Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Гидрогеология ва инженерлик геологиясида гат технологиялари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ж.Х.Джуманов, И.А.Агзамова, Д.Қ.Бегимқулов
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ТошДТУ
Саҳифалар сони:
175
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-05-07 13:32:37
Insoniyatning ulkan miqyosdagi ishlab chiqarish faоliyati tufayli, dunyoda katta ijobiy o‗zgarishlar yuz berdi: jumladan kuchli sanоat va qishlоq хo‗jaligi salоhiyatini yaratilishi, barcha turdagi transpоrt vоsitalarini rivоjlanishi, katta yer maydоnlariga ishlоv berish, sun‘iy iqlim tizimlarini barpо etilishi kabi ishlar shular jumlasidandir.

Gruntshunoslik


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A. D. Kayumov
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
TDTU
Саҳифалар сони:
221
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-05-07 13:29:50
Mazkur darslik «5311800-Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi» bakalavriat ta‟lim yo„nalishi talabalari uchun mo„ljallangan bo„lib, unda insonning geologik faoliyati va gruntshunoslikning rivojlanishi, gruntlarning qattiq komponentlari va uning elementlari o„lchami, morfologik xususiyati va miqdoriy nisbati, suyuq komponentlari, tabiiy namligi va ularning xossalariga ta‟siri, gazli va tirik komponentlari, fizik, fizik-kimyoviy, fizik-mexanik xossalari, mustahkamligi, tasnifi, qoya-tog„, dispers, gilli va changli gruntlar, sho'rlangan va sun‟iy gruntlar, grunt massivi kabilar yoritilgan.

Muhandis-geologik bashoratlash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.A. Adilov, N.R. Normatova
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
TDTU
Саҳифалар сони:
211
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-05-07 13:28:59
O'quv qo'llanma magistr talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, muhandisgeologik tadqiqotlar va loyihalash bosqichlaridagi muhandis-geologik bashoratlashninig vazifalari, endogen, ekzogen muhandis-geologik jarayonlarni tarqalishidagi makoniy va vaqtlilik qonuniyatlari haqida ma'lumotlar beradi. O'quv qo'llanmada muhandis-geologik bashoratlashninig umumiy printsiplari, sistemali muhandis-geologik bashoratlash algoritmi o'z aksini topgan.

Fors tilshunoslik terminologiyasida neologizmlar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Umaraliyeva Z. M.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Toshkent davlat sharqshunoslik instituti
Саҳифалар сони:
53
Яратилган вақти:
2020-05-06 16:15:27
Terminologiya va neologizm bilan bog‘liq olimlar tomonidan bildirilgan ilmiy-nazariy qarashlarni atroflicha o‘rganish;fors tilidagi tilshunoslik terminlarining shakllanish bosqichlarini o‘rganish;

“Bir xotin dushmani” romanida lingvopoetik vositalarning aks etishi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Nigmatillayeva S.B.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Toshkent davlat sharqshunoslik instituti
Саҳифалар сони:
46
Яратилган вақти:
2020-05-06 16:14:18
Rashod Nuri Guntekinning “Bir xotin dushmani” asari uslubini o‘rganish orqali adib mahoratining lisoniy omillarini tadqiq etish

Араб тилида ҳайратланиш ва ажабланиш феълларининг “Муфассал” асаридаги талқини


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жўраев С.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Саҳифалар сони:
44
Яратилган вақти:
2020-05-06 16:12:47
Араб тилидаги таажжуб масаласини араб манбаси асосида таҳлил этиб, арабшуносларнинг асарларида таҳлилини топмаган қоидалар аниқлаш.

Абдулла Қодирий романларида қўлланилган арабий ўзлашмаларнинг таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Нортожиева М.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Саҳифалар сони:
49
Яратилган вақти:
2020-05-06 16:11:30
Тилшунослик соҳасида илк бор Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романи мисолида арабий сўзлар-ўзлашмаларнинг роли, хусусияти ва уларнинг ўзбек тили ривожидаги ўрни ўрганилди.

“Vaqt” konseptining arab va o’zbek tillaridagi qiyosiy tahlili


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Otahanov A. H.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Toshkent davlat sharqshunoslik instituti
Саҳифалар сони:
52
Яратилган вақти:
2020-05-06 16:07:26
Arab va o‘zbek tillaridagi so’zlar va paremiologik birliklar orqali “vaqt” konseptining ifodalanish xusuyatlarini o‘rganish

“Panchatantra” asari tarjimalarining qiyosiy tahlili


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Nosirova K.S.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Toshkent davlat sharqshunoslik instituti
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2020-05-06 16:05:46
“Panchatantra” asari tarjimalarini qiyosiy tahlil qilish orqali undagi kamchiliklar va yutuqlarni o‘rganib chiqish. Bilvosita tarjima bo‘lgan asarlar qanchalik asliyatdan farq qilishini “Panchatantra” asari misolida ko‘rib chiqish.

Chon Sang Gukning «Bizning qanot» romanida shomonizm e’tiqodining aks ettirilishi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Qutbiddinova M. F.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Toshkent davlat sharqshunoslik instituti
Саҳифалар сони:
50
Яратилган вақти:
2020-05-06 16:04:28
XX asr ikkinchi yarmi Koreya ijtimoiy hayotining rivojlanishi nuqtai nazarida «Bizning qanot» («우리들의 날개») asarini tahlil qilish yo‘li orqali Chon Sang Guk ijodidagi falsafiy motivlarni aniqlashdan iborat .
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит