Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбек театрида этномаданий анъаналар талқини


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сангиров Ботир Юсупович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 792 (512.133)
Яратилган вақти:
2019-08-20 01:09:49
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек театр санъатининг шаклланиши ва ривожида этномаданий анъаналарнинг ўрнини аниқлаш ҳамда ўзаро таъсир тамойилларини белгилашдан иборат.

Ҳомиладор аёллардаги преэклампсияларда асаб тизими зарарланишининг клиник хусусиятлари ва даво усулларини такомиллаштириш йўллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шомуродова Дильноза Салимовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
618.3.008.6-06:616.831
Яратилган вақти:
2019-08-19 17:19:21
Тадқиқотнинг мақсади преэклампсияси бўлган ҳoмилaдoр aёллaрдa aсaб тизимининг клиник-нeврoлoгик хусусиятлaри вa прoгнoзлaрини аниқлаш ҳамда цeрeбрoвaскуляр пaтoлoгиянинг oлдини oлишга қаратилган комплекс даво кетма-кетлигини ишлaб чиқишдан иборат.

Анемия билан бирга дкмп мавжуд беморларда кардиоренал боғлиқлик ва фармакотерапия имкониятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Цой Игорь Арсеньевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.127-002: 616.155.194-085
Яратилган вақти:
2019-08-19 16:49:06
Тадқиқот мақсади дилатацион кардиомиопатия мавжуд беморларда кардиоренал ўзаро боғлиқлик тузилмасида антианемик фармакотерапияни самарадорлигини баҳолаш билан бирга, камқонликнинг клиник-функционал ва прогностик аҳамиятини ишлаб чиқишдан иборат.

Совершенствование гражданско-правового регулирования деятельности иностранных банков в Республике Узбекистан


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хужаев Шохжахон Акмалжон угли
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
347.72.02 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-19 12:45:56
Цель исследования состоит в разработке предложений и рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование гражданско-правового регулирования деятельности иностранных банков и повышение эффективности правоприменительной практики в данной сфере.

Ўзбекистон Республикасида маъмурий тартиб-таомилларнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нематов Жўрабек Нематиллоевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
351.741
Яратилган вақти:
2019-08-19 12:38:08
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда маъмурий тартиб-таомилларнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлашга қаратилган таклифлар, жумладан, ривожланган хорижий давлатлар (АҚШ, Япония ва Германия), шунингдек айрим МДҲ давлатлари (Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Россия) тажрибаси асосида Ўзбекистонда маъмурий тартиб-таомилларнинг принциплари, тинглаш жараёни ва маъмурий ҳужжатни қабул қилишга оид процессуал қоидаларни такомиллаштиришга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Иқтисодиётни ривожлантиришнинг истиқбол кўрсаткичлари асосида ўқувчиларни касб-ҳунарга мақсадли йўналтириш тизими


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хайдаров Озоджон Асламкулович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
33:371.031
Яратилган вақти:
2019-08-19 10:07:13
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётни ривожлантиришнинг истиқбол кўрсаткичлари асосида ўқувчиларни касб-ҳунарга мақсадли йўналтиришнинг педагогик механизмларини такомиллаштиришдан иборат.

Бадиий матндаги қон-қариндошлик терминларининг типологик ва структурал-грамматик тавсифи


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жалилова Нафиса Раззоқовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 494.3:415:8
Яратилган вақти:
2019-08-19 09:54:33
Тадқиқотнинг мақсади бадиий матндаги қон-қариндошлик терминларини “оламнинг лисоний манзараси” лингвомайдонидаги концептуал ва лексик-семантик хусусиятларини очиб беришдир.

Мустақиллик даври ўзбекистон рангтасвирининг асосий тенденциялари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Умарова Дилдора Бахтияровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 745/746 (575.15) (1991-2017) (043.3)
Яратилган вақти:
2019-08-17 19:57:51
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон замонавий рангтасвиридаги асосий тенденцияларни тадқиқ этиш асосида бадиий жараён ва ижодий талқин муносабатларини аниқлашдан иборат.

5-7 синф ӯзбек тили дарсларида грамматик материалларни ӯрганиш методикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Султанова А.
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 373.5.016:811.512
Яратилган вақти:
2019-08-17 16:20:06
Тадқиқотнинг мақсади таълим қорақалпоқ тилидаги мактабларнинг 5–7-синф ўзбек тили дарсларида грамматик материалларни ўрганиш методикасини ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришдан иборат.

Бошоанғич синф ӯқувчиларида билиш фаолиятини ривожлантирувчи ӯқув вазиятларини ташкиллаштиришнинг дидактик шарт-шароитлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Тошева Н.
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК:37.013.77./.375.3.(576.1)
Яратилган вақти:
2019-08-17 16:07:55
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич синф ўқувчиларида билиш фаолиятини ривожлантирувчи ўқув вазиятларини аниқлаш ва уларни назарий-дидактик жиҳатдан ташкил этишга йўналтирилган илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит