Филтрлар

Тухумдон саратони касаллигининг асцитик вариантини даволашда гипертермик интраперитонеал кимё перфузиянинг ахамияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сулейманов Д.А.
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
618.19+616-006-08:613.98
Яратилган вақти:
2021-10-19 13:37:46
Тадқиқотнинг мақсади тухумдон саратонининг асцитик вариантидагипертермик интраперитонеал кимёперфузиясини қўллаш йўли билан қўшма даво самарадорлигини оширишдан иборат.

Тос суяклари ўсмаларини мультимодал ташхислаш ва жарроҳлик усули билан даволаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Савкин А.В.
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
618.718.1-07-089
Яратилган вақти:
2021-09-16 12:33:19
Ташхислашни жарроҳлик амалиётидан олдинги режалаштиришни яхшилаш, шунингдек даволаш тактикасини танлаб олишга шахсийлаштирилган ёндошув йўли билан тос суяги саратони билан оғриган беморларни даволаш натижаларини яхшилашдан иборат

Сурункали юрак етишмовчилиги кечишида жигар фибрози ва иммун – яллиғланиш жараёнлари ҳамда ичак микробиоценозининг тутган ўрнини баҳолаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эрназаров Мухаммад Муродуллоевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
616.36-004.17-07:616.9:614.4:615.3706
Яратилган вақти:
2021-09-13 18:00:28
Тадқиқотнинг мақсади СЮЕ мавжуд беморларда ичаклардаги микроб мажмуаси бузилишини иммун яллиғланиш тизимига таъсирини баҳолаш, уларни юрак ва жигар ремоделланиши кўрсаткичлари билан боғлиқлигини аниқлаш хамда касалликни даволашни муқобиллаштиришдан иборат.

Оғиз бўшлиғи аъзолари ва ҳалқум ракининг эпидемиологик ва молекуляр-биологик хусусиятлари, уларни коррекциялаш усуллари, даволаш ва прогнозлаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ганиев А.А.
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
618.19+616-006-08:613.98
Яратилган вақти:
2021-07-16 09:50:02
Тадқиқотнинг мақсади сифатида эпидемиологик ва молекуляр–биологик хусусиятларни баҳолаш билан маҳаллий тарқалган орофарингеал саратонни даволаш натижаларини яхшилаш ва такомиллаштиришдан иборат

Буйрак ҳужайрали саратонни башоратлаш ва даволашнинг замонавий жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Газиев Л.Т.
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
616.61:616-006-08
Яратилган вақти:
2021-07-16 09:09:50
Буйрак ҳужайрали саратони хавф омилларини турларини инобатга олган ҳолда мослаштирилган ёндошиш натижасида даволаш тартибини такомиллаштиришдан иборат

ЮЗ-ЖАҒ СОХАСИ ХАВФЛИ НОЭПИТЕЛИАЛ ЎСМАЛАРИНИ ДАВОЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бекмирзаев Р.М.
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК: 618.19+616-006-08:613.98
Яратилган вақти:
2021-07-02 11:55:03
Дунёда саноат корхоналарининг ривожланиши, уларда ишлатиладиган кимёвий моддаларнинг қўлланилиши, даволаш ва ташхислашдаги қатор камчилликлар ва уларга аҳолини риоя қилмаслиги турли аъзо ва тизимларнинг ўсма касалликларини кун сайин ортиб боришига сабаб бўлмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларга кўра саркомалар организмдаги барча хавфли ўсмаларнинг 1% ни, юмшоқ тўқима саркомалари 80%, суяк тўқимаси саркомалари 20% учрайди. Бош бўйин соҳаси саркомалари организмда учрайдиган саркомаларни 15-20%ни ташкил этади. Кўпинча буруннинг ёндош бўшлиқлари ва бўйинда учрайди, шулардан «...80% саркомалар катта ёшли инсонларда, 20% эса ёш болаларда учрайди...» . Юз-жағ соҳасининг мураккаб анатомик тузилганлиги, ўсманинг кўз косасига, бош мияга ва нервларга яқин жойлашиши ёки ўсиб ўтиши радикал операцияларни бажаришни қийинлаштириши, хавфли ноэпителиал ўсмаларининг даволаш замонавий клиник онкологиянинг мураккаб ва долзарб муоммоларидан бири ҳисобланади.

ҚОВУҚ ИНВАЗИВ САРАТОНИНИНГ ХИРУРГИК ДАВОЛАШДАГЕТЕРОТОПИК ҚОВУҚ РЕЗЕРВУАРИ


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хасанов Ш.Т.
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
УЎК:616.62-006-089.844
Яратилган вақти:
2021-06-29 12:56:15
Дунёда атроф– муҳит омилларнинг салбий таъсири, саноат ва қишлоқ хўжалигидан турли кимёвий моддаларнинг ишлатилиши, сийдик йўли касалликларининг самарали ташхислаш ва даволаш тизимининг издан чиқиши онкологик касалликларнинг ривожланиши олиб келади. Олинган маълумотларга кўра қовуқ саратони (ҚС)–сийдик йўлларининг энг кўп учрайдиган хавфли ўсмаси бўлиб, тарқалиши бўйича онкопатология таркибида эркаклар орасида 7- ва аёллар орасида 17-ўринни эгаллайди.Бугунги кунда дунёда ҚС билан«...2,7 млн инсонларнинг шикояти қилган бўлса, йилига 380 мингдан ортиқ янги ҳолатлари ташхисланади. Ушбу касаллик 150 минг кишининг ўлимига сабаб бўлмоқда, бунда жинслар нисбати 3,8:1 га тенг. АҚШда қовуқ саратонининг босқичлари бўйича ёш градациясини асослаш асосида умумий ва махсус таҳлили ўтказилган давомида беш йиллик умр кўриш давомийлилиги ва ўлим кўрсаткичлари исботланган...» .Ушбу йўналишда тадқиқотларни олиб бориш қовуқ инвазив саратонида операцияларни амалга ошириш режасида хирургик даволаш тактикасининг ўзига хослигини баҳолаш соҳа ходимлари олдида турган долзарб муаммолардан биридир.

Маҳаллий тарқалган бачадон бўйни ўсмасини химионур терапияга сезувчанлигини аниқлашга мультимодал ёндашув


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Каримова Н.С.
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
618.19–006.6:615.28–073.43
Яратилган вақти:
2020-05-30 15:21:23
маҳаллий тарқалган бачадон бўйни саратони билан хасталанган беморларда кимёвий нур билан даволашдан кейинги даврда VEGF-р53, Ki 67-р53 онкомаркерларининг қўшма гиперэкспрессияси эрта қайталаниш ва метастазлар келиб чиқиши ва беморларнинг яшовчанлик даражасини пасайишида ахамияти асосланган;

Экспериментал ўсмаларни даволашда янги маҳаллий ўсмага қарши препаратлар колхаминол ва колхаметинларнинг радиосезувчанлик таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ибрагимов Ш.Н.
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616-001.28:615.277.3/4-085
Яратилган вақти:
2020-02-06 08:59:32
Тадқиқотнинг мақсади турли ўсма штаммали ҳайвонларда янги маҳаллий ўсмага қарши колхаминол ва колхаметин препаратларининг радиосенсибилизаторлик таъсирини ўрганишдан иборат. Тадқиқотнинг вазифалари: экспериментал ўсмалар нур терапияси самарасини колхаминол ва колхаметин препаратларини қўллаш орқали оширишнинг мақбул режимларини аниқлаш (дозаси ва қабул қилиш вақти бўйича); турли ўсма штаммали ҳайвонларда бир марталик ва кўп фракцияли нурланиш режимларида колхаминол ва колхаметинни қўлланилишини ўрганиш; Уокер карциносаркомали каламушларда колхаминол ва колхаметиннинг ўсма ичига юборилгандаги радиосезувчанлик таъсирини ўрганиш; колхаметин ва колхаминолнинг нурланиш билан бирга қўлланганда ҳайвонларнинг иммун статуси ва гемопоэзига таъсирини ўрганиш; колхаминол ва колхаметиннинг митотик фаоллиги, нуклеин кислоталарнинг синтезига таъсири, I ва II топоизомеразалар фаолиятига ҳамда талоқдаги колония ҳосил қилувчи бўлинмаларга таъсири орқали радиосезувчанлик механизмини ўрганиш.

Простата бези саратонини жаррохлик усулида даволаш тамойиллари (курсатмалар, техникаси, асоратлари ва уларни олдини олиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Турсункулов А.Н.
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
617.553.006.07.089
Яратилган вақти:
2020-02-06 08:50:53
II.Тадқиқотнинг мақсади: Простата бези саратонини жаррохлик усулида даволаш натижаларини такомиллаштириш. III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги: простата бези саратонини жаррохлик усулида даволаш учун беморларни танлашда паст, ўрта ва юқори хавф гурухлари ажартилган ва жаррохлик усулини танлаш учун асосий бевосита кўрсатма натижалари асосланган; радикал простатэктомия амалиётидан кейинги даврда пешоб тутишни эрта тикланишига бевосита муносабати бўлган асосий босқичида олиб ташланган простата бези ўрнидаги фасциал структураларни ва боғламларни максимал даражада тиклаш ахамиятли эканлиги исботланган; радикал простатэктомия амалиётида уретроцистоанастомоз шакллантирилгандан кейин анастомозни қов суягининг боғламларига бириктириш орқали беморларда эрта пешоб тута олиш кобилиятини яхшилаш тартиби исботланган; простата бези саратонини амалиётдан кейинги даврдаги касалликнинг қайталанишини камайтириш мақсадида қовуқ бўйинчасини кенг кесиш усули натижасида жаррохлик амалиёти такомиллаштирилган ва беморларнинг ҳаёт сифатини ошириш шароит яратилган;
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит