Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Кўкон хонлиги архиви хужжатларида хон ва бек ўрдаси хаётининг акс этиши


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Яратилган вақти:
2018-09-03 15:58:59
Ushbu maqolada Qo`qon xonligi arxivihujjatlari, unda berilgan ma`lumotlar, arxiv xujjatlarida xon va bek o`rdasi uchun etkazib beriladigan mahsulotlar, arxiv xujjatlarida Qo`qon xonligiga qarashli hududlarda ishlab chiqarish usullari, ishlab chiqariladigan mahsulotlar haqida so`z boradi.

Кўкон шахри тарихини ўрганишда тарихий-маданий


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Яратилган вақти:
2018-09-03 15:53:57
Ushbu maqolada Qo`qon shahridagi tarixiy-madaniy yodgorliklar, ularning saqlanishi, bugungi holati va tarihiy ahamiyati yoritilgan.

ФАРГОНА-АРАБЛАР БОСКИНИ ДАВРИДА


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Яратилган вақти:
2018-09-03 15:50:28
Ushbu maqolada arablar bosqini davri haqidagi manbalar, ularga oid tarixshunoslik, VIII asr boshida Farg`onanaing arablar tomonidan bosib olinishi voqealari yoritilgan.

Биринчи жаҳон уруши арафасида Туркистон ўлкасида ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳаёт


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
N. Qodirov
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-09-03 15:42:12
Mazkur magistrlik dissertatsiyasi uch asosiy bob va ettita paragrafdan hamda xulosa, foydalanilgan adaboyotlar va tayanch iboralardan iborat.

Худоёрхон сиёсий портретига чизгилар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A. Rasulov
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-09-03 15:24:07
Mazkur magistrlik dissertatsiyasi uch asosiy bob va sakkizta paragrafdan hamda xulosa va foydalanilgan adabiyotlardan iborat.

Худоёрхон сиёсий портретига чизгилар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A. Rasulov
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-09-03 15:24:03
Mazkur magistrlik dissertatsiyasi uch asosiy bob va sakkizta paragrafdan hamda xulosa va foydalanilgan adabiyotlardan iborat.

Ўрта Осиё алломалари илмий меросиРасулов


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M. Isomiddinov
Нашр кўриниши:
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-08-29 11:15:20
Мустақил Ўзбекистоннинг халқаро майдонда танилишида ва ўзининг мустаҳкам ўрнига эга бўлишида бой тарихимизнинг, жумладан, Ватанимизда туғилиб ўсган алломаларимизнинг илмий мероси, айниқса унинг жаҳон цивилизациясига ижобий таъсири алоҳида эътироф этилмоқда.

Амир Темур давлати


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
B. Usmonov
Нашр кўриниши:
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-08-29 11:09:39
Istiqbol yillari Vatanimiz tarihini yangi manbalar asosida holis va hartomonlama o`rganish uchun katta imkoniyatlar davri bo`ldi.

QO‘QОN ХОNLIGI ТАRIХI


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
R.H. Akbarov
Нашр кўриниши:
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-08-29 11:06:00
O‘zbеkistоn Rеspublikаsining dаvlаt mustаqilligi e’lоn qilingаndаn so‘ng dаvlаtchiligimiz tаriхini tеrаn o‘rgаnish dоlzаrb аhаmiyat kаsb etdi.

QO‘QОN ХОNLIGI ТАRIХI


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
B. Usmonov
Нашр кўриниши:
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-08-29 11:01:55
Istiqlol yillari Vatanimiz tarixini yangi manbalar asosida xolis va hartomonlama o`rganish uchun katta imkoniyatlar davri bo`ldi.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит