Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Диабетик нефропатиянинг ривожланиши ва клиник кечишини прогноз қилишнинг генетик усуллари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жаббаров Озимбой Отахонович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Ташкентская медицинская академия
Саҳифалар сони:
42
Яратилган вақти:
2019-09-21 17:02:03
Диабетик нефропатиянинг ривожланиши ва клиник кечишини прогноз қилишнинг генетик усуллари

Диабетик нефропатияда клинико-патогенетик жихатларнинг прогностик ахамияти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жаббаров Озимбой Отахонович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Ташкентская медицинская академия
Саҳифалар сони:
29
Яратилган вақти:
2019-09-21 16:57:44
Диабетик нефропатияда клинико-патогенетик жихатларнинг прогностик ахамияти

Экстрапульмонал ўзгаришлар билан кечаётган сурункали обструктив ўпка касаллиги диагностикаси ва башоратланишини оптималлаштириш


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Муминов Кадир Пулатович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.24-036.12-036.22
Яратилган вақти:
2019-03-07 14:50:42
Тадқиқотнинг мақсади экстрапульмонал ўзгаришлар билан кечаётган сурункали обструктив ўпка касаллигини ташхислаш ва башоратлашни оптималлаштиришдан иборат.

Клинико-патогенетические и терапевтические аспекты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с бронхообструктивными осложнениями


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ахматходжаев Абдужабар Мухидинович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-12-27 15:44:08
Цель исследования: определение факторов риска развития внепище-вод¬ных, бронхообструктивных осложнений в виде БА и ХОБЛ у больных с ГЭРБ на основании комплексного подхода к анализу клинического варианта заболевания, ее морфологических и функциональных характеристик, разра¬бот¬ки дифференцированной стратегии лечения и профилактики этих бронхо¬об¬структивных осложнений.

Сурункали жигар касалликлар персонал фармакотерапияси ва гепатопротекторлар фармакоэпидемиологияси


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нурбоев Фармон Эргашович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК:616.3 -615.2-036.22
Яратилган вақти:
2018-11-26 14:55:04
Тадқиқотнинг мақсади сурункали жигар касалликларини даволашда қўлланилаётган дори воситаларининг фармакоэпидемиологик миқдор ва сифат таҳлили маълумотларига асосланиб улар фармакотерапиясига дифференциал ёндашув схемасини ишлаб чиқишдан иборат.

Кимёвий моддалар таъсирида жигарни сурункали шикастланишининг клиник-патогенетик ва терапевтик жиҳатлари


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Агзамова Гулнара Суннатовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК: 616.36-008.64:036.12:613.68-08
Яратилган вақти:
2018-11-24 10:24:51
Тадқиқотнинг мақсади зарарли токсик моддалар билан мулоқотда бўлган ишчиларда жигарнинг токсик зарарланиши кечишини ўзаро боғлиқлиги асосида реабилитацион даволаш самарадорлигини такомиллаштиришдан иборат.

Подаграда жигар функцияси бузилишининг патогенетик ролини ҳисобга олган ҳолда ташхиси ва даволашнинг янги технологияларини ишлаб чиқиш


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Набиева Дилдора Абдумаликовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
616.72-002.78:616.36-071-08
Яратилган вақти:
2018-06-05 12:01:36
Сийдик кислотаси (СК) тўпланиши касаллиги – подагра эркакларда энг кўп тарқалган бўғимларнинг яллиғланиш касаллиги бўлиб, бу касаллик билан катта ёшдаги эркакларнинг 2–4% и касалланади. Подагра нафақат ревматологиянинг долзарб муаммоларидан бири, балки умумтиббий муаммо ҳам ҳисобланади. Ушбу далил подагра билан касалланиш даражасининг ўсиб бораётганлиги билан боғлиқ. Бунда меҳнат қобилиятининг йўқотилиши нафақат таянч-ҳаракат аппарати зарарланиши, балки касалликда висцерал зарарланиш, жумладан, улар орасида етакчи ўринлардан бирида турадиган жигар зарарланиши билан боғлиқ.

Стационар шароитида ревматоид артритни даволашда қўлланилган дори воситалар структураси ва уларнинг клиник-фармакологик аудити


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бекенова Гулчехра Тулегеновна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК: 616.72-002.77-085-08
Яратилган вақти:
2018-04-03 16:47:56
Дунѐ аҳолиси орасида жамиятда иқтисодий йўқотишга олиб келувчи касалликлар орасида ревматоид артрит (РА) юрак қон-томир тизими касалликларидан кейин иккинчи ўрини ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига РА билан хасталанган беморларда ҳаѐт давомийлиги аѐлларда 3 йилга, эркакларда эса 7 йилга камайиши исботланган1. Касаллик бошлангандан 20 йилдан кейин беморларнинг 60-90% меҳнат қобилиятини йўқотади, учдан бир қисми эса батамом ногирон бўлиб қолади. РА билан хасталанган беморларнинг кўпчилигида ҳаѐт прогнози лимфогранулематоз, 2-типдаги қандли диабет, бош мия қон томирларининг зарарланиши ва инсултдаги каби асорталарга олиб келади.

Arterial hypertension. Diagnosis and surgical treatment


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sahiboev Dilshod Parpijalilovich, Sunnatov Ravshan Djalilovich, Irnazarov Akmal Abdullaevich
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
29
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-04-03 12:29:54
Arterial hypertension (AH) - a heterogeneous metabolic syndrome characterized by elevated blood pressure at 140/90 mm Hg and above. The prevalence of hypertension depends on what numbers elevated blood pressure is considered to be at the moment. With the above criteria about 20-30% of the adult population of the globe is hypertensive.

Артериальная гипертензия. Диагностика и хирургическое лечение


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Сахибоев Дилшод Парпижалилович, Суннатов Равшан Джалилович, Ирназаров Акмал Абдуллаевич
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
31
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-04-03 12:21:16
Артериальная гипертензия (АГ) – это гетерогенный метаболический синдром, характеризующийся повышением АД на уровне 140/90 мм рт.ст. и выше. Распространенность АГ зависит от того, какие цифры АД принято считать повышенными в настоящее время. При вышеуказанных критериях гипертониками являются около 20-30% взрослого населения земного шара.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит