Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Сурункали юрак етишмовчилиги билан хасталанган беморларда нейрогуморал бузилишлар ва бета-адренорецепторлар гени полиморфизмининг клиник- прогностик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алиева Тохирахон Авазхоновна
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
616.12-008.46-036.12-07-08
Яратилган вақти:
2017-07-20 12:05:27
Тадқиқотнинг мақсади СЮЕли беморларда нейрогуморал механизм хусусиятларини, бета1-адренорецепторлар гени полиморфизмини аниқлаган ҳолда касалликни эрта диагностикасини такомиллаштириш ва клиник-прогностик мезонларини мақбуллаштиришдан иборат.

Каротид атероcклерози динамикаcини баҳолашда нотурғун атероcклеротик пилакча маркерлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Уcманова Захро Абдувалиевна
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
616.133.3+616.133.31]-004.6-078.33
Яратилган вақти:
2017-07-07 16:14:51
Каротид атероcклерозли беморларда матрикc металлопротеиназалари ва уларнинг тўқима ингибиторларининг нотурғун атероcклеротик пилакча шаклланишида ҳамда прогнозлашдаги ўрнини баҳолашдан иборат.

Компьютерная томография с контрастированием коронарных артерий в диагностике ишемической болезни сердца


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-05-22 10:09:02
В данных методических рекомендациях сформулированы показания и противопоказания к применению метода МСКТ КА. Также дано подробное описание методики сканирования, внутривенного контрастирования коронарных артерий (КА) с использованием индивидуального протокола исследования в зависимости от гемодинамических показателей и веса пациента, анализа полученных изображений. Приведены образцы заключений, описаны преимущества и недостатки метода.

Миокард инфаркти МКБ-10 бўйича шарҳлаш ва замонавий тавсиялари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ 2-УМУМИЙ АМАЛИЁТ ШИФОКОРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ КАФЕДРАСИ
Нашр этилган йили:
2017
Яратилган вақти:
2017-05-02 15:02:09
Россия Федерациясида (Ўзбекитсонда хам деярли шунча яқин расмий статистикага асосланган маълумотлар бор, лекин махсус эаидемиологик текширув натижалари мавжуд эмас) МИ 0,9-1,4% 40 ёшдан то 59 ёшгача бўлган эркаклар келиб чиқади. 60-64 ёшли эркакларда МИ билан касалланиш янада юқорироқ ва йилига 1,7% гача етади. Аёллар эркакалрга қараганда 2,5-5 баробар кам МИ билан хасталанишади, айниқса ёш ва ўрта ёшдагилар тана шундай тавсиф кўпроқ хосдир. Ушбу касалликдан бўладиган умумий ўлим касалланганлар сонига қиёсан 30-50% етиб боради. МИ билан ва асосан шифохонага етқизулгунча бўлган босқичда вафот этадилар. Ихтисослашган бўлимларда ўлим ўртага 10% беморлар йил давомида вафот қилишади

Юрак ўтказувчанлигининг бузилишида экг ўзгаришлар диагностикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Кодиров Ш.
Нашр этилган йили:
2017
Яратилган вақти:
2017-05-02 14:52:33
1. Юрак ўтказувчанлиги бузилишининг таснифи. 2. Синоатриал блокада. 3. Булмача ичи блокадаси. 4. Атриовентрикуляр блокада. 5. Коринча ичи блокадаси. 6. Коринчалар асистолияси. 7. Коринчаларнинг эрта кискариш синдроми.

Электрокардиография асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Г.Г.Кадырова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Саҳифалар сони:
48
Яратилган вақти:
2017-04-01 20:39:49
Ушбу услубий қўлланмада электрокардиография асослари бўйича назарий билимлар ёритилган бўлиб, тиббиёт олийгоҳи талабалари, клиник ординаторлари, магистрлари учун мўлжалланган.

Метаболик синдромда симпато-адренал тизим функционал холати ва қон томир яллиғланиш реакциясини ахамияти.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Каримов А.А.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
АДТИ
Саҳифалар сони:
99
Яратилган вақти:
2016-05-23 10:58:15
МС структурасига кирувчи дислипидемия ва семириш каби «анъанавий» хавф хатар омилларини ўртасидаги қиёсий такосслаш шу билан бир яллиғланиш интенсивлиги каби хавф хатар «янги» омилларини киритиш мумкин. Охирги вақтда метаболик синдромни бирга келиши кўп давлатларда, шу жумладан Ўзбекистонда хам ногиронлик ва ўлимни асосий сабабчиларидан бири бўлмоқда.

Бош мияни ишемизациясини иккиламчи профилактикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдукадирова Д.Т.
Яратилган вақти:
2016-05-18 09:40:53
Мақолада ишемик инсульт ва транзитор ишемик атакани иккиламчи профилактикасини асосий саволлари муҳокама қилинган. Иккиламчи профилактика усуллари кўриб ўтилган ва уларга қисқа маълумот берилган. Тиббий ёрдам кўрсатишни стационар ва поликлиник босқичларида профилактик йўналишини реаллаштириш учун амалий усуллар келтирилган.

Оценка физического развития и функциональное состояние сердечно - сосудистой системы у школьников занимающихся легкой атлетикой.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Хайруллаев У.Х.
Йўналиши:
Бошқа
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
87
Яратилган вақти:
2016-05-04 14:16:32
Проблема физического развития подрастающего поколения на сегодняшней день рассматривается в качестве одной из приоритетных социально педагогических и медицинских задач.

Юрак блокадалари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
7
Яратилган вақти:
2016-04-26 15:50:58
Ушбу маърузада мавзуга тааллукли барча зарур маълумотлар келтирилган: чунончи: мавзунинг долзарблиги, касаллик таърифи, кискача статистик маълумотлар касаллик таснифи, этиологияси, патогенези, патологик анатомияси, клиникаси, диагностикаси, дифференциал диагностикаси, кечиш вариантлари, асоратлари, даволаш усуллари, профилактикаси ва бошкалар.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит