Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Жадидчилик ҳаракатининг ижтимоий-сиёсий жиҳатлари ва ҳозирги замон


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдивоҳидов Сунатилло Абдинабиевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
1 (09):297
Яратилган вақти:
2020-02-25 16:43:05
Тадқиқотнинг мақсади. Жадидлар маънавий меросининг миллий ва умуминсоний моҳиятини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан очиб бериш ҳамда бу ғояларнинг жаҳон фалсафий тафаккури ривожидаги ўрнини ёритишдан иборатдир.

Шахс юзи тасвирига кўра идентификациялашнинг математик ва дастурий таъминоти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нуржанов Фурқатбек Рейимберганович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
004.93
Яратилган вақти:
2020-02-25 16:36:24
Тадқиқотнинг мақсади юз тасвири асосида шахсни идентификациялашнинг математик моделлари, алгоритмлари ва дастурий таъминотини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек тилида «одам» ва «жинс» концептлари билан боғлиқ ассоциатив-вербал бирликлар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Йигиталиев Умиджон Саминович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.512.133-028.16 (043.3)
Яратилган вақти:
2020-02-25 14:13:57
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбек тилида «одам» ва «жинс» концептининг воқеланиши, мазкур концептлар билан ассоциатив боғланган бирликларни когнитив ва ассоциатив таҳлил тамойиллари асосида тадқиқ этишдан иборат.

Сифатли ип олишда пахта толасидан сараланма тузиш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юсупалиева Умида Нуриллаевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
677.021.155.017.2/.072.004.12
Яратилган вақти:
2020-02-25 13:38:06
Тадқиқотнинг мақсади йигирилган ип ишлаб чиқаришда пахта толасидан сараланма тузиш усулларини такомиллаштириш асосида ип йигириш самарадорлигини оширишдан иборат.

Пахта чигитидан момиқ ажратиш жараёни янги технологиясини назарий ва амалий тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Очилов Махсуджон Мурадуллаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
677.021.152.001.572
Яратилган вақти:
2020-02-25 13:33:19
Тадқиқотнинг мақсади пахтани дастлабки ишлашда чигитдан момиқ ажратишнинг ресурстежамкор, такомиллашган самарали технологиясини яратишдан иборатдир.

Донли екинларни етиштириш технологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Д.Ёрматова, Н.Шамуратова
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
262
УДК рақами:
654
Яратилган вақти:
2020-02-25 12:04:54
Донли экинларни етиштириш технологияси. Донли экинларни етиштириш технологиясини суғориладиган майдонларда илмий асосда ўрганиш бугунги кун талабидан келиб чиқади. Узоқ вактлар давомида бизда буғдой катта майдонларга экилмагани сабабли бугун хар бир дехқон ва фермер ўз томорқасида ва катта майдонларда донли экинлардан жахон дончилиги миқёсидаги қараганда кам хосил олмоқда.

Ўсимлик мойларини ишлаб чиқариш технологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
К.К.Саттаров
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
149
Яратилган вақти:
2020-02-25 12:01:46
Мазкур маъруза матни ёғ-мой корхоналарига келаётган мойли уруғларни қабул қилиш, сақлаш, тозалаш, чақиш, сепаратлаш, янчиш, қовуриш, пресслаш, экстракциялаш, олинган мойларни бирламчи тозалаш технологияси ва уларга оид технологик схемалар баёнлари келтирилган.

Kariolojical stady of specias genus meristotropis fisch. et mey


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Х.Каршибаев
Яратилган вақти:
2020-02-25 11:57:37
Ушбу мақола Meristotropis Fisch. et Mey. туркумининг икки тури, Ўрта Осиѐ эндемлари бўлган Бухоро ва учбаргли айриқайиқчалиларнинг кариологик тадқиқига бағишланган. Текшириш материаллари 2014-2017 йилларда Сирдарѐ ва Қашқадарѐ ўзанлари, Жиззах чўли, Жанубий-шарқий Қизилқум, Зомин ва Нурота адирлари худудларидан терилган.

Биология ўқитувчилари компетентлигини оширишда мустақил таълим ва электрон таълим ресурсларидан самарали фойдаланиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ҳ.Қ.Қаршибаев, Д.Тоғаева
Яратилган вақти:
2020-02-25 11:56:07
Мақола биология фанлари ўқитувчиларини малака ошириш тизимида тайѐрлашда мустақил таълимдан самарали фойдаланиш ва унинг электрон таълим ресурсларини яратиш масалаларига бағишланган.

Геотуризм – новое направление в индустрии туризма Узбекистана


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Нигматов, Г.Нигматова, Э.Атасой
Яратилган вақти:
2020-02-25 11:42:07
Мазкур мақолада геотуризм соҳасининг Ўзбекистон шароитида ривожланиши, таркиб топиши ва истиқболлари ҳақида баён этилган. Ўзбекистон шароитида геотуризмни янги соҳа тарзида таркиб топтириш масалалари, муаллиф бу боради қилинадиган асосий ишлар ва амалларни асосли тарзда кўрсатиб берган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит