Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Фонд бозори активларини баҳолаш механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Худойқулов Хуршид Хуррамович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
36.761 (575.1)
Яратилган вақти:
2018-06-12 12:26:26
Глобаллашув жараёнлари тезлашиб бораётган ҳозирги даврда йирик инвестиция компаниялари ўз маблағларини ривожланган мамлакатларга нисбатан ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётига икки баробар кўпроқ йўналтирмоқда. Юқори суръатлар билан ривожланаётган мамлакатларда инвестиция оқимининг ўсишига қарамай, фонд бозорларини капиталлашуви, шаффофлик, ликвидлик, қимматли қоғозлар нархларининг ўзгарувчанлиги, транзакция ҳаражатларининг юқорилиги каби омиллар активларни баҳолашнинг оптимал усулидан фойдаланиш жараёнини қийинлаштирмоқда. Дунё фонд бозорларидаги активларнинг кескин тебраниши ривожланаётган мамлакатлар фонд бозорларининг капиталлашув даражасининг йилдан-йилга ошиб бораётганлиги билан изоҳланади.

13-15 ёшли гимнастикачиларнинг ихтисослаштирилган тайёргарлик босқичида мусобақа фаолиятини моделлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эштаев Сергей Анварович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
796:001.89:07
Яратилган вақти:
2018-06-12 11:46:05
Спорт гимнастикаси дунёнинг барча қитъалари вакилларини Халқаро федерацияда бирлаштирувчи Олимпиада дастурининг энг машҳур турларидан бири ҳисобланади. Кўплаб мамлакатларнинг ушбу спорт турини ривожлантиришга бўлган истаклари кўп жиҳатдан нафақат миллий жамоалар билан рақобатлашиш, балки халқаро гимнастика спорт мусобақаларида иштирок этишнинг ижтимоий сабаблари билан ҳам боғлиқдир. Ҳозирги кунда спорт гимнастикаси машқларнинг мураккаблиги, композицияларнинг мукаммаллиги ва, айниқса, машқларни ижро этиш маҳорати юксак даражага кўтарилган. Ижро маҳоратига бўлган талабларнинг кучайиши гимнастика кўпкурашларининг барча турларида гимнастикачиларнинг базавий ва махсус тайёргарлиги сифатига мураббийларнинг алоҳида эътибор қаратиши лозимлигини кўрсатмоқда.

Спортга йўналтирилган жисмоний тарбия асосида талабаларни жисмоний такомиллаштиришни оптималлаштириш методларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Исмагилов Дамир Канганович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
796:001.89:015:011
Яратилган вақти:
2018-06-12 11:41:06
Ҳозирги кунда дунёда талаба ёшларнинг ҳаракат фаолияти паст даражада ва бу уларнинг саломатлигини шакллантириш ва сақлаш учун етарли эмас. Хорижий давлатларнинг илмий-методик адабиётларидаги тадқиқот натижаларини умумлаштиришда шу нарса аниқландики, асосан, дарсдан ташқари пайтда жисмоний тарбия бўйича ўқув жараёнини ташкил қилиш ва амалга оширишни ёритиб берувчи сифатли материал ишлаб чиқилган. Олий ўқув юртларида кенг тарғиб қилинадиган кўп сонли спорт турлари орасида мини-футбол талабалар ўртасида янада кўпроқ оммалашиб бормоқда.

Қудуқ кесимини ҳар тарафлама ўрганиш асосида бурғилаш тезлигини жадаллаштириш усулларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Назарбекова Дилобар Косимбековна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
622.014.2.121
Яратилган вақти:
2018-06-12 10:57:26
Дунёда нефть ва газ қазиб олишни ривожлантириш вазифаларининг бажарилиши, аксар ҳолларда, чуқур жойланган қатламларга қудуқлар бурғилаш ҳажмини ошириш ҳамда бурғилаш ишларини жадаллаштириш ҳисобига таъминланади. Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатади-ки, бурғилаш тезлигини оширишнинг муҳим захираси, бу тартиб кўрсаткичларини мақбул бирлаштириш натижасида бурғилаш тезлигини максимал даража оширишдур. Жаҳон миқиёсида бурғилаш тезлигини жадаллаштириш, шунингдек, қудуқларни қазиш технологияларини такомиллаштириш ҳисобига қудуқ қурилиши муддатини қисқартириш масаласини ҳал қилиш катта аҳамият касб этмоқда.

Малакали футболчиларда техник усулларнинг мақсадли аниқлигини такомиллаштириш методикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Артиқов Асқар Акбарович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
796.332:015
Яратилган вақти:
2018-06-12 08:57:24
Тадқиқотнинг мақсади малакали футболчиларда техник усулларнинг мақсадли аниқлигини такомиллаштириш методикасини ишлаб чиқишдан иборат.

XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошида Хива хонлигида вақф институти (тарихий-манбашунослик таҳлили)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Якубов Қаҳрамон Каримджанович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
930.2:94(575.171)(0.43.3)
Яратилган вақти:
2018-06-11 17:36:37
Бугунги кунда дунёда кечаётган глобаллашув жараёнида тарихий ва миллий анъаналарни тиклаш, сақлаш ҳамда тарғиб қилиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Ислом тамаддунининг омилларидан бири сифатида баҳоланган, ўзида саховат ва хайр-эҳсон тушунчалари моҳиятини акс эттирган вақф институти халқимизга хос хусусият ва фазилат ифодаси сифатида асрлар давомида минтақа ҳаётида муҳим рол ўйнаб келди.

Тузга сезувчан артериал гипертониянинг, сув ва тузлар алмашинувини бошқарувчи генларнинг иштирокидаги клиник ва фармакогенетик тамойиллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдуллаева Гузал Жалолиддиновна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
616.12-008.331.1:612.014.461:615.22-085
Яратилган вақти:
2018-06-11 16:11:16
Тузга сезгирликни ва сув-туз алмашинувида иштирок этувчи генлар полиморфизмини ҳисобга олган ҳолда тузга сезгир артериал гипертониянинг юрак-қон томир ремоделланиши жараёнларига таъсирини ва антигипертензив терапия жиҳатларини асослаш.

Absorb биосўрилувчан каркасларнинг дори қопламли иккинчи генерация стентлари билан клиник-ангиографик қиёсий самарадорлиги


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юлдошев Набижон Пиримович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
616.13-089.28:616.12-08:615.036.8
Яратилган вақти:
2018-06-11 16:09:16
ЮИКнинг турли шакллари билан касалланган беморларда биосўрилувчан Absorb (BVS) каркас ва иккинчи генерация дори қопламали (DES) стентларни клиник-ангиографик самарадорлигини қиёсий баҳолаш ва даволашга ёндашувни такомиллаштириш.

Сурункали юрак етишмовчилиги ривожланишида фиброз жараёнларининг тутган ўрни ва унда даволашни мувофиқлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қурбонов Абдуқодир Кенжаевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
616.1+615.2.03+61:577.1+616-074-085
Яратилган вақти:
2018-06-11 13:51:00
Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) хозирги кунда нафақат тиббий балки ижтимоий муаммолардан бири бўлиб, жаҳон аҳолиси орасида ўлим ва ногиронликнинг етакчи сабабларидан бири ҳисобланади. «Ривожланган мамлакатларда СЮЕга чалинган беморлар умумий аҳолининг 1 - 3% ни ташкил этади. Ушбу кўрсаткич ёш ўзгаришига қараб кўпайиб, популяцияда аҳоли ўртача умр кўриши давомийлигининг ошиши билан боғлиқ равишда 70 ёшдан юқоридагиларда 20% гача етиб боради ». СЮЕнинг патогенези ва кечишини ўрганишга оид ўтказилган тадқиқотларда эришилган ютуқлар хамда даволашда самараси исботланган дори воситаларини амалиётда кенг қўлланилишига қарамасдан, у юрак қон - томир тизими касалликларининг энг кўп тарқалган, авж олиб борувчи ва нохуш оқибатлар билан тугайдиган асорати сифатида тиббиётнинг асосий муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда.

Артериялараро анастамоз қўйилган Тетрада Фалло беморларни операциядан кейинги даврда олиб бориш ва даволаш услубларини мукамаллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жуламанова Дано Икрамовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
616.121-007.253:616.24-089.86-036.882-08
Яратилган вақти:
2018-06-11 13:18:00
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотига кўра, «Фалло тетрадаси (ФТ) цианозли юрак туғма нуқсонлари ичида энг кўп учрайди ва барча юрак нуқсонлари ичида 2,6 дан 13,5%гача улушга эга . Жарроҳлик амалиётисиз ҳаётнинг биринчи йилида ўлим кўрсаткичи 44%ни ташкил қилиб, бир ёшгача уларнинг фақатгина 66%и, 2 ёшгача 49% яшаб қолади ва бор-йўғи 10-15%игина 20 ёшгача етади. Ҳаммага маълумки, янги туғилган ва эрта ёшдаги болаларда ўпка артерияси ва чап қоринчанинг кучли гипоплазияси фонида кескин цианоз ва тез-тез ўткир нафас етишмовчилиги хуружлари кузатилганида ўмров ости-ўпка артериялараро анастомози (ААА) энг тарқалган паллиатив амалиёт бўлиб ҳисобланади.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит