Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Клинические эндодонтия


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-03-31 17:21:39
Данная программа на современном уровне обучает студентов основным стоматологическим заболеваниям (кариес зубов и его осложнения, болезни пародонта, болезни слизистой оболочки полости рта), причинам их возникновения, эпидемиологии, а также методам профилактики этих заболеваний. Программа направлена на обучение студентов функциональным методам обследования. Составители: О.А.Ражабов

Режиссура асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ж. Махмудов, Х. Махмудова
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2008
Нашриёт:
ЎзДСМИ
Саҳифалар сони:
182
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-03-31 11:54:48
“Режиссёрлик асослари” номли дарслиги Олий санъат билим даргоҳларидаги талабаларга мўлжалланган бўлиб, унда режиссёрлик касбининг ўзига хос нозик томонлари, бу соҳани эгалламоқчи бўлган талабалардан лаёқат ва кенг кўламли билимлар талаб қилиниши, шу билан бирга, бўлажак режиссёр сабр матонатли, фалсафий мушоҳада юритишга қодир бўлиши кераклиги мисоллар билан кўрсатиб ўтилган.

Кинотелерадио тарихи ва назарияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ҳ. Абулқосимова
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2008
Нашриёт:
ЎзДСМИ
Саҳифалар сони:
87
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-03-31 11:53:15
Муаллиф ушбу қўлланмада ўз олдига кинонинг ўзига хос томонларини, алоҳидалигини, бошқа санъат турларидан фарқ қилишини мухтасар шаклда очиб бериш вазифасини қўйган. Шу мақсаддан келиб чиққан ҳолда қўлланма учун энг мос композиция танлаган.

O’zbekiston tarixi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-03-31 11:43:36
Qo'llanmaning maqsadi - yosh avlod ongida insoniyat uchun eng muhim bo‘lgan ma’naviyatni shakllantirish hamda yanada yuksaltirish, ular ongida yuksak ma’naviy fazilatlarni shakllantirish jarayonida milliy ong va sog‘lom fikrni uyg‘otish, tarixiy xotiraning yoshlarimizni Vatanga sadoqat hamda millatparvarlik ruhida tarbiyalashdagi mislsiz ahamiyatini ifoda etish, o‘z taqdiri va kelajagini barpo etadigan yosh avlodni yangi jamiyatni yanada rivojlantirishga yo‘naltirilgan g‘oyalar asosida tarbiyalashga qaratilgan.

Сут маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхоналари сув таъминоти тизимларини ишини тадқиқ этиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Уроқов Бахтиёр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
СамДАҚИ
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2020-03-31 11:43:01
Кейинги пайтларда ривожланган мамлакатларда сут ишлаб чиқариш корхоналарида ишлатилаѐтган сувлар таркибидаги бактерияларни зарарсизлантириш турли хил ифлосликларни ажратиш мақсадида тайѐрланиш жиҳатдан осон, ихчам ва фойдаланишда қулай булган ҳар-хил конструкцияли қурилмаларни қўллаш юпқа катламли тинитгичларда тиндириш зарурий ҳолларда филтрлаш усулларини қўллаб сувдан қайта фойдаланиш имконини яратувчи технологиялар ва курилмалар кенг кўлланилмокда.

Ишқорли ва портландцементлар асосида кўрикбетон ишлаб чиқариш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Хамзаев Хирожхон Мехроджиевич
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
СамДАҚИ
Саҳифалар сони:
81
Яратилган вақти:
2020-03-31 11:40:18
Мазкур иш ишқорли цементлар асосида самарадор иссиқ сақлаш қобилияти юқори бўлган ўртача зичлиги 300...500 кг/м3 бўлган ячейкали бетонларнинг кенг тарқалган тури кўпик бетонларнинг таркибини ишлаб чиқишга, стандарт тадқиқот усулларидан фойдаланиб ишлаб чиқилган материалларнинг асосий техник ва технологик хоссаларини ўрганишга, ишлаб чиқилган ишқорли кўпик бетонлар хоссаларини яхшилаш йўлларини ишлаб чиқишга, уларнинг узоқ муддатга чидамлилигини ўрганишга ва ишлаб чиқариш шароитларида синовдан ўтказишга бағишланган.

O’zbekiston tarixi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-03-31 11:37:50
“O’zbekiston tarixi” fanidan o'quv-uslubiy majmua

Шаҳарсозликда табиат ёдгорликларини асраш бўйича ландшафт архитектураси назарияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Нурмуродова Ю.Б., Жўракулова З.А.
Яратилган вақти:
2020-03-31 11:36:46
Мақоланинг асосий мақсади табиий ландшафтлардан фойдаланиш, ўзгартириш ва максимал равишда асраш масалалари ҳақида

Волластанит толалари билан дисперсли арматураланган енгил бетонларнинг хоссаларини тадқиқотлаш ва уларни энаргиятежамкор турар жой биноларида қўллаш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Остонаев Жўрабек Журакулович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
СамДАҚИ
Саҳифалар сони:
81
Яратилган вақти:
2020-03-31 11:36:28
Волластонит хом ашёсининг табиатини ва хоссаларини тадқиқот қилинган ишлардан маълумки, волластонит тузилиши жуда мустахкам боғланган полимерли силикатдир. Унинг киристаллари тузилишининг нинасимон (жунсимон) кўринишига эгалиги ушбу минералнинг кенг миқиёсда қўлланилиши сохасини белгилаб беради. Шу нуқтаи назардан волластонит хом ашёсини, бетон учун эса майда тўлдирувчи сифатида ишлатиш мумкин.

Буюмларни жонлантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Э.Ёрбеков
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
ЎзДСМИ
Саҳифалар сони:
8
Яратилган вақти:
2020-03-31 11:33:06
Буюмсиз жисмоний хатти - ҳаракат машқлари. Хатти - ҳаракатларнинг бўлаклари. Мантиқ изчиллик. Диққатни йиғиш. Шарт - шароит. Машқдан этюдга ўтиш. Тасаввурдаги буюмлар билан хатти - ҳаракат қилиш турлари
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит