Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Вальсальва синуси аневризмаларини ташхислаш ва хирургик даволашнинг инновацион йўналишлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алимов Амонжон Бахтиёрович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.132.11-007.64-07-089
Яратилган вақти:
2019-03-07 14:43:09
Тадқиқотнинг мақсади: Вальсальва синуси аневризмаларини хирургик даволаш натижаларини инновацион ташхислаш усулларини қўллаш, аорта клапани етишмовчилиги билан асоратланган нуқсонларни тузатишда клапан сақловчи усулларни ишлаб чиқиш орқали яхшилашдан иборат.

Ўпка сили билан касалланган беморларда специфик спондилитни ривожланиши хавф омилларини аниқлаш ва уларни прогнозлаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Махмудова Зулфия Примкуловна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
616.23/.25+616-002.5+616.7
Яратилган вақти:
2018-12-06 10:50:50
Жаҳонда сил касаллиги ўлимга олиб келувчи сабаларнинг 10 талигига киради. 2016 йилда янги аниқланган беморларнинг 87% мазкур касаллик юқори бўлган 30 та мамлакатга тўғри келади, уларнинг ичида эса 64% Хиндистон, Индонезия, Хитой, Нигерия, Покистон, Филлипин хамда Жанубий Африка давлатлари эгаллайди. 2016 йилнинг сархисобига кўра 1 миллион нафар болалар мазкур касаллик билан касалланган ва 250 000 нафар болалар ушбу касалликдан вафот этганлар (бу кўрсаткичларнинг ичига ОИВ билан зарарланган болалар хам киради). Силнинг сил касаллигига карши препаратга турғун хиллари эса умумий соғликни сақлаш ташкилотлари учун катта хавфни туғдиради.

Сурункали гепатит В касаллиги бор беморларда оғиз бўшлиғи аъзолари касалликларини башоратлаш, профилактика қилиш ва даволаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Даминова Шахноза Бадриддиновна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК: 616.314.002.:616:36.053.2-07-08
Яратилган вақти:
2018-04-18 16:06:51
Дунёда тиббиётда парентерал вирусли гепатит касалликлари юқумли касалликлари орасида глобал муаммолардан бири ҳисобланади. Касалланиш даражасининг юқорилиги, касалликнинг сурункали холга ўтиши, ногиронлик ва ўлимга олиб келадиган муаммоларидир. Аҳоли ўртасида вирусли гепатитлар билан касалланиш кун сайин ортиб бормоқда.

ОИВ инфекцияли беморларда антиретровирус терапия самарадорлигининг клиник-патогенетик жиҳатлари ва уни оптималлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Байжанов Аллаберган Кадирович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК: 616.98:578.826:615.281-092
Яратилган вақти:
2018-04-06 09:47:54
Дунёда бугунги кунда аҳолининг турли қатламлари орасида юқумли ва соматик касалликлар сонининг ортиши, иммун тизимининг пасайиши, гиёҳванд воситалардан кенг фойдаланиш, тартибсиз жинсий алоқалар, сил касаллиги билан касалланиш ҳолатлари ОИВ инфекциясини юқтиришга шароит яратади.

Болаларда кечадиган диареяли инфекцияларнинг ташхисини ҳамда даволаш услубларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эралиев Умиджан Эргашович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УДК: 616.34-008.314.4+616.9-053.2/.5-071-08
Яратилган вақти:
2018-04-06 09:39:51
Жаҳонда ўткир ичак инфекциялари (ЎИИ) муаммоси илк болалик давридаги болалар орасида кенг тарқалган ва оғир асоратларни келтириб чиқарадиган касалликлар тури ҳисобланади. Касаллик асосан эрта ёшли болаларда касалликнинг оғир ва асоратланган шаклларининг кенг тарқалиши ҳамда касалликдан сўнг ҳазм қилиш системасидаги бузилишлар сабабли ўзининг долзарблигини сақлаб келмоқда. Ўткир ичак инфекциялар жамиятда сезиларли даражада иқтисодий йўқотишга олиб келганлиги сабабли, тиббий ва ижтимоий жиҳатдан муҳим муаммолардан бири ҳисобланади.

Ўзбек аҳолисида сурункали HCV-инфекцияси патогенезининг молекуляр-генетик жихатлари ва кечишини башоратлашда уларни бўлган ўрни


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Азимова Севара Баходировна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
612.419.392-014.4
Яратилган вақти:
2018-02-22 17:36:41
Тадқиқот мақсади сурункали вирусли С гепатитни цитокинлар ва ксенобиотиклар биотрансформацияси учун маьсул генлар полимор-физмининг прогностик ахамиятини ўрганган холда, ўзбек популяцияси номоёндаларида клиник кечишининг молекуляр механизмларни такомиллаштиришдан иборат.

Бактериялар цитологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бадалхўжаев И
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2011
Нашриёт:
АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
Саҳифалар сони:
53
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-02-21 11:06:00
Қўлланмада микроорганизмларнинг замонавий ёруғлик микроскопларидан фаза контрастик, люминисцент, қоронғи майдонли микроскоплардан фойдаланиб, прокариот ва эукариот микроорганизмларнинг ҳужайра қобиғини тузилиши, функцияси, мембраналарнинг морфологияси, кимёвий таркиби, цитоплазманинг таркиби, ундаги заҳира моддалар қиёслаб берилган.

Болаларда сурункали вирусли гепатитларни клиник-эхографик диагностикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юсупалиева Гулнора Акмаловна
Нашр этилган йили:
2017
УДК рақами:
616.36-002:616-073.4-8:053.2
Яратилган вақти:
2017-12-28 14:54:03
Тадқиқотнинг мақсади: беморларни комплекс диагностика тизимида ултратовушли текширувларнинг замонавий технологияларини қўллаш орқали болаларда сурункали вирусли гепатитларни ташхислашни такомиллаштириш. Тадқиқотнинг объекти. Сурункали вирусли гепатит (СВГ) билан оғриган 3 ёшдан 18 ёшгача бўлган 270 та бола текширув объекти бўлиб ҳисобландилар, улар орасида 207 бола СВГ (76,7%), 43 бола СГС (15,9%), 20 бола СГD (7,4%) билан оғриган. Сурункали вирусли гепатитнинг минимал фаоллик даражаси 68 (25%) болада, ўрта фаоллик даражаси 117 (43%) болада ва юқори фаоллик даражаси 85 (32%) болада аниқланган. Тадқиқотнинг предмети. СВГ билан касалланган болаларнинг клиник-лаборатор ва комплекс эхографик текширув натижалари, РИПИАТМ, ТошПТИ маълумотлар базаси, РИПИАТМ, ТошПТИ статистик маълумотлари, РИПИАТМ, ТошПТИ моддий-техник базаси, РИПИАТМ, ТошПТИ тиббий ҳужжатлари. Тадқиқотнинг усуллари. Текширувнинг умумклиник, биокимёвий, специфик лаборатор, инструментал, нур: юқори частотали кулранг эхография, ултратовуш допплерография, 3D/4D технологиялар, мултислайс кулранг шкалали эхогепатографияни қамраб олувчи комплекс эхографик текширувлар, шунингдек, кўп кесимли КТ, МРТ, СИ ва статистик усуллари қўлланилган.

Эффективность софосбувира в противовирусной терапии хронического гепатита с


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Облокулов А.Р.
Яратилган вақти:
2017-07-14 17:51:22
Оценить результаты двухкомпонентной противовирусной терапии первого генотипа ХГСпри включении в схему лечения препарата из группы ингибиторов протеаз Hepcinat (sofosbuvir).

Эффективность адеметионина у больныхс циррозом печени вирусной этиологии


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Облокулов А.А.
Яратилган вақти:
2017-07-14 17:49:00
Изучить клиническую эффективность препарата "Гептрал" (адеметионин, ЭбботС.р.Л.,Италия) в лечении больных циррозом печени.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит