Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Умумлаштирилган ечимли ностационар жараёнларни сонли моделлаштириш учун айирмали схемалар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Утебаев Даулетбай
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
519.6
Яратилган вақти:
2019-06-17 15:02:54
Тадқиқотнинг мақсади – ностационар тенгламалар учун юқори тартибли аниқликдаги айирмали схемалар қуриш ва уларнинг аниқлигини баҳолашдан иборат.

Дори этиологияли аллергиянинг клиник-фармакологик ва иммуногенетик жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мавлянов Зафар Искандарович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616-056.6:615]- 615.03+575
Яратилган вақти:
2019-06-17 14:59:55
Тадқиқотнинг мақсади: дори аллергияси, унинг гендер хусусиятлари, клиник вариантлари билан дори гуруҳлари орасидаги боғлиқлик, юзага келишидаги даврийлик ва баъзи генлар мутацияларини инобатга олган ҳолда, учраши ва ривожланиш хавфини прогнозлаштириш усулларини ишлаб чиқиш.

Уйқу артерияларининг икки томонлама атеросклеротик зарарланишида жарроҳлик тактикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Муминов Рустам Тулкинбаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.133:616.13-004.6-001]-089
Яратилган вақти:
2019-06-17 11:37:17
Тадқиқотнинг мақсади уйқу артериялари икки томонлама атеросклеротик зарарланган беморларда каротид реконструкцияни бажариш босқичлари ва муддатларини аниқлаш йўли билан хирургик даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Бухоро-хива регионидаги нефтгазконденсат конларини сўнгги даврларида разведка қилиш ва ишлаш методологик асосларини яратиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Махмудов Назирила Насимханович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎТ 622.276.1/4
Яратилган вақти:
2019-06-17 11:20:40
Тадқиқотнинг мақсади Бухоро-Хива регионидаги конларда нефть қазиб олиш суръатини ва нефть чиқариб олиш коэффициентини ошириш бўйича тизимли лойиҳавий-технологик ва техник-иқтисодий ечимларни ишлаб чиқишдан иборат.

Асоси қумдан барпо қилинган ва кўчувчи қум билан ифлосланган, вибродинамик юкламани қабул қилувчи темир йўл балласт қатламининг юк кўтариш имконияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мамадалиев Азиз Юсупалиевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
625.033.38
Яратилган вақти:
2019-06-17 10:02:36
Тaдқиқoт мaқсaди бaллaст қaтлaмидa вa ундaн тaшқaридa тебранишлар амплитудаси тaрқaлишини ҳисoбгa oлгaн ҳoлдa кўчувчи қумлар билaн ифлoслaнгaн бaллaст қaтлaмининг юк кўтариш имкониятини ошириш усулини такомиллаштиришдан ибoрaт.

Ўзбекистон шароитида юқори тезлик темир йўл магистраллари учун дисперс–арматураланган темирбетон оралиқ қурилмаси тавсифларини асослаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Яхшиев Элбек Толипович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
624.21.014.2
Яратилган вақти:
2019-06-17 09:31:16
Тадқиқотнинг мақсади темирбетон дисперс-арматураланган оралиқ қурилмаларини Ўзбекистоннинг қуруқ иқлим шароитидаги юқори тезлик темир йўл магистраллари тармоғида қўллаш имкониятларини асослашдан иборат.

Тупроқшуносликда замонавий геоахборот технологияларини (ГАТ) қўллаш самарадорлигининг илмий-амалий асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бобомуродов Шухрат Мехрибонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
631.48; 631.452
Яратилган вақти:
2019-06-16 23:27:34
Тадқиқотнинг мақсади республикамиз шароитида тупроқшуносликда замонавий геоахборот технологияларини қўллашнинг мажмуавий тизимини ишлаб чиқиш, уни қўллашни илмий ва амалий асослаш ҳамда тупроқ ресурсларидан самарали фойдаланишга қаратилган ечимлар белгилашдан иборат.

Ўзбекистонда қанд жўхорининг бошланғич манбаси ва селекцияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Азизов Кобулжан Кахраманович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎТ: 631.5+633.174+633.62+636.086.174
Яратилган вақти:
2019-06-15 20:25:20
Тадқиқотнинг мақсади қанд жўхорининг маҳаллий, хорижий нав, намуна ва дурагайларини таққослаш, республика шароитига мос, анъанавий селекциянинг қимматли кўрсаткичларига эга бўлган энг яхши нав, дурагайларни танлаб олиш, селекция жараёнларига жалб этиш ва янги нав, дурагайлар яратиш ҳамда уларнинг бирламчи уруғчилигини ташкил этишдан иборат.

Логистик тамойиллар асосида автомобиль транспорти хизматлари сифатини баҳолаш услуби


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саматов Рустам Гаффарович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
656.131 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-06-15 17:47:21
Тадқиқотнинг мақсади логистик тамойиллар асосида автомобиль транспорт корхоналари хизматлари сифатини баҳолашнинг услубларини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Ўрта ёшли аёлларнинг функционал ҳолатини эътиборга олган ҳолда ўтказиладиган соғломлаштирувчи машғулотларни оптималлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шахриддинова Лайло Нурхоновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
796.034.2:07
Яратилган вақти:
2019-06-15 17:43:14
Тадқиқотнинг мақсади ўрта ёшли аёлларнинг функционал ҳолатини эътиборга олган ҳолда ўтказиладиган соғломлаштирувчи машғулотларни оптималлаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит