Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Савдо хизматини такомиллаштириш орқали аҳоли ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш йўллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Артиков Зокир Сайфиддинович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
338.46:330:12
Яратилган вақти:
2020-08-05 14:19:52
Тадқиқотнинг мақсади савдо хизматини ривожлантириш орқали аҳоли ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш йўлларини такомиллаштиришга оид илмий-назарий ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Қорақалпоқ тилида феъл фразеологизмларнинг лингвистик таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Танирбергенов Женисбай Отепбергенович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
81'367.625
Яратилган вақти:
2020-08-05 14:13:53
Тадқиқотнинг мақсади: Ҳозирги қорақалпоқ тилида феъл фразеологизмларнинг маъно турлари, лексик-семантик хусусиятлари, компонент таркиби, қурилиш моделлари, парадигмаси, бўлишли ва бўлишсиз шаклларини аниқлашдан иборат.

Қорақалпоқ тили фразеологик системаси ва унинг стилистик имкониятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Пирниязова Алима Қудияровна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.512
Яратилган вақти:
2020-08-05 14:07:19
Тадқиқотнинг мақсади: ҳозирги қорақалпоқ тилидаги фразеологизмларга хос хусусиятларни, семантик, лингвомаданий ва услубий типларини аниқлаш ва фразеологик тизимни тадқиқ қилишдан иборат.

Қорақалпоқ тилидаги фитонимларнинг тарихий-лингвистик таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Отемисов Азиз Зарлықбаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
81'373.221
Яратилган вақти:
2020-08-05 08:49:25
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ тилида фитонимларнинг шаклланиш ва ривожланиш йўллари, номланиш сабабларини кўрсатиш, фитонимларнинг ясалиш усуллари, тузилишига кўра турларини аниқлаш, фитонимларнинг қўлланиш хусусиятлари ва уларнинг қорақалпоқ тилининг луғат таркибида тутадиган ўрнини белгилашдан иборат.

Рус тилида кўп чўққили сўз ясалиш уялари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Атаева Рануша Рашидовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.161.1
Яратилган вақти:
2020-08-04 18:40:27
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги замон рус тилидаги кўп чўққили сўз ясалиш уяларини пайдо бўлиши ва тузилиши қонуниятларини очиб беришдан иборат.

Боғ дарахтлари илдиз тизимига суюлтирилган ўғитларни қуядиган ишчи қисм параметрларини асослаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қузиев Улуғбек Таджиевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
634:631.812.2:631.3 (043.3)
Яратилган вақти:
2020-08-04 15:03:08
Тадқиқотнинг мақсади боғ дарахтларнинг илдиз тизимига ўғит шарбатини белгиланган чуқурликда ва миқдорда қуйишни таъминлайдиган ишчи қисмнинг параметрларини асослашдан иборат.

Ўзбек ва инглиз тилларида йиғиқлик ва ёйиқлик ҳосиласи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Садуллаева Нилуфар Азимовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.512.133:811.111.1
Яратилган вақти:
2020-08-04 14:49:35
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва инглиз тилларида ёйиқлик ва йиғиқлик ҳосилаларининг семантик-структур хусусиятлари, бошқа ҳодисалар билан муносабати, улардан фарқли томонлари, дискурсдаги ўрни, муаллиф интенциясини ифодалашдаги мавқеини аниқлашдан иборат.

Етилмаган хомиладорликда қоғоноқ суюқлигининг муддатидан олдин кетишини прогноз қилиш ва олдини олиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шавази Наргиз Нуралиевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
618.514.8-07
Яратилган вақти:
2020-08-04 14:39:44
Тадқиқотнинг мақсади ҳомиладор аёлларда амниотик суюқликнинг муддатидан олдин оқиши прогнози ва олдини олиш оптимал усулларни ишлаб чиқиш.

Бехчет касаллигининг иммунологик ва морфологик хусусиятлари, ҳамда даволашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раджабова Юлдуз Назимовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616.13/14-002.151:612.017.1:611-085
Яратилган вақти:
2020-08-04 14:35:22
Тадқиқотнинг мақсади иммунологик ва морфологик хусусиятлар асосида Бехчет касаллигини ташхислаш ва даволаш учун мақбул усулларни ишлаб чиқишдан иборат.

Ёғоч қурилиш конструкцияларининг оловбардошлигини ошириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рустамов Ўктам Икрамович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
674.812
Яратилган вақти:
2020-08-04 12:52:00
Тадқиқотнинг мақсади. Ёғоч курилиш материаллари ва конструкцияларининг оловбардошлигини оширишнинг самарали, энергиятежамкор усулини ишлаб чикиш.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит