Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ер ишлари технологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2016-07-27 19:04:23
Ушбу услубий кўрсатма 5340200-Бинолар ва иншоотлар қурилиши таълим йўналиши талабаларига “Ер ишлари технологияси” мавзуси бўйича курс ишини бажариш учун ишлаб чиқилган. Услубий кўрсатмадан қурилиш соҳасида ишлаётган муҳандис-техник ходимлар хам фойдаланишлари мумкин.

Марказий Oсиё тупроқлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
У.Тожиев
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2008
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
32
Яратилган вақти:
2016-04-26 15:54:41
5А620101-Тупроқшунослик мутахассислари учун “Марказий Осиё тупроқлари” фанидан тузилган маъруза матнлари, ушбу фаннинг намунавий дастури асосида ёзилган. Тайёрланган маъруза матнлари магистрлар, аспирантлар, илмий ходимлар ва ўқитувчиларга мўлжалланган.

Тоғ жигарранг тупроқларининг хилма-хиллигини сақловчи айрим табиий омиллар тавсифи


  
- -1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Турабаев Акмал Нормуминович
Нашр этилган йили:
2011
УДК рақами:
631.4
Яратилган вақти:
2016-04-26 11:33:05
Тоғ жигарранг тупроқларининг хилма-хиллигини сақловчи асосий табиий омиллардан – релъеф, иқлим ва ўсимлик қопламининг ролини кўрсатиш билан бир вақтда уларнинг ўзаро алоқадорлиги ва тупроқ ривожланишида релъеф ва иқлимнинг устуворлик қонуниятлари моҳиятини очиб бериш орқали бу тупроқлар генезиси, морфологияси ва хоссаларини таҳлил қилиш ҳисобланади.

Қудуқларни тугаллаш


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.М.Муртазаев, Р.Д. Шодиев, Ф.Кораев
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2006
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
84
УДК рақами:
УДК 622.243
Яратилган вақти:
2016-04-25 15:16:54
Ушбу “Қудуқларни тугаллаш” фанидан тайёрланган маълумотлар тўплами “Нефть ва газ иши” йўналиши талабаларига мўлжалланган бўлиб, унда маҳсулдор қатламларни бурғилаб очиш, бурғилаш жараёнида истиқболли қудуқларни мустаҳкамлаш технологияси ва мустаҳкамлаш учун ишлатиладиган цементли эритмалар, ўтказувчи қатламларни ажратиш ҳамда ажратиш-таъмирлаш ишларини олиб бориш каби мавзулар қисқача баён этилди.

Arxivshunoslik


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2016-04-25 12:22:59
Ushbu o’quv uslubiy majmua arxivlar va ularning tashkil etilishi, arxiv xujjatlarini o’rganish, tadqiq etish, O’zbekiston tarixining dolzarb masalalarini yoritishda, ilmiy tadqiq qilishda arxiv xujjatlaridan foydalanish, O’zbekistondagi va jahondagi arxivlar va ularning faoliyatlari kabi masalalarni ahamiyatini ochib beriladi.

Cho’kindi tog’ jinslari pеtrografiyasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
T.Z.Shermuhamedov
Нашр этилган йили:
2008
Яратилган вақти:
2016-04-25 11:46:11
Uslubiy qo'lanmada mikroskopni tarkibiy qismi, uni ishga tayyorlash, minerallarni optik belgilari, Cho’kindi tog’ jinslarini mineral tarkibi, strukturasi, teksturasi va hosil bo'lishi bayon etilgan. Qo'llanmada yana ular bilan bog’langan foydali qazilmalar keltirilgan. Qo'lanmada tog’ jinslarini dala sharoitida va mikroskopda o'rganish usullari berilgan. Uslubiy qo'llanma 5440800 “Foydali qazilma konlari geologiyasi va qidiruv ishlari”(gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi, neft va gaz ishi) yo'nalish bakalavr talabalari uchun mo'ljallangan.

Типология образных структур


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Аманова А.А.
Нашр этилган йили:
2007
Яратилган вақти:
2016-04-22 15:13:20
Общеизвестно, что литература это специфическая область духовной культуры, один из видов искусства. В произведении искусства не существует ничего случайного и лишнего. Все взаимосвязано и все значительно. Каждый образ выполняет свою особую идейно-композиционную функцию и все существует в целостном единстве.

Эволюция обстановок осадконакопления и вещественный состав морских формаций палеогена кызылкумов


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Мирзаев Абдуразак Умирзакович
Нашр этилган йили:
2012
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2016-03-26 08:51:35
Осадочные формации палеогена в составе ме-зозой-кайнозойских покровных отложений распространены в Кызылкумах на огромной территории. Они обнажаются вокруг современных пологих альпий-ских антиклинальных структур и вскрыты многочисленными скважинами во впадинах.

Arxivshunoslik


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A. Yakubov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
SamDU
Саҳифалар сони:
85
Яратилган вақти:
2016-03-12 10:09:44
Arxivlar haqidagi umumiy tushunchasi, Arxivlarning vujudga kelishi va rivojlanish tarixiga bir nazar. Arxivshunoslik fani, uning predmeti va vazifalari haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lasiz.

Elektron qo’llanma yaratish uslubiyoti arxitektura-qurilish chizmachiligi fani misolida


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
G’ofir Safarov
Йўналиши:
Ижтимоий-сиёсий
Нашр этилган йили:
2012
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
109
Яратилган вақти:
2016-03-04 12:21:09
Arxitektura qurilish chizmachiligini o’qitish nazariyasi va amaliyotini har tomonlama tahlil qilish va arxitektura qurilish chizmachiligini o’qitish jarayonida talabalar bilimlarini rivojlantirishning ilmiy asoslangan metodlarini ishlab chiqish va tajriba-sinov o’tkazish asosida ilmiy-metodik tavsiyalar tayyorlashdan iborat. O’zbekiston mustaqillikni qo’lga kiritgan dastlabki kunlardanoq erkin demokratik davlat barpo etish, xalqning ma’naviy boy va munosib hayotini ta’minlashdek ezgu maqsadni amalga oshirishga kirishdi. Biz tanlagan rivojlanish yo’li jahon tajribalarini, shuningdek asrlarga tengdosh milliy an’analar, urf-odatlarni, an’anaviy turmush tarzini har tomonlama hisobga olib, davlat va jamiyatni yangilash hamda taraqqiy ettirishga yo’naltirilgan. Mustaqillikning 20 yili mobaynida mamlakatda ijtimoiy, madaniy va xalqaro hayotning deyarli barcha tomonlariga taalluqli ijobiy o’zgarishlar yuz berdi. O’zbekistonning jahon hamjamiyatiga qo’shilishi bobida faol va samarali qadamlar qo’yildiki, bu ko’p jihatdan mamlakat fuqarolariga axborotdan erkin foydalanish imkoniyatlarini yaratish darajasi bilan bog’liqdir.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит