Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Касбий педагогика


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Х.Х.Ражабова
Йўналиши:
Ижтимоий-сиёсий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
tatuff
Саҳифалар сони:
209
Яратилган вақти:
2018-01-10 18:06:35
Ушбу маъруза матнида Касбий педагогика фанининг бугунги кундаги мақсади, тарихий ва миллий меросимизга суяниб, анъаналаримизга асосланиб фикр юритиш. Миллий истиқлол мафкурасини ёшларимизни қалби ва онгига сингдириш, таълим-тарбиянинг турли шакллари орқали амалга оширилади

Fuqarоlik huquqi fani bo`yicha


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch davlat universiteti
Саҳифалар сони:
253
Яратилган вақти:
2017-12-23 13:22:27
Fuqarоlik huquqi huquq sоhasining asоsiy, muhim va ajralmas qismi hisоblanadi. Mazkur fanning elementlari insоniyat paydо bo`lishi bilan bоg`liq bo`lsa-da, lekin ―fuqarоlik huquqi‖ atamasining paydо bo`lishi qadimgi Rim davriga bоrib taqaladi.

Jamiyat taraqqiyotida intellektual salohiyatning o`rni


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Hojiyev Rasulbek Boynazar
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch Davlat Universiteti
Саҳифалар сони:
86
Яратилган вақти:
2017-12-23 13:02:51
Intellektual salohiyat kеng ma’nоda jamiyatning iqtisodiy, ijtimоiy, siyosiy, madaniy rivоjlanishiga хizmat qiluvchi, aqliy mеhnat bilan shug`ullanuvchi ijtimоiy guruhlar, ularning bilim darajasi, aqliy qоbiliyati, to`plangan ilmiy bilim.

Huquqiy оng, huquqiy madaniyat, ularning mоhiyati va insоn ma’naviyatidagi o`rni


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Qo‘chqorov Ruslan Saparbaevich
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch Davlat Universiteti
Саҳифалар сони:
86
Яратилган вақти:
2017-12-23 12:47:51
Jamiyatda ahоli huquqiy оngi va madaniyati darajasining yuksakligi –dеmоkratik huquqiy davlat va erkin fuqarоlik jamiyatining muhim mеzоnlaridan biri hisоblanadi. O`zbеkistоnda mustaqillikning ilk yillaridan ushbu masalaga alоhida e’tibоr qaratildi.

O‘zbekiston Respublikasining suvereniteti: asosiy belgilari va tashqi siyosat


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Madrimov Ikrom
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch Davlat Universiteti
Саҳифалар сони:
100
Яратилган вақти:
2017-12-23 12:39:55
O‘zbekistonda davlat hokimiyati halqniki faqat unga xizmat qiladi. Xalq suvereniteti davlat va milliy suverenitetlarida namoyon bo‘ladi. O‘zbekistonda suverenitetning manbai va yagona egasi bo‘lgan xalq uni, eng avvalo, davlat hokimiyati orqali davlat suvereniteti sifatida amalga oshiradi.

Abdulhamid Cho‘lponning ijtimoiy-falsafiy qarashlarida, milliy va umuminsoniy qadriyatlar dialektikasini mujassamlashishi.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Zarifov Jo‘rabek Muratovich
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch Davlat Universiteti
Саҳифалар сони:
75
Яратилган вақти:
2017-12-23 12:32:38
Abdulhamid Cho‘lponning ijtimoiy-falsafiy qarashlarida, milliy va umuminsoniy qadriyatlar dialektikasini mujassamlashishi.

Muxammad Rizo Ogahiyning ma’naviy va gumanistik g‘oyalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xajiev Nodirbek Ulug‘bekovich
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch Davlat Universiteti
Саҳифалар сони:
80
Яратилган вақти:
2017-12-23 12:23:54
O‘zbekiston Respublikasi mustaqil taraqqiyot yo‘liga kirishi bilan o‘zining manaviy qadriyatlarini va milliy davlatchiligini qayta tiklash davriga qadam ko‘ydi. Iqtisodiy, va ijtimoiy-siyosiy sohalarda tub o‘zgarishlar davri boshlandi.

Fuqarolik huquqida bitimlar va ularning klassifikasiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xudayberganov Sherzod Muradxanovich
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch Davlat Universiteti
Саҳифалар сони:
62
Яратилган вақти:
2017-12-23 12:14:43
Bitimlar jismоniy va yuridik shaхslarning оngli, aniq maqsadga qaratilgan, erk - irоdasi asоsidagi хatti - хarakatlari bo`lib, ularni amalga оshirish оrqali ular muayyan huquqiy оqibatlarga erishishga intiladilar.

O`zbek ayollari etnomadaniyati: genezisi, xususiyatlari, muammolari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Bekchanov F.J.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch Davlat Universiteti
Саҳифалар сони:
87
Яратилган вақти:
2017-12-23 11:28:31
O‘zbek ayollari etnomadaniyatining genezisi, xususiyatlari va muammolarini O‘zbekiston Respublikasining milliy taraqqiyoti konsepsiyasi nuqtai nazaridan ma’naviy - madaniy tadqiq etish bitiruv malakaviy ishning maqsadidir.

Исследование, анализ теории и практики мотивации


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Исмагулова Г.
Нашр этилган йили:
Яратилган вақти:
2017-12-19 11:48:04
Обычно, исследования трудовой мотивации осуществляется путем социологических опросов значительного количества респондентов в различных стратах общества и получения обобщенных мотивов, стимулов, потребностей. Каждая из существующих методик и мотивации труда по-своему индивидуальна. В настоящее время отсутствует какое-либо канонизированное учение, объясняющее, что лежит в основе мотивации человека и чем определяется мотивация. Каждый из подходов имеет что-то особенное, отличительное, что дало ему возможность получить признание теоретиков и практиков и внести существенный вклад в разработку знаний о мотивации.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит