Филтрлар

Қандли диабет билан оғриган беморларда қуруқ кўз синдромини комплекс даволашнинг оптималлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Набиева Ирода Файзуллаевна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
617.711-004.4:616.16
Яратилган вақти:
2021-09-28 11:31:05
Тадқиқотнинг мақсади қандли диабет билан хасталанган беморларда қуруқ кўз синдромини клиник кечишнинг ўзига хосликлари ҳисобга олган холда мажмуавий даволаш самарадорлигини оширишдан иборат.

Соматотроп гипофиз аденомаларида нур билан даволашнинг эрта ва кечки натижалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Иссаева Саодат Сайдуллаевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616.432-006.55:615.849.114
Яратилган вақти:
2020-02-20 14:07:51
Тадқиқотнинг мақсади гипoфиз сoмaтoтрoп aдeнoмaсида нур билан даволашнинг эрта вa кечки нaтижaлaрини аниқлаш ҳамдa нур билан даволаш фонида кaсaллик нaтижaлaрини башорат қилишдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси бўйича ўтказиладиган скрининг ҳисоботлари асосида бирламчи гиперальдостеронизмнинг клиник – биокимёвий таснифи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Далимова Гузаль Абдурашитовна
Нашр этилган йили:
УДК рақами:
616.453-008.61-074/.078 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-02-20 13:33:17
Тадқиқотнинг мақсади ѐмон сифатли гипертония билан оғриган беморларда БГА скринингини ўтказиш ва кардиоваскуляр хавф ривожланишини прогнозлаш моделини ишлаб чиқиш учун мақсадли аъзолар зарарланишининг частотасини баҳолашдан иборат.

Диффуз токсик бўқоқни тотал ва субтотал тиреоидэктомия усули билан даволаш натижаларининг яқин ва келгусидаги оқибатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Акбутаев Алишер Милтикбаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.441-008.61-089.87
Яратилган вақти:
2019-12-27 11:15:47
Тадқиқотнинг мақсади тотал тироидэктомия (ТТ) ва субтотал (Dunhill) операциясидан сўнг ДТБ (1, 5 ва 10 йил) учун яқин ва узоқ муддатли даволаш натижаларини баҳолашдан иборат.

Эрта адренархe, унинг касалликни прогноз қилишда клиник-генетик, гормонал ва метаболик жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шариксиева Мухлиса Аброловна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
618.1:612.621.31:616.45
Яратилган вақти:
2019-12-19 12:16:03
Тадқиқотнинг мақсадини: эрта адренархе ташхисли қизларда клиник, гормонал, метаболик ва молекуляр-генетик кўрсаткичларни баҳолаш т ашкил этади.

Ўзбек популяциясидаги 2-тур қандли диабетда диабет ретинопатияси бўлган эркакларда ace, vegf ва tgf генлари полиморфизмини аниқлашнинг клиник аҳамияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Акрамова Гулзода Гайратуллаевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.379-008.64:575-05.1:617.735-06
Яратилган вақти:
2019-12-18 11:19:31
Тадқиқотнинг мақсади: ўзбек популяциясидаги 2-тур ҚД бўлган диабет ретинопатияли эркакларда ACE, VEGF, TGF генлари полиморфизмини аниқлашнинг клиник ва ахборотли аҳамиятини аниқлашдан иборат.

Соматотропиномалар: клиник-эпидемиологик жиҳатлари, асоратларининг учраш даражаси, ўзбекистон республикаси бўйича даволаш самарадорлигини баҳолаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Холикова Адлия Омонуллаевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
577.17-006-07-036.22-08(577.1)
Яратилган вақти:
2019-12-09 12:01:38
Тадқиқот мақсади акромегалияда касаллик ва унинг асоратларининг клиник-эпидемиологик қирраларини назарда тутган ҳолда Ўзбекистон Республикаси доирасида касалликни даволаш ва беморларни кузатиш ҳамда узоқ келажакда назорат олиб боришни мукаммаллаштиришдан иборат.

Фертил ёшидаги аёлларда гиперпролактинемиянинг клиник-генетик параллеллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Адхамова Негина Пўлатовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.454:577.1.175.328-008.61-036:575.1:628.1-056.7
Яратилган вақти:
2019-06-26 13:12:04
Тадқиқотнинг мақсади фертил ёшдаги аёлларда гиперпролак-тинемияни клиник ва генетик полиморфизмлар асосида ташхислаш ва башоратлаш параметрларини оптималлаштиришдан иборат.

Ўзбекистон республикасида кушинг синдроми эпидемиологияси, ташхислаш, даволаш ва мониторинги


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Наримова Гулчехра Джуманиязовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
616.453-008.61-036.22-007-08
Яратилган вақти:
2018-12-21 14:33:32
Мамлакатимизда КС беморларини эрта ташхислаш ва самарали даволаш тизимини такомиллаш¬тиришдан иборат.

Гипофиз аденомаси бўлган катта ёшлиларда ўсиш гармони танқислиги (клиника ва ташхислаш)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шакирова Мухлиса Юнусовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
616.432-006.55:57.017.6-007.1-053.8
Яратилган вақти:
2018-12-21 14:24:31
Гипофизнинг турли ўсмалари билан оғриган беморларда ЎГЕнинг ўзига хослигини ва генинженерияда ўсиш гармони ёрдамида даволашда гипофизни селектив аденоэктомиясидан сўнг беморларнинг ҳаёт сифатини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит