Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Amir shohmurod davrida buxoro davlati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xasanov M
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
62
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:23:04
O’zbekiston tarixi, xususan O’zbekiston davlatchiligi tarixida muhim o’rin egallagan Amir Shohmurod davrida Buxoro davlati tarixini har tomonlama, ayniqsa bugungi kunimiz uchun ibratli jihatlarini o’rganib, tahlil qilib, uni tadbiq etish tadqiqotning muhim maqsadi bo’lib xizmat qiladi.

Turkistonda sovet hokimiyatiga qarshi qurolli qarshilik harakati qatnashchilariga nisbatan qo’llanilgan qatag’onlik siyosati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sa'dullayev S
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
97
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:10:45
E’tiboringizga havola etilayotgan disertatsiya loyhasi mana shu talab va ehtiyojdan kelib chiqib yaratildi. Unda Turkistonda sho’rolar mustamlakachiligining o’rnatilishi, o’lka xalqlarining milliy istiqlol va ozodlik uchun kurashi, tarixiy vaziyati, sho’rolar istibdodining o’rnatilishi, ularning asl mohiyatini ochib berishga harakat qilindi. Albatta hozirga qadar o’zbek tarixnavisligi va tarixshunosligida Turkiston muxtoriyati voqiyalari ancha o’rganilgan. Bu davrning murakkab zidiyatlari, qarama-qarshiliklarga to’la voqiyalar tadqiq va taxlil etilgan.

Buxoro amirligida ulamolarning ijtimoiysiyosiy hayotdagi o’rni


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Normurodova G
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:42:33
Bu maqolada Buxoro amirligining tarixida Amir Shohmurod (1785-1800) va Amir Haydar (1800-1826) hukmronlik yillari va undan keyingi davrlarida Buxoro amirligidagi ulamolar sinfining davlat va jamiyat hayotidagi roli, ularning ta’lim, davlat boshqaruvi tizimidagi o’rni, xonlikdagi jamoatchilik fikrinmg shakllanishidagi nufuzi xususida ma’lumotlar bayon qilingan. Shuningdek, Buxoro Qushbegisi arxivi va vaqfnoma hujjatlarida aks etgan ulamolar vakillariga to’langan maosh va boshqa to’lovlar xususida ham izlanishlar bayon qilingan.

The effect of the hydrogeological conditions of the city of bukhara on historical monuments


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
To'xtayeva G.
Яратилган вақти:
2019-06-21 16:07:03
This article, using the data of the hydrogeological center of Bukhara, discusses the negative impact of increasing the level of groundwater in the ancient part of the city of Bukhara, and therefore, the walls of historical monuments moistened, covered with a salty coating, opened cracks in some parts of the walls

Мовароуннаҳрнинг Чиғатой улуси таркибидаги сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ҳаёти (1227–1370 йиллар)


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ачилова Гулмира Мардоновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 94(575.1) “1227-1370” (043.3)
Яратилган вақти:
2019-05-16 15:14:35
Тадқиқотнинг мақсади Чиғатой улуси даврида содир бўлган (1227-1370) сиёсий ўзгаришлар, маъмурий бошқарув ҳамда ижтимоий-иқтисодий ҳаётда юз берган жараёнларни очиб беришдан иборат

Қовунчи маданияти ва унинг ўзбек халқининг шаклланишидаги роли


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Иномов Одилжон Улуғхўжа ўғли
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 950: (575.1)
Яратилган вақти:
2019-04-26 19:13:12
Тадқиқотнинг мақсади Қовунчи маданияти ва унинг ўзбек халқи келиб чиқиши тарихидаги роли, ушбу маданиятнинг илк бор таркиб топган этноҳудудий, этномаданий ва этнохўжалик асослари ҳамда ўзбек халқига хос антропологик типнинг шаклланиш жараѐнларини ѐритиб беришдан иборат.

XIX аср сўнгги чораги – XX аср бошларида Бухоро амирлиги солиқ тизими


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Азизов Икромжон Шадибаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК:94(575.1)|1819|:336.22(043.3)
Яратилган вақти:
2019-04-26 19:08:48
Тадқиқотнинг мақсади XIX асрнинг сўнгги чораги – XX асрнинг бошларида Бухоро амирлиги солиқ тизими тарихини ўрганиш ва таҳлил қилишдан иборат.

1945-1991 йилларда Ўзбекистонда ислом дини таълимининг ҳолати ва тарихшунослиги


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Халилова Зилола Эркиновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 94 (575.1) (043)
Яратилган вақти:
2019-04-17 15:13:48
Тадқиқотнинг мақсади 1945-1991 йилларда Ўзбекистонда ислом таълим масалалари фаолиятини очиб бериш ва муаммонинг тарихшунослигини ёритишдан иборат

Туркистон минтақасида cовет ҳокимиятининг ҳарбий кадрлар тайёрлаш сиёсати(1917-1924 йй.)


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раджапов Эркин Ганиевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК94 (575.1)“1917-1924”:355.233(043.3)
Яратилган вақти:
2019-04-17 15:05:09
Тадқиқотнинг мақсади Туркистон минтақасида 1917-1924 йилларда совет ҳокимиятининг ҳарбий кадрлар тайёрлаш сиёсати ва унинг оқибатларини очиб беришдан иборат

Ўрта осиёда мудофаа тизимининг пайдо бўлиши ва эволюцияси


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахматов Азамат Абдимўминович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
96
Яратилган вақти:
2019-03-19 11:13:20
Меъморчилик давр кўзгуси, таъбир жоиз бўлса айтиш мумкинки, тарих кўзгусидир. Оиланинг пайдо бўлиши археологик жиҳатдан бир хоналик уйларнинг шаклланишида кузатилса, патриархал оила, қишлоқларнинг шаклланиши эса кўп хонали уйларнинг пайдо бўлиши билан боғланади. Ибодатхоналарнинг қурилиши диннинг шаклланганлигини кўрсатса, аркларнинг қурилиши синфий муносабатларнинг ўрнатилганлигини тасдиқлайди.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит