Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

“Yoshlar – kelajagimiz” davlat dasturi -menejment rivojining asosidir


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
B.Ubaydullayev
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
O'zDSMI
Саҳифалар сони:
65
Яратилган вақти:
2020-04-01 12:17:37
Bitiruv ishimizning maqsadi Yoshlarning biznes tashabbuslari, startaplari, g‘oyalari va loyihalarini ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashish va qo‘llab-quvvatlash, band bo‘lmagan yoshlarni mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan mutaxassisliklar va biznes yuritish ko‘nikmalariga o‘qitish, shuningdek, umuman yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish orqali ularning bandligini ta’minlashga qaratilgan ishlarni tashkil qilishning nazariy asoslarini tadqiq qilishni о‘rganish bо‘lsa vazifalari esa: “Yoshlar – kelajagimiz” Davlat dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlarning о‘ziga xos xususiyatlarini yoritib berish.

Madaniy tadbirlarni tashkil etishda innovatsion usullar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Siddiqova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
O'zDSMI
Саҳифалар сони:
79
Яратилган вақти:
2020-04-01 12:16:38
Madaniy tadbirlarni tashkil etishning nazariy asoslarini, madaniy tadbirlar turlari, rejissyorlik va aktyorlik mahorati sirlari va sahnalashtirish usullarini, tadbirlar dramaturgiyasi, tadbirlarni tashkil etishning amaliy va metodik jihatlarini о‘rganish hamda ularni amaliyotda tadbiq etish bo'yicha ilmiy asoslangan amaliy tavsiyalar ishlab chiqish bitiruv malakaviy ishining maqsadi sanaladi.

Президент Шавкат Мирзиёевнинг маданият ва санъат масалаларига оид қарашлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
И.Бердиева
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
ЎзДСМИ
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2020-04-01 12:14:24
Ушбу тадқиқотнинг мақсади Президентимиз томонидан мамлакатимизда маданият ва санъат соҳасини юксак даражада ривожлантириш ёълида қабул қилинаётган қонун лойиҳалари ижросини энг чекка ҳудудларда ҳам амалий ижросини таъминлашга эришишга кўмаклашиш. Чекка ҳудудларда ҳам яширин истеъдодларни кашф этишга оид лойиҳаларни амалиётга тадбиқ этиш.

Madaniy taraqqiyotni ta`minlashda davlat va jamoat tashkilotlari hamkorligi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
H.O`ralova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
O'zDSMI
Саҳифалар сони:
62
Яратилган вақти:
2020-04-01 12:13:16
Ushbu tadqiqot natijasida Madaniy taraqqiyotni targ‘ib etish ilmiy jihatdan tadqiq etiladi hamda xalqimiz, ayniqsa yoshlar orasida targ‘ib etish usullari va yo‘llari aniq dalillar asosida ochib beriladi. Bundan tashqari ushbu tadqiqot ishida targ‘ibotning innovatsion loyihalari amaliyotga tadbiq etish uchun taklif etiladi.

“Ёр-ёр” қўшиқларининг жанрий хусусиятлари ва бадиий талқини


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ф.Абдурахмонова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
ЎзДСМИ
Саҳифалар сони:
117
Яратилган вақти:
2020-04-01 12:11:46
“Ёр-ёр” маросим қўшиқлари генезисини этнофольклористик жиҳатдан таҳлил қилиш, унинг жанр хусусиятларини аниқлаб таснифлаш, “Ёр-ёр” қўшиқларининг бадииятини тилимиздаги тасвирий воситалар ёрдамида ҳосил қилиниши масаласини ўрганиш, ҳудудлараро фарқли жиҳатларини аниқлаш ва ойдинлаштириш, “Ёр-ёр” жанри қўшиқларининг ғоявий-бадиий хусусиятлари, табиати ва бадииятини ўрганиш, илмий-назарий жиҳатдан асослаш диссертациянинг асосий мақсадини ташкил этади.

Oshiq turkum dostonlarining o‘ziga xos xususiyatlari va badiiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
G.Djamalxodjayeva
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
O'zDSMI
Саҳифалар сони:
108
Яратилган вақти:
2020-04-01 12:10:55
Tadqiqotning asosiy masalalari “oshiq” turkum dostonlarining badiiy xususiyatlarini tahlil qilish va qiyosiy tasniflash, dostondagi asosiy syujet ko‘rinishlari va yetakchi motivlarini aniqlash, asosiy obrazlarini tadqiq etish barobarida bu tip asarlarda mifologiyaning tutgan o‘rni, xalq dostonlari shakllanishini o‘rganib chiqish, asardagi badiiy tasvir vositalari har bir syujet xususiyati bilan bog‘liqligi hamda yetakchi ramzlar talqini masalalarini o‘rganish, ularni tahlil va tadqiq etishni faraz qilish mumkin.

Role of symbols and artistic images in exploring the meaning and content of films


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
S.Sobirova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
O'zDSMI
Саҳифалар сони:
88
Яратилган вақти:
2020-04-01 12:09:56
The aim of the research is to study interpretation of images and symbols widely in the evolution of the national Uzbek cinema, to highlight achievements, and to detect flaws on a scientific basis as well in accordance with assessments of the world cinema.

Навоий вилояти Хатирчи туманида “Жамоат маркази биноларини лойиҳалаш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Хидирова М.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
СамДАҚИ
Саҳифалар сони:
44
Яратилган вақти:
2020-04-01 12:09:52
Диплом лойихасида қишлоқ манзилгоҳларининг жамоат марказларини лойиҳалаш тўғрисида тўлиқ маълумотлар келтирилиб лойиҳани бажариш тартиби ва уни химоялаш учун зарурий ишлар бажарилади.

Пастдарғом тумани касб-хунар коллежининг сув таъминоти ва канализация тизимларини лойихалаш хамда сув таъминоти тизимларини лойихалаш бўйича сервис хизмат кўрсатиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Сувонова С.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
СамДАҚИ
Саҳифалар сони:
38
Яратилган вақти:
2020-04-01 12:08:20
Диплом лойихасининг максади Пастдаргом тумани касб-хунар коллежининг сув таъминоти ва канализация тизимларини лойихалаш хамда сув таъминоти тизимларини лойихалаш буйича дарс утиш услубини яратишдан иборат.

Қишлоқ ва сув хўжалиги қурилиши учун унумдорлиги йилига 20 минг м3 бўлган темирбетон қувур ва пойдевор блок ишлаб чиқариш корхонасини технологик жараёнини лойиҳалаш.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Номозов Б.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
СамДАҚИ
Саҳифалар сони:
44
Яратилган вақти:
2020-04-01 12:05:44
“Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш” бакалавр дипломини олиш мақсадида
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит