Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ҚОЗОҚЛАРИ ЭТНОГРАФИЗМЛАРИНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ТАҲЛИЛИ


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Адилова Гулшат Ағытаевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УӮК:494.3:413.1
Яратилган вақти:
2018-10-10 15:12:05
Жаҳон филологиясида сӯнгги йилларда миллий тилларни халқ маданияти, маънавий қадриятлари, ӯзига хос тафаккур тарзи ва тарихий анъаналари билан боғлаб тадқиқ этиш

Конденсирланган муҳитлардаги молекулалараро таъсирлашув спектроскопияси ва релаксацион жарёнлар кинетикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эшчанов Баходир Худайберганович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
535.012; 535.58; 537.9; 539.22; 539.63
Яратилган вақти:
2018-10-10 12:04:34
Метил ва галоид бирикмалар киритилган ароматик углеводородларда структуравий ўзгаришларни аниқлаш ва таҳлил қилишнинг оптик усулларини ривожлантириш ҳамда молекулалараро таъсирлашувнинг нурланиш спектрида намоён бўладиган релаксацион жараёнларининг физикавий механизмларини аниқлаш.

Илк ўспиринлар иродавий сифатларининг психодиагностикаси ва психокоррекцияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саттарова Гулнора Икромовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
371:15(09)(575.1)
Яратилган вақти:
2018-10-09 17:19:58
Илк ўспиринларнинг иродавий сифатларини психодиагностика қилиш ва психокоррекциялаш жараёнини такомиллаштириш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқиш.

Турли тизимдаги тилларда «муболаға» концептуал семантикаси вербализаторлари типологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қорабоев Жасур Баҳодирович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
811.111.512.410
Яратилган вақти:
2018-10-09 11:29:18
Турли тизимдаги тилларда, жумладан, инглиз, ўзбек, рус ва бошқа тилларда «гипербола концептуал семантикаси» (ГКС) вербализаторларининг когнитив типологиясини ишлаб чиқиш.

2,3-Три, -тетраметилен-3,4-дигидрохиназолин-4-тионларнинг кимёвий ўзгаришлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Насруллаев Азизбек Озодович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
547.735’854.218.07:542
Яратилган вақти:
2018-10-08 16:39:50
2,3-три-, -тетраметилен-3,4-дигидрохиназолин-4-тионларни янги ҳосилаларининг синтез усулларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни физик-кимёвий ва биологик хоссаларини аниқлаш.

Тaбиий вa тeхнoгeн oбъeктлaрдa Pt(IV), Pd(II) вa Au(III) иoнлaрини aмпeрoмeтрик aниқлaшдa oлтингугурт тутгaн рeaгeнтлaр вa бaъзи кaрбoн киcлoтa ҳocилaлaрининг қўллaнилиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Яхшиeвa Зухрa Зиятoвнa
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
543.251:541.25:541.13:541.8
Яратилган вақти:
2018-10-08 16:35:10
Тaбиий вa тeхнoгeн oбъeктлaрдa Pt(IV), Pd(II) вa Au(III) иoнлaрини aниқлaшдa oлтингугурт тутгaн рeaгeнтлaр вa бaъзи кaрбoн киcлoтa ҳocилaлaрини қўллaш ҳaмдa улaр acocидa aмпeрoмeтрик aниқлaшнинг рaциoнaл уcлубини ишлaб чиқиш.

Глобаллашув шароитида ахборот – психологик хавфсизлик


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Дусимбетова Наргиза
Яратилган вақти:
2018-10-08 15:48:29
Мақолада глоболлашув шароитида ёшларнинг медиакомпотентлигини шакллантириш масаласи кўриб чиқилган, шунингдек ёшларни оммавий ахборот воситаларининг хавфли, манипульятив таъсиридан мухофаза қилиш энг долзарб масала эканлиги асосланган.

Sm-153 радиоизотопи ва унинг доривор шаклини олиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нишонов Шерзоджон Жуманазарович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
542.543.61.615.616
Яратилган вақти:
2018-10-08 11:49:09
ВВР-СМ русумли тадқиқот ядро реакторида 153Sm радиоизотопини юқори радиокимёвий тозаликда олиш ва унинг асосида радиофармпрепарат олиш технологиясини ишлаб чиқиш.

Физик усулда олинадиган композицион нанотузилишли қопламаларнинг самарадорли таркиби ва оптимал технологик режимларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қодирбекова Қутпиниса Каримовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
621.793.7:669.28
Яратилган вақти:
2018-10-08 09:13:35
Физик усулда ион-плазма жараёни ёрдамида олинадиган композицион нанотузилишли қопламаларнинг физик-механик, физик-кимёвий хоссаларини яхшилайдиган самарадор таркибини ва оптимал технологик режимларини ишлаб чиқиш.

Ўзбекистон арид худудларининг тўғриқанотли ҳашаротлари (Insecta: Orthoptera)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Медетов Махсетбай Жапакович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
595.7:632/799.1
Яратилган вақти:
2018-10-05 16:00:46
Ўзбекистон арид худудлари тўғриқанотли ҳашаротлари фаунасини аниқлаш, экологиясини асослаш ва зарарли турларига қарши экологик безарар кураш усулларини ишлаб чиқиш.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит