Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ommaviy madaniyatning ijtimoiy vazifalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Z.Boymurodov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
5
Яратилган вақти:
2019-12-05 12:03:41
Ma’lumki, madaniyat umuminsoniy hodisa, faqat bir xalqqa tegishli bo’lgan, faqat bir xalqning o’zi yaratgan sof madaniyat bo’lmaydi va bo’lishi ham mumkin emas.Har bir milliy madaniyatning asosiy qismini o’zi yaratgan bo’lsa-da, unda jahon xalqlari yaratgan umuminsoniy madaniyatning ulushi va ta’siri bo’ladi, albatta. U barchaga baravar xizmat qiladi. Masalan san’at va adabiyot durdonalari, me’morchilik obidalari, maqomlar, fan yutuqlari va boshqalar barchaga tegishli. Madaniyatni ikkiga-elitar (yuksak) va ommaviy (tuban) madaniyatga bo’lish mumkin.

Конфликт эпохи Петровских реформ в изображении А.Толстого.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ганиева Н.
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Нам ДУ
Саҳифалар сони:
72
Яратилган вақти:
2019-12-05 12:02:33
В выпускной квалификационной работе на тему: «Конфликт эпохи Петровских реформ в изображении А.Толстого» рассмотрены проблема соотношения современности и истории, эволюция взглядов А.Н.Толстого в изображении Петра 1, дана характеристика образам царя-реформатора, его сподвижников и народа в романе А.Толстого «Петр I», выявлено художественное мастерство А.Н.Толстого, определены способы создания характеров и речевая характеристика героев.

Sinfdan tashqari mashg’ulotlarda o’quvchilarni xalq hunarmandchiligi kasblariga yo'naltirish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sh.A.Ibragimova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
76
Яратилган вақти:
2019-12-05 12:00:16
Umum o’rta ta’lim maktablarining mehnat va kasb-hunar ta’limida muntazam o‘rganilishi o‘g‘il va qiz bolalar mehnatini, qishloq va shahar maktablarida muqobil mashg‘ulotlarning tashkil etilishini va qolaversa, yoshlarning ta’lim muassasasini bitirganlaridan so‘ng doimiy ish o‘rinlari bilan ta’minlanishlarini ma’lum tartibga soladi. Yoshlarning ma’naviy barkamol bo’lib etishishida, ularda milliy rux va iftixor hissini uyg’otishda xalq hunarmandchiligining ro’li beqiyosdir.

Mehnat ta’lim darslarida kasb-hunarga yo’naltirish ishlarini amalga oshirish usullari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
J.X.Hayitov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
75
Яратилган вақти:
2019-12-05 11:58:33
Respublikamizda yoshlarga ta’lim-tarbiya berish, ularni barkamol avlod qilib voyaga yetkazish masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan bir vaqtda ularni istiqbolli kasblarga yo‘naltirish muhim muommolardan biri hisoblanadi.Mustaqillikning dastlabki kunlaridayoq taraqqiyot yo‘lini belgilashda yoshlarning kasb tanlashga alohida ahamiyat berar ekan, “Biz haqiqatdan ham qashshoqlik va qoloqlik kishanidan qutilmoqchi bo‘lsak, yoshlarni istiqbolli kasblarga yo‘llash bilan jiddiy shug‘ullanishimiz va ularni zamonaviy kasblarni egallashlarida yordam berishimiz lozim. Bu ishda xasislik yaramaydi” – deb ta’kidlagan.

Дифференцирования в алгебрах измеримых операторов


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бер Алексей Феликсович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
517.98
Яратилган вақти:
2019-12-05 11:58:17
Ўлчовли операторлар алгебрасида таъсир қилаётган ихтиёрий дифференциаллашни ички ёки узлуксиз бўлишини таъминлайдиган мезонларни топишдан иборат.

Mehnat ta’limida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish texnologiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
D.A.Djumayeva
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2019-12-05 11:56:49
O’zbekiston Respublikasi yanada rivojlantirish bo’yicha “Harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi PF-4947 sonli Farmonda “Ta’lim va fan sohasida rivojlantirish” bandida “… umumiy o’rta ta’lim sifatini tubdan oshirish, o’quvchilarni mehnatga-hayotga tayyorlash xalq xo’jaligini ehtiyojlariga javob beradigan mutaxassislik bo’yicha tayyorlash hamda ishga joylashtirish borasidagi ishlarni takomillashtirish…” masalasi alohida e’tibor qaratilgan.

O'rta umumta'lim maktablarida kasb-hunarga yo'naltirish tizimini takomillashtirish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
В.Р.Бозорова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2019-12-05 11:55:12
Mazkur bitiruv malakaviy ishi “O‘rta umumta’lim maktablarida kasb-hunarga yo‘naltirish tizimini takomillashtirish”ga bag‘ishlangan bо‘lib talaba bakalavr darajasini olish uchun davlat ta’lim standartlari malaka talablari asosida bajargan. Ularni kasb-hunar tanlashga yo‘naltirish orqali, bo‘lajak kasbiy qarorlarini shakllantirishda, kasbni erkin vamustaqil tanlashlari uchun mustahkam zamin yaratuvchi tashxis xizmatiga ilmiy, amaliy tizim sifatida qarash lozim.Bir sо‘z bilan aytganda ushbu mavzu bugungi kundagi eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.

Mehnat ta’limi jarayonida kasb tanlashga yо‘llash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
B.S.Aminova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
62
Яратилган вақти:
2019-12-05 11:53:46
Mazkur bitiruv malakaviy ishda ummkasbiy texnik fanlarni o‘qitishda o‘qituvchi fanni chuqur o‘zlashtirishiga erishish, “Qotishmalar nazariyasi asoslari” mavzusini zamonaviy axborot-pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitishda mashina va mexanizmlar tuzilishining asosida yotuvchi tabiat qonuniyatlarini ko‘ra bilish va amaliy faoliyatda ularni qo‘llay bilish masalalariga oid zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo’llashi va shular asosida uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish hamda o‘quv jarayoniga tadbiq etish, ta’limning pedagogik asoslarini ochib berishi hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Onore de Balzak asarlari oʻzbek tilida (Yevgeniya Grande asari misolida)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.Rustamov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Qarshi davlat universiteti
Саҳифалар сони:
57
Яратилган вақти:
2019-12-05 11:52:12
Istiqlol sharofati bilan О‘zbekiston Respublikasida Prezidentimiz I.A.Karimovning “Milliy va jahon madaniyatining eng yaxshi namunalarini keng targ‘ib qilish va ommalashtirish yosh avlodni, hozirgi yoshlarimizni ma’naviy tarbiyalashning asosi bо‘lmog‘i kerak”1, – deya ilm va maorif sohasiga bо‘lgan yuksak e’tiborni, ilmiy jamoatchilik oldiga qо‘ygan talablari asosida madaniy meros, shu jumladan, badiiy ijod va uning tarixiga yangicha yondashuv shakllanmoqda.

Кичик мактаб ёшида ўқув мустақиллиги намоён бўлишининг психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Г.Эшонқулова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Қарши давлат университети
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2019-12-05 11:50:39
Миллий истиқлол йилларида амалга оширилаётган кенг кўламли туб ислоҳотларнинг пировард мақсади, шубҳасиз, ёш авлоднинг шахс бўлиб камол топиши учун зарур шарт-шароитларни яратишдан иборат. Президентимиз ҳам кўплаб асарлари, маърўза, нутқларида ва интервьюларида “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да белгиланган ҳамда таълим олувчиларнинг ўқув фаолиятини мазмуний ва услубий жиҳатдан такомиллаштиришга ҳаратилган амалий чора-тадбирларнинг муҳим педагогик натижаси мустақил ижодий фикрлаш қобилияти юқори авлодни вояга етказиш эканлигини таъкидлаб ўтганлар.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит