Филтрлар

Камни уретры осложненные острой задержкой мочи у мальчиков


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдурахмонов Ф.С.
Яратилган вақти:
2017-07-11 10:43:27
Вопросы лечебной тактики при камнях уретры с острой задержкой мочи у детей, требуют неотложного и дифференциального решения в зависимости от локализации, формы, размеров камня, степени и длительности обтюрации уретры.

Региональная лимфоиммуностимуляция при хурургическом личении дуоденалтной язвқ с наследственнқм фактором


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Маматқулов, С.Қодиров, Ф.Хомидов
Яратилган вақти:
2017-06-25 11:13:36
Региональная лимфоиммуностимуляция при хурургическом личении дуоденалтной язвқ с наследственнқм фактором

Анализ результатов хирургического лечения острой спаечной кишечной непроходимости у детей


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ибрагимов Ж, Рахмонов А, Тургунов Б, Тошбоев Ш, Жумонов Я
Яратилган вақти:
2017-06-25 11:12:29
Анализ результатов хирургического лечения острой спаечной кишечной непроходимости у детей

Способ восстановления кишечника после операциитипа гартмана


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рустамжонов Б, Нуриддинов С, Отакузиев З, Набижанов Г
Яратилган вақти:
2017-06-24 17:50:17
Способ восстановления кишечника после операциитипа гартмана

Хирургик операциялардан кейинги даврда чаыалаоқларнинг нутритив таъминоти


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ш.О.Тошбоев, Б.Рахимов, Х.Абдуллажонов, И.Рузматов,
Яратилган вақти:
2017-06-23 18:02:18
Хирургик операциялардан кейинги даврда чаыалаоқларнинг нутритив таъминоти

Хирургик операциялардан кейинги даврда чак;алок;ларнинг нутритив таъминоти


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдуллажонов X Тошбоев Ш.О. Косимова Д
Яратилган вақти:
2017-06-23 17:35:51
Хирургик операциялардан кейинги даврда чак;алок;ларнинг нутритив таъминоти

Жаррохлик инфекцияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
ИКРАМОВА ФАРИДА ДАМИНОВНА
Нашр кўриниши:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
АДТИ
Саҳифалар сони:
128
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2017-05-10 10:14:14
Машғулотнинг умумий мақсади: тери ва тери ости ёғ қатламини йирингли-яллиғланиш касалликларини этиопатогенези, клиник манзараси, ташхисланиши ва даволаш усуллари билан талабаларни таништириш. Талабаларга мазкур касаллик билан оғриган беморларни ташхисланишини , қиёсий ташхисни олиб бориш ва адекват даволаш усулларини танлашни ўргатиш. Анатомия ва микробиология фанларидан олингин билимларини мустахкамлаш.

Колопроктология


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ф.Н.Нишанов, Б.Р.Абдуллажанов
Нашр кўриниши:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
АДТИ
Саҳифалар сони:
1003
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2017-05-06 12:46:30
Қўлланмада йўғон ва тўғри ичак анатомияси, физиологиясидан бошлаб, касалликларни келиб чиқиш сабаблари, синфланиши, диагностикаси, қиёсий диагностикаси, касаллик келиб чиқишини олдини олиш чора-тадбирлари, консерватив ва жарроҳлик йўли билан замонавий даволаш усуллари кенг ёритилган. Қўлланмада бутун дунё олимларининг йўғон ва тўғри ичак касалликларини диагностикаси ва даволашдаги таклифлари, расмлар билан тушунтирилган холда келтирилган.

Ўткир аппендицит


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Нишанов Ф.Н., Абдуллажанов Б.Р.
Нашр кўриниши:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
АДТИ
Саҳифалар сони:
192
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2017-05-06 12:13:31
Тезкор операцияни талаб қилувчи хирургик касалликлар орасида ўткир аппендицит юқори ўринни эгаллайди. Чувалчангсимон ўсимтада тез юз берадиган деструктив жараёнлар ва унинг оқибатида юзага кела-диган асоратларни ҳисобга олган ҳолда беморга касаллик бошлан-гандан сўнг шошилинч хирургик ёрдам кўрсатиш талаб қилинади.

Кон ва кон урнини босувчи воситаларни куйиш. донорлик


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
АНДИЖОН ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ. УМУМИЙ ЖАРРОХЛИК, ЖАРРОХЛИК КАСАЛЛИКЛАРИ ВА ХАРБИЙ ДАЛА ЖАРРОХЛИГИ КАФЕДРАСИ.
Нашр этилган йили:
2017
Яратилган вақти:
2017-05-01 15:21:29
1901 йилда Ландштейнер касал хамда соглом одамларнинг зардоби купинча болалар ва соглом одамлар эритроцитлари билан бир хил агглютинация бериш холатини, яъни изогемагглютинацияни маълум килди (бу патология белгиси булмасдан физиологик холатдир). Изогемагглютинация реакцияси маълум кишиларнинг кон зардоби билан эритроцитлар кушилиши натижасида руёбга келади, бошка холларда эса агглютинация руй бермайди. Ландштейнер уз тадкикотларини натижаларини уч грппага булади.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит