Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Двигителларни мойлаш тизими мавзусини табақалаштирилган топшириқлар тўплами асосида ўқитиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдуллаева Ханифа
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
33
Яратилган вақти:
2019-06-27 08:40:34
Битирув малака иши…..варақ тушунтирув ёзуви ва 5 варақ чизма қисмидан иборат. Тушинтирув ёзуви умумий, технологик, ташкилий, меҳнат муҳофазаси иқтисодий қисмлар, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар руйхатидан иборат.

КХКларда қишлоқ хўжалик экинларининг касалликлари ва заракунандалари хамда уларга қарши кўраш мавзусини кластeр стратeгиясидан фойдаланиб ўқитиш услубини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдуллаeва Гулзода
Йўналиши:
Ижтимоий-иқтисодий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
32
Яратилган вақти:
2019-06-27 08:35:50
Битирув малакавий иши вароқ тушунтирув ёзуви ва вароқ чизма қисмидан иборат.Тушунтирув ёзуви кириш,умумий қисм,технологик,методик қисм,малакавий ишнинг самарадорлиги,хаёт фаолияти хавфсизлиги,хулоса хамда фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат.

КХКларда дон тозалаш машиналари мавзусини ўқитишда интерфаол усулдан фойдаланиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Иброхимов Алишерхон Бахтиёр ўғли
Йўналиши:
Ижтимоий-сиёсий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
51
Яратилган вақти:
2019-06-27 08:32:47
Мамлакатимизда таълим соҳасидаги кенг кўламли ислоҳотларни амалга оширилиши “Таълим тўғрисида” ги қонуни ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” нинг сифат босқичини таъминлашда Олий ва ўрта махсус, касб - ҳунар таълимини ривожлантиришга алоҳида эътибор берилган. Бу соҳани ривожлантириш учун эса янгича фикрлайдиган, ўқитишнинг замонавий метод, шакл ва усулларидан самарали фойдалана оладиган юқори малакали педагог кадрларни тайёрлашдан иборат

Тижорат банкларининг хизмат сифатини оширишда ходимлар сиёсатининг роли ва аҳамияти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С.Д.Самандаров
Яратилган вақти:
2019-06-26 16:36:36
Ҳозирги кунда мамлакатимиз банк тизимини янада эркинлаштириш жараёни амалга оширилмоқда. Ушбу жараённинг асосий мақсади банклар томонидан ўз мижозларига тақдим этадиган хизмат турлари кўламини кенгайтириш ҳамда мижозларни банкка бўлган ишончини оширишдир.

Особенности анестезии при операциях на печени у детей


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Агзамходжаев Т.С.
Яратилган вақти:
2019-06-26 16:13:16
Сравнение, с позиций безопасности и эффективности, многокомпонентных сбалансированных анестезий при операциях на печени у детей на основе ингаляционного анестетика (ИА) изофлюрана и тотальной внутривенной анестезии (ТВА) на основе пропофола.

Мавсумий аллергик ринит билан хасталанган болаларнинг хдёт сифати ва носпецифик даволашнинг самарадорлиги


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Юлдашев И.Р
Яратилган вақти:
2019-06-26 16:12:21
Мавсумий аллергик ринит (МАР) билан хасталанган болаларнинг х,аёт сифатини (ХС) урганиш ва носпецифик даволашнинг самарадорлигини аникдаш. Тадк,ик,от объекти — МАР билан хасталанган болалар. Тадк,ик,от услуб- лари клиник-аллергологик, статистик, ХС ни QOL саволномаси буйича урганиш.

Особенности ведения бронхиальной астмы среди детей школьного возраста в условиях семейной поликлиники


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Шайхова М.И.
Яратилган вақти:
2019-06-26 16:11:16
Цель: изучение возможности достижения контроля над БА среди детей школьного возраста в условиях поликлиники на фоне проведения ступенчатой базисной терапии и использования образовательных программ.

Биохимический профиль антиокислительной системы у детей с острой пневмонией


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Шамансурова Э.А.
Яратилган вақти:
2019-06-26 16:09:56
В исследование были включены 56 детей раннего возраста с острой пневмонией, находившихся на стационарном лечении. По результатам у 91,1% детей раннего возраста с острой пневмонией отягощающим фоном является накопление СМДА различной степени выраженности на фоне снижения активности СОД и каталазы.

Унумдорлиги йилига 35 минг м бўлган керамзит шағали ишлаб чиқариш цехини лойихалаш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Иброхимов Алишерхон Бахтиёр ўғли
Йўналиши:
Ижтимоий-сиёсий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
namMQI
Саҳифалар сони:
Иброхимов Алишерхон Бахтиёр ўғли
Яратилган вақти:
2019-06-26 15:00:57
Кириш. Технологик қисм. Маҳсулот номенклатураси. Ишлаб чиқариш усулини танлаш ва асослаш. Корхонанинг иш режими. Буюм турлари бўйича корхона маҳсулдорлигини ҳисоблаш. Хом ашё ва ярим фабрикатларга цех (корхона)нинг талабини аниқлаш. Технологик линияларни лойиҳалаш.Ишлаб чиқаришни стенд линияси ҳисоби. Технологик асбоб-ускуналарни танлаш ва ҳисоблаш. Цемент омбори ҳисоби. Тўлдирувчилар омбори ҳисоби. Бетон қориш цехи ҳисоби. Тайёр маҳсулотлар омбори ҳисоби. Ҳисобий қисм. Иқтисодий қисм. Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги. Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

Шахтали хумдонда унумдорлиги йиллига 45000 т бўлган гидравлик охак ишлаб чикариш цехини лойиҳалаш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Адашов Жасур
Йўналиши:
Ижтимоий-иқтисодий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
namMQI
Саҳифалар сони:
65
Яратилган вақти:
2019-06-26 14:49:29
Ушбу диплом лойиҳасида Шахтали хумдонда унумдорлиги йиллига 45000 т бўлган гидравлик охак ишлаб чикариш цехини лойиҳалаш. Лойиҳанинг тушунтирув ёзув қисмида корхона бош ишлаб чиқариш корпусида ишлаб чиқариладиган хомашёнинг номенклатураси, ишлаб чиқариш усулларининг тапвсифи, гидравлик охак ишлаб чиқариш жараёни, Диплом лойиҳасининг чизма қисмида корхонанинг бош режаси, бош ишлаб чиқариш корпусининг режаси, қирқимлари, ёрдамчи цех ва омборларнинг режаси қирқимлари ҳамда бош ишлаб чиқариш корпусининг фасади кўрсатилган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит