Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Бруцеллёзнинг турли клиник шаклларини ривожланишининг клиник-иммунологик ва генетик асослари


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Миррахимова Наргиза Мирзаҳидовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.98: 579.841.93: 612.017.1-085
Яратилган вақти:
2019-05-13 10:14:23
Тадқиқотнинг мақсади бруцеллёзнинг турли клиник шаклларини ривожланишининг клиник-иммунологик ва генетик жихатларини асослашдан иборат.

МАҲАЛЛИЙ ТАРҚАЛГАН БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИДА КИЧИК ТОС АЪЗОЛАРИ ЭКЗЕНТЕРАЦИЯСИДАН КЕЙИН ТОС ТУБИНИНГ ХИРУРГИК РЕКОНСТРУКЦИЯСИГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
ЗАХИРОВА Н.Н.
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
618.146-006.6:616.381-089/85
Яратилган вақти:
2019-04-05 10:40:25
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра тос тубида жойлашганхавфли ўсмалар (ХЎ) жаҳон бўйлаб саратон касаллигига чалинганлар орасида етакчи ўринни эгаллайди. Муаллифларнинг келтиришларича «....50-75% кичик чаноқ бўшлиғи аъзолари хавфли ўсмасига бирламчи ташхис қўйилган ҳолатларда маҳаллий миқёсда тарқалган бўлади, шу сабабли маҳаллий тарқалган кичик чаноқ бўшлиғи аъзолари хавфли ўсмасини жарроҳлик муолажаси билан даволашдан кейин 5 йил яшаш кўрсаткичи 27,2% дан ошмаслиги келтирилган...» Бачадон бўйни саратони маҳаллий тарқалган ва бошланғич шакллари билан касалланган беморларни даволаш кўп ҳолларда ечилмаган муаммо бўлиб қолмоқда. Бир вақтнинг ўзида ўсма жараёнида бир нечта тос аъзолари, биринчи навбатда сийдик йўллари, ички ички жинсий органларватўғри ичакиштирокэтганда, тос аъзолари тотал экзентерациясига(ТАЭ) қадар кенгайтирилган мультивисцерал тос аъзоларини резекция қилиш керак бўлади. ТАЭ операциялари юқори техник мураккаблик ва қийинлиги, беморнинг организмига таъсири жиҳатидан жуда шикастловчи операцияҳисобланади ва «юқори агрессив» жарроҳлик аралашуви олиб келиши бугунги кунда фертил ёшдаги аёлларнинг онкология соҳасининг долзарб муаммоларидан биридир. Мамлакатимиз тиббиёт соҳасини ривожлантириш тиббий тизимни жаҳон андозалари талабларига мослаштириш, хавфли ўсма касалликларинининг профилактикаси,эрта босқичларда аниқлаш ва стандартларга мос равишда даволашни мукаммаллаштириш борасида бир қатор йўналишлар тизими ишлаб чиқилган.2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида«...хасталанган беморларга ижтимоий-тиббий хизмат кўрсатиш қулайлиги ҳамда сифатини ошириш, аҳоли орасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, ихтисослаштирилган тиббий ёрдам муассасалари моддий-техника базасини мустахкамлашга йўналтирилган ҳолда соғлиқни сақлаш соҳасини такомиллаштириш...» вазифалари белгиланган. Ушбу вазифаларда аҳоли онкологик касалликларни ташхислаш ва даволашда замонавий тиббий хизмат кўрсатиш даражасини янги босқичга кўтариш ва сифатли тиббий хизмат кўрсатишда замонавий технологияларни қўллашни такомиллаштириш орқали ўсма касалликларни камайтириш имконини беради.

НАЙСИМОН СУЯКЛАРНИНГ ГИГАНТ ҲУЖАЙРАЛИ ЎСМАЛАРИНИ КАМИНВАЗИВ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
ТОЖИБОЕВ А.А.
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.71-007.61-006-089.819
Яратилган вақти:
2019-04-05 10:33:56
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра суякнинг гигант ҳужайрали ўсмаси (ГҲЎ) асосан меҳнатга лаёқатли ёшдаги кишиларда учрайдиган агрессив, рецидивланувчи ва метастазлар берувчи ўсма ҳисобланади ҳамда яхши сифатли ўсмаларнинг 15,1% ва барча бирламчи суяк ўсмаларининг 3,9%-10% ни ташкил этади. Нотўғри даволанганда беморларнинг 50%да ўсманинг рецидивлари кузатилади. Кейинги йилларда ўтказилган тадқиқотларга асосан «...гигант ҳужайралари ўсмага яхши сифатли ўсма сифатида қаралиши қайта кўриб чиқилган ва ҳозирда мазкур ўсма агрессив ўсмалар қаторига киритилган. ГҲЎга чалинган деярли 40% беморларда ўсманинг ёмон сифатли белгилари биринчи рецидивдаёқ намоён бўлади ва ҳатто ГҲЎнинг ёмон сифатли морфологик белгилари мавжуд бўлмаган 1-2% ҳолатларда ўпка ва бошқа аъзоларга метастаз беради...» . Даволашнинг асосий усули сифатида жарроҳлик усули тан олинганлиги қарамасдан, оммавий даво усули йўқ. Турли пластик материаллар (ауто-аллосуяк, мушак)дан фойдаланган ҳолда аъзосақловчи ва остеопластик амалиётларга устунлик берилади. Бироқ, биологик келиб чиқишга эга трансплантатларни қўллаш билан ўтказиладиган остеопластик амалиётлар амалиётдан кейинги даврда кўплаб асоратларга олиб келади: «...трансплантатнинг сўрилиб кетиши ёки кўчиши, яранинг инфицирланиши, шунингдек меҳнат қобилиятининг йўқолиши билан узоқ муддатли реабилитация даври шулар жумласидандир. Шу билан бир қаторда ўсманинг ўсиш механизмини турли-туманлиги, ноаниқлиги, анатомик соҳанинг бошқа касалликлари билан дифференциал ташҳислаш мураккаблигига қарамасдан, соҳага оид илмий ишлар нисбатан кам ва рецидивлар учраши юқорилигича қолмоқда...» . Мамлакатимиз тиббиёт соҳасини ривожлантириш тиббий тизимни жаҳон андозалари талабларига мослаштириш, хавфли ўсма касалликларини камайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги «Соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида»ги 5590-сонли Фармонида «...мамлакатимизда аҳолига кўрсатилаётган тиббий ёрдамнинг самарадорлиги, сифати ва оммабоплигини ошириш, шунингдек, тиббий стандартлаштриш тизимини шакллантириш, ташхис қўйиш ва даволашнинг юқори техноологик усулларни жорий қилиш, патронаж хизмати ва диспасеризациянинг самарали моделларини яратиш орқали, соғлом турмуш тарзини қўллаб-қуваатлаш ва касалликларни профилактика қилиш...» каби вазифалари белгиланган. Ушбу вазифалар аҳоли онкологик касалликларини ташхислаш ва даволашда замонавий тиббий хизмат кўрсатиш даражасини янги босқичга кўтариш ва сифатли тиббий хизмат кўрсатишда замонавий технологияларни қўллашни такомиллаштириш орқали ўсма касалликларни камайтириш имконини беради.

Регионар лимфа тугунларида метастаз бўлган буйрак хужайрали саратонини тасхишлаш ва даволашда янги ёндошувларни ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рахимов Н.М.
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.428:616-006.6: 576.3-07/085
Яратилган вақти:
2019-02-28 12:51:50
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, буйрак ҳужайраси саратони дунёда катталардаги барча хавфли ўсмаларнинг 3%ни ва буйрак ўсмаларининг 97% ни ташкил қилади . Буйрак ўсмаси би-лан касалланиш жиддий географик ўзгарувчанликка эга бўлиб, «...ушбу ўсма касаллиги билан касалланиш 2013 йилда 100 минг аҳоли учун 8,4 бўлса, 2017 йилда касалланиш кўрсаткич 8,9 даража, йиллик ўлим кўрсаткичи 0,5% ни ташкил этди, 2017 йилда бу маьлумотлар ўзгармади ва йиллик ўлим 0,5% ни ташкил қилди...» , бу эса ташхислаш ва даволашни яхшиланишини кўрсатади.

Буйрак ҳўжайрали саратони интралюминар веноз инвазиясида жарроҳлик давоси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бойко Е.В.
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 616.61 – 006 – 089.843:616.147.3 – 007.64
Яратилган вақти:
2019-02-28 12:42:54
Тадқиқотнинг мақсади буйрак ҳўжайрали саратони интралюминар веноз инвазиясида жарроҳлик тактикасини такомиллаштириш орқали даволаш самарадорлигини оширишдан иборат

Буйрак ҳўжайрали саратони интралюминар веноз инвазиясида жарроҳлик давоси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бойко Е.В.
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 616.61 – 006 – 089.843:616.147.3 – 007.64
Яратилган вақти:
2019-02-28 11:59:17
Тадқиқотнинг мақсади буйрак ҳўжайрали саратони интралюминар веноз инвазиясида жарроҳлик тактикасини такомиллаштириш орқали даволаш самарадорлигини оширишдан иборат

Бачадон бўйни ва тухумдонлар саратонини комплекс даволашда экстракорпорал иммунофармакотерапия


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Камышов Сергей Викторович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
618.146-006,6:618:11-006,6:615.9
Яратилган вақти:
2018-12-04 15:11:05
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ҳамда Онкологик тадқиқотлар халқаро агентлиги (IARC) томонидан қўлланилувчи саратон бўйича GLOBOCAN 2016 дунё базасининг янгиланган нусхаси маълумотларига кўра, «тухумдон саратони (ТС), бачадон бўйни саратони (ББС) ва кўкрак бези саратони ҳозирги вақтда ривожланган мамлакатлардаги репродуктив ёшдаги аёллар ўртасида куп тарқалган бўлиб ҳисобланади».

Маҳаллий тарқалган ошқозон саратонини эхографик ташхислашга янгича ёндашувлар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Пулатова Ирода Зокирхўжаевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УЎК: 616.33-006.6-073.4-8
Яратилган вақти:
2018-03-12 09:44:52
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, ҳар йили ошқозон саратони(ОС)дан деярли уч чорак миллион киши вафот этади, ривожланаётган мамлакатларда онкологик касалликлардан ўлим сабаблари ичида ўпка саратонидан сўнг ОС иккинчи ўринда туради . Дунёда ОС билан касалланиш кўрсаткичи йилига 900 000 га яқин янги ҳолатларни ташкил этади (саратон билан касалланганлар умумий сонининг 8,7%) ва онкологик касалликлар ичида ўпка, кўкрак бези ва йўғон ичак ўсмаларидан кейинги тўртинчи ўринни эгаллайди.

Тухумдон саратонини эрта ташхислаш ва даволашнинг молекуляр-генетик ва гормонал жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мамарасулова Дилфузахон Закиржановна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УЎК: [618.11:612.621.31:575.191]-006.06
Яратилган вақти:
2018-03-12 09:10:25
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ҳамда Онкологик тадқиқотлар ҳалқаро агентлиги (IARC) томонидан қўллаб турилувчи саратон бўйича жаҳон маълумотлари базаси GLOBOCAN 2016нинг янгиланган варианти маълумотларига кўра, «тухумдонлар ва кўкрак саратони ҳозирги кунда ривожланган давлатларда репродуктив ёшдаги аёллар ичида энг тарқалган онкологик касалликлар бўлиб ҳисобланади».

Планирование и оценка эффективности лечения рака шейки матки у женщин фертильного возраста


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Наврузова Висола Саримбековна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
618.146-006.6:618.17:613.88/89-085
Яратилган вақти:
2018-02-08 13:03:33
Целью исследования является улучшение качества жизни женщин фертильного возраста с РШМ, путем оптимизации органосохраняющего хирургического лечения с повышением эффективности комбинированного и комплексного лечения.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит