
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
70
Яратилган вақти:
2018-10-12 10:09:14
Fuqarolik huquqida shartnomalarning o‘rni va ahamiyati, shartnomalarning huquqiy tartibga solish vositalari tizimida tutgan o‘rni va qo‘llanish sohalari, fuqarolik huquqida shartnomaviy huquqiy munosabatlar, shartnomaga qo‘yiladigan talablarning o‘ziga xos jihatlari va shartnomalarni takomillashtirish borasida tegishli takliflar, tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Ta’lim tizimida milliy g’oya: asosiy tushuncha va tamoyillar fanini o’rganishning o’ziga xos xususiyatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xotamov N
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2018-10-12 10:07:43
Jonajon O’zbekistonimizda tobora qad ko’tarib borayotgan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati masalalari bilan bevosita bog’liq. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashuvi va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish yosh avlodni, barkamol shaxsni tarbiyalamasdan tasavvur etib bo’lmaydi. Bu ulug’vor vazifani amalga oshirish, avvalo, yuksak malaka va ma’naviyatga, mustahkam milliy g’oyaga va tafakkurga ega bo’lgan, vatan mustaqilligi va ravnaqi, tinchligi va farovonligi yo’lida fidoiy kishilarni, yoshlarni tarbiyalash va voyaga yetkazishni asosiy vazifa qilib qo’yadi.

Ma’naviyatni yuksaltirishda demokratik tamoyillarning o'rni


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Tojiboyev A
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
73
Яратилган вақти:
2018-10-12 10:05:52
Vatanimiz mustaqilligi yildan-yilga an’ana va qadriyatlarimizni e’zozlash, ularni zamon talablari asosida boyitish va rivojlantirish, o’zligimizni anglash, dunyo hamjamiyatida munosib o’rin egallashdek ezgu maqsadimizning amalga oshishida ulkan imkoniyatlarni yaratib kelmoqda. Mustaqillik biz uchun erkin va ozod hayot, mardlik va matonat timsoliga aylandi. Istiqlolni asrash, tinch va osuda hayotimizni himoya qilish, farzandlarimizni dunyoda hech kimdan kam bo’lmaydigan, har tomonlama barkamol etib tarbiyalash borasida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari xalqimizni yuksak intilishlar sari chorlab kelmoqda.

Ma`naviy va iqtisodiy tafakkur uyg`unligi jamiyat taraqqiyotining muxim omili


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mahsudjonov O
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
66
Яратилган вақти:
2018-10-12 10:04:00
Mamlakatimiz o`z mustaqilligini qo`lga kiritganidan keyin tarixan qisqa vaqt ichida iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va ma`naviy-ma`rifiy sohalarda juda katta yutuqlar qo`lga kiritildi. O`zbekiston Respublikasi bozor iqtisodiyotiga asoslangan huquqiy davlat, demokratik fuqarolik jamiyatini barpo etishni o`z oldiga pirovard maqsad qilib qo`ydi. Shuning uchun, “Ertangi kunni ko`zlab amalga oshirilayotgan mana shunday bunyodkorlik ishlarimizga kuch-quvvat berayotgan ko`p qirrali ma`naviy hayotimizning yanada yuksalishi va uning davlat siyosati darajasiga ko`tarilishi bugun o`z hosili va samarasini bermoqda.

Amir Temur faoliyatida adolat tamoyiliga asoslanishi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Janonov F
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2018-10-12 10:00:59
Hukmdor o’z siyosiy mavqeini saqlab qolishi uchun uning adolatli va komil inson bo’lishi yetarli emas, maqsadga erishish uchun uning atrofidagi mansabdorlar ham o’z kasbining ustasi, fidoyi va halol bo’lishlari kerak. Amir Temur o’zi tayinlagan vazirlar, amaldorlar va sipohiylar vositasida davlat boshqaruvini amalga oshirganligi uning eng katta yutuqlaridan biridir. Amir Temur ayniqsa, vazirlar tanlash masalasini to’g’ri hal qilishga intilgan. U podshoh “qoshida adolatli vazirlar tutsin, toki podshoh zulm qilgudek bo’lsa, odil vazir uning chorasini topsin. Agarda vazir zolim bo’lsa, ko’p o’tmay saltanat uyi qulaydi”- deb ta’lim bergan. Amir Temur boshidanoq boshqaruv jilovini o’z qo’lida mustahkam ushlagan bo’lsa ham hokimiyatni o’z xodimlariga bo’lib berish, ammo ularning ustidan nazorat o’rnatish yo’lidan borgan. Bundan Amir Temurning mamlakat ichkarisidagi muxolif kuchlarga nisbatan qo’llagan taktikasini anglab yetish mumkin. Hukmdor davlat qudratining ramzi bo’lganligi sabab uning ozgina salbiy hatti-harakati ham ommaga tez ta’sir etadi. Uning har qanday masalada adolatli, rahmdil va mehribon bo’lishi hamda qonunlarning ijrosini ta’minlay bilishi yutuqlariga kafolat bo’lib xizmat qiladi. Tarixiy saboqlar shaxsan Amir Temurning o’zi va oilasi qonunlar ijrosini ta’minlashda xalqqa o’rnak bo’lganligini ko’rsatadi. Uning fikriga ko’ra “saltanat ishlarini ishonchli va mo’tabar bir necha kishiga bo’lib berish lozim. Shunda har biri o’z ishiga bog’lanib, saltanat taxtiga ko’z olaytira olmaydi” . Bundan Amir Temur o’sha davrdayoq hokimiyatning bo’linish tamoyili boshqarishni tashkillashtirishning maqbul usullaridan ekanini anglab yetgani, uning davlatchiligida ana shunday kurtaklar mavjud ekanini anglash mumkin.

Milliy g`oya: Asosiy tushuncha va tamoyillar fanini yangi innovatsion texnologiyalar asosida o`qitish muammolari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abdullayev M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2018-10-12 09:56:23
Mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar, mavjud muammolarni holisona tahlil qilish, tegishli xulosa hamda saboqlar chiqarish - milliy g`oyaning zarurligi va ahamiyatining tobora ortib borishini ko`rsatmoqda. Mamlakatimizning birinchi Prezidenti I.A.Karimov milliy g`oya va mafkurani shakllantirish zarurati haqida mustaqillikning dastlabki yillaridayoq fikr yuritishi tasodifiy hol emas edi. Negaki, “Milliy mustaqil davlat bor ekan, uning mustaqilligi va erkinligiga, an’ana va urf-odatlariga tahdid soladigan, uni o`z ta’siriga olish, uning ustidan hukmronlik qilish, uning boyliklaridan o`z manfaati yo`lida foydalanishga qaratilgan intilish va harakatlar doimiy xavf sifatida saqlanib qolishi muqarrar

Xalqaro diplomatiya va xalqaro munosabatlar hamda unda o’zbekistonning o’rni


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Arabboev Davronbek
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
62
Яратилган вақти:
2018-08-13 10:10:09
Xalqaro munosabatlar va unda har qanday davlatning ishtiroki doimo ayni shu xalq va davlatning eng muhim va dolzarb vazifalaridan biri bo’lib kelgan.Negaki, biror-bir davlat va hukumatning xalqaro maydonda tan olinishi va boshqalar tomonidan e’tirof etilishi bu davlatning avvalo,buyuk g’alabasi qolaversa,xalqaro doiradagi hurmat va izzatidan darak beradi.

Миллий мафкурани шаклантиришда жамият қонунларининг намоён бўлиш хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Расулов Жамшид
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2018-08-13 10:09:09
Бизни ўраб турган олам алоҳида нарса ва ходисаларнинг зиддиятли ва уйғун алоқадорлигидан иборат чексиз фазо ва абадий борлиқдир. Жамият ана шу чексиз оламнинг энг ноёб, энг юксак, рух ва ақл феноменларининг функцияларига асосланган тизими, ҳодисасидир.

Modernization and globalization as historical stages of human integration


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Farxodjonova N
Яратилган вақти:
2018-08-08 10:35:56
In this article highlights historical stages of modernization and globalization, forms of expression in various fields and it’s effect to the human integration.

И.А.Каримов шығармаларында миллий руўхыйлық ҳәм миллий әдеп-икрамлыққа байланыслы пикирлер


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бекбергенова Г.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
НМПИ
Саҳифалар сони:
6
Яратилган вақти:
2018-06-16 12:45:08
Мәмлекетимиз ғәрезсизликке ерискеннен кейинги ортаға тасланған ең актуал машқалалардың бири – мәнаўият болды. Ҳәзирде бул машқала жәмийетимиздиң дыққат орайында. Өйткени мәнаўий жарлылық ҳәр қандай жәмийетти кризиске алып келетуғынына гүман жоқ.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит