Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошида Хива хонлигида вақф институти (тарихий-манбашунослик таҳлили)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Якубов Қаҳрамон Каримджанович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
930.2:94(575.171)(0.43.3)
Яратилган вақти:
2018-06-11 17:36:37
Бугунги кунда дунёда кечаётган глобаллашув жараёнида тарихий ва миллий анъаналарни тиклаш, сақлаш ҳамда тарғиб қилиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Ислом тамаддунининг омилларидан бири сифатида баҳоланган, ўзида саховат ва хайр-эҳсон тушунчалари моҳиятини акс эттирган вақф институти халқимизга хос хусусият ва фазилат ифодаси сифатида асрлар давомида минтақа ҳаётида муҳим рол ўйнаб келди.

Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон иқтисодиётидаги трансформацион жараёнлар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бабаджанов Хасан Бахтиёрович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
94(575.1).083::338.1(043.3)
Яратилган вақти:
2018-06-05 11:51:49
Дунё халқлари тақдирига Иккинчи жаҳон уруши жуда катта таъсир кўрсатиб, у ўзидан аввалги содир бўлган 20-30 йиллар тарихий воқеликлари оқибатида бевосита юзага келди. Инсоният тарихида энг йирик ҳарбий тўқнашув ҳисобланган Иккинчи жаҳон уруши олти йил давом этди ва унда дунё аҳолисининг бешдан тўрт қисми иштирок этди. Унинг пайдо бўлишида ташқи сабабларгина эмас, шунингдек, геосиёсий, миллий, мафкуравий, ижтимоий ва иқтисодий омиллар ҳам роль ўйнади. Уларнинг ичида иқтисодий омил – собиқ совет давлатининг урушда ғалаба қозонишида муҳим аҳамият касб этди. Бундай ғалабага эришишда Ўрта Осиё республикалар, шу жумладан Ўзбекистоннинг ўрни беқиёсдир. .

Ўзбекистонда ипакчиликнинг аҳволи ва трансформация жараёни (1865-1991 йиллар)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алимова Наргизахон Одиловна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
9(58)658:687.03:331.6(584.4)
Яратилган вақти:
2018-06-04 18:03:16
Замонавий ривожланиш босқичида дунё давлатлари иқтисодий имкониятларини кенгайтиришга, жумладан саноат корхоналари учун муҳим хомашё – табиий ипак тола етиштиришга катта эътибор бермоқда. Жаҳон мамлакатларида ипак маҳсулотлар тайёрлашда рақобатлаша оладиган тизимни вужудга келтириш, табиий тола етиштиришнинг янада самарали усулларини амалда қўллаш ва соҳа инфраструктурасини такомиллаштириш, ипакдан тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, соҳада экспорт салоҳиятини юксалтириш масалаларининг аҳамияти ортмоқда.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда мусиқа маданиятининг ривожланиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ирзаев Баҳром Шаймаматович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
94:781.2(575.1)
Яратилган вақти:
2018-06-04 17:57:30
Дунёдаги ҳар қандай халқнинг маданий даражасини белгилашда унинг миллий мусиқа мероси етакчи омиллардан бири ҳисобланади. Ҳар бир миллатнинг узоқ асрлар давомида шаклланган ўзига хос миллий мусиқий анъана ва қадриятлари бор-ки, улар ўзининг бетакрорлиги, жозибаси билан жаҳон халқлари томонидан юксак эътироф этилган. Хусусан, халқимизнинг мумтоз мақом санъати ва унинг жаҳон мусиқа тамаддунида тутган ўрни дунё олимлари томонидан ҳамма вақт катта қизиқиш билан ўрганилган.

XIX аср охири – XX асрнинг 80-йилларида Ўзбекистон мусиқа маданиятидаги трансформация жараёнлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Муртозова Саҳодат Бўриевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
78 (09) 008. 398 (ХIХ-ХХ аср) (584.4)
Яратилган вақти:
2018-06-04 17:50:10
Дунё халқлари миллий мусиқа маданиятини ўрганиш, тарғиб қилиш, миллий мусиқа анъаналарини асраб-авайлаш, ижодий ҳамкорликни ривожлантириш, халқаро мусиқа фестивалларини ташкил этиш борасида жиддий ҳаракатлар олиб бормоқда. Бунда ЮНЕСКО халқаро ташкилотининг ўрни каттадир. Бу ташкилот ташаббуси билан нафақат мусиқа маданияти анъаналари, балки унинг тарихи масаласига ҳам жиддий эътибор берилмоқда. Ташкилотнинг “Ипак йўли-мулоқот йўли”, “Мусиқа тинчлик учун”, “ХХ аср мусиқа дурдоналари рўйхати” лойиҳалари доирасида ноёб мусиқа санъат асарлари тарихини ўрганиш, уларни рўйхатга киритиш, илмий-амалий анжуманлар ташкил этиш, мумтоз мусиқа бўйича концертлар уюштириш тадбирлари олиб борилди.

1917–1924 йилларда Фарғона водийси шаҳарлари тарихи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мансуров Улуғбек Умарович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УЎК: 94(575.12).084.3(043.3)
Яратилган вақти:
2018-05-28 17:33:14
Жаҳон тарихида шаҳарлар жамият ва давлат тараққиётининг кўрсаткичи сифатида илк давлатчилик давридан бошлаб муҳим аҳамият касб этиб келган. XXI аср бошларига келиб фан ва техника тараққиёти натижасида дунё мамлакатларида содир бўлган урбанизация жараёнлари таъсирида шаҳар маданияти жадал ривожланиб ўзгариб бормоқда. Шаҳарлар тарихини тадқиқ этишнинг илмий аҳамияти, энг аввало, ҳар бир шаҳарнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш ва уларни ривожлантиришда тарихий омилларни эътиборга олиш зарурияти билан белгиланади.

Ўзбекларнинг бола тарбиясига доир анъаналари ва инновациялар (XX асрнинг иккинчи ярми – XXI асрнинг бошлари)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Убайдуллаева Барно Машрабжоновна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
39:316 (575.1) 37 (575.1)
Яратилган вақти:
2018-04-26 09:40:48
Ўзбек халқининг бола тарбиясидаги XX асрнинг иккинчи ярми−XXI аср бошларига оид анъаналар ва инновацияларнинг моҳиятини этнологик аспектда очиб бериш.

Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Эшов Б.Ж
Нашр этилган йили:
2012
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-02-23 14:47:06
Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи

Ўзбекистонда коллективлаштириш жараёнидаги сиёсий қатағонлар ва сургун қилинган деҳқонлар аҳволи (1929-1959 йй.)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Расулов Бахтиёр Махмуджонович
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
94 (575.1)
Яратилган вақти:
2017-12-18 11:55:48
ХХ асрнинг 20-50- йилларида Ўзбекистондаги коллективлаштириш жараёни, ундаги сиёсий қатағонлар, деҳқонларнинг сургундаги аҳволи, иккинчи жаҳон урушида фашизмга қарши кураши ва сургундан озод қилиш тарихини очиб беришдан иборат.

Ўзбекистонда ирригация тизими ривожланиши ва унинг оқибатлари (1951-1990 йй.)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Комилов Ойбек Камилович
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
94 (575.1)/(626.8+626.81+628.12)
Яратилган вақти:
2017-12-18 11:52:36
1951-1990 йиллар даврий чегарасида мавзуга оид бирламчи ва тарихий манбалар таҳлили асосида Ўзбекистонда ирригация тизимининг ривожланиши, амалга оширилган суғориш тадбирларининг натижалари ва уларнинг оқибатларини очиб беришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит