Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Гапнинг номинатив аспекти ва синтактик муносабатлар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сулейманова Наргиза Мардоновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.512.133.93'367
Яратилган вақти:
2019-06-14 09:40:35
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жaҳoн тилшунocлигидa ҳoзиpги пaйтдa инcoннинг нутқий фaoлияти вa oлaмнинг лиcoний мaнзapacини тacвиpлaш имкoниятлapини тaдқиқ қилишгa aлoҳидa эътибop қapaтилмoқдa.

Антропоцентрик метафоранинг лисоний, когнитив ва лингвомаданий аспекти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Насруллаева Гулшан Самадовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.512.133’373.612.2
Яратилган вақти:
2019-06-14 09:36:37
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тилшунослиги ХХI асрда ўзининг янги сифат босқичига кўтарилди ва лисоний имкониятларнинг нутқий воқеланишида инсон омили масаласига ўз диққатини қаратмоқда.

Гиббс ўлчовлари назариясидаги ночизиқли алгебраик ва интеграл тенгламаларнинг ечилувчанлиги


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ҳайдаров Фарҳод Ҳалимжонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
517.98
Яратилган вақти:
2019-06-14 09:29:48
Тадқиқотнинг мақсади Ихтиёрий тартибли Кэли дарахтида спин қийматлари континуум бўлган моделлар учун Гиббс ўлчовлари тўпламини тавсифлаш, ҳамда Кэли дарахтининг группавий тасвирининг нормал қисм группаларини таҳлил қилишдан иборат.

Жуфт тартибли тенгламалар учун чегаравий масалаларнинг ечилиши ва спектрал хоссалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Аманов Джумаклич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
517.956.6
Яратилган вақти:
2019-06-14 09:20:52
Тадқиқотнинг мақсади: юқори жуфт тартибли вақт бўйича хусусий ва каср тартибли тенгламалар учун коррект қўйилган чегаравий масалаларни топиш ва уларнинг ечилишини тахлил қилишдан иборат.

Операциядан кейинги вентрал чуррали беморларни хирургик даволаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Давлатов Салим Сулаймонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
616.89-02-089.-616-089.168.1-06+.34-007.43
Яратилган вақти:
2019-06-13 16:00:41
Тадқиқотнинг мақсади герниопластика усулининг тактик-техник жиҳатларини такомиллаштириш ва усулни танлашни оптималлаштириш йўли билан амалиётдан кейинги вентрал чурраларни даволаш самарадорлигини яхшилашдан иборат.

Туркистон халқ таълимининг ташкил этилиши ва бошқарилиши назарий асослари (хiх аср иккинчи ярми – хх аср бошлари)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Джураев Дусмурод Уралович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 37; 370; 371.20
Яратилган вақти:
2019-06-13 12:18:34
Тадқиқотнинг мақсади ХIХ аср иккинчи ярми – ХХ аср бошларида Туркистон халқ таълимининг ташкил этилиши ва бошқарилиши назарий асосларини ўрганишдан иборат.

ХХ асрнинг 20-йилларида Ўзбек тилшунослиги жараёни(«Маориф ва ўқитғучи» журнали материаллари асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Янгибаева Назира Гулмановна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.512,133 (09)«1920-1929» (043.3)
Яратилган вақти:
2019-06-12 16:29:22
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбек тилшунослиги манбаларидан бири бўлган “Маориф ва ўқитғучи” журналидаги ўзбек тилшунослигига оид мақолаларнинг илмий моҳиятини очиб беришдан иборат.

Жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида маънавий қадриятларни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шопулатов Абдималик Нуруллаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
796:002:77.03.09
Яратилган вақти:
2019-06-12 15:37:18
Тадқиқотнинг мақсади жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида маънавий қадриятларни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда сайлов комиссиялари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Насриддинов Фарход Анварович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
342.8(043.5)(575.1)
Яратилган вақти:
2019-06-12 15:25:50
Тадқиқотнинг мақсади сайлов комиссиялари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва фуқаролик жамияти институтларининг ўзаро ҳамкорлигини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Латипов Бегзод Испандиёрович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
340 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-06-12 15:23:03
Тадқиқотнинг мақсади ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро ҳамкорлигининг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит