Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Музейшунослик


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
О.Р.Салихов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Камолиддин Беҳзод номидаги МРДИ
Саҳифалар сони:
89
Яратилган вақти:
2020-01-24 10:33:49
Илм-фан тараққиѐти, жуғрофий кашфиѐтлар, янги қитьалар, денгиз йўллари халқларнинг ўзаро алоқаси жадаллашувига имконият яратди. Жаҳон халқпарининг ижтимоий ҳаѐти фаоллашди. Европа мамлакатларида тараққиёт бирмунча тезлашди.

Музей ашёларини илмий тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
О.Р.Салихов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Ўзбекистон бадиий академияси Камолиддин Беҳзод номидаги миллий Рассомлик ва дизайн институти
Саҳифалар сони:
166
Яратилган вақти:
2020-01-24 10:31:44
Жамиятнинг энг қадимги давридан то бугунги кунгача бўлган иқтисодий-ижтимоий муносабатлари, алоқалари, ички ва ташқи сиѐсати, турли босқинлар ва қўзғолонлар тарихини ўзида акс эттирган ѐдгорлик буюмлари (иш анжомлари, маҳсулот намуналари, қурол-аслаҳалар, байроқлар, ҳарбий анжомлар, кийим-кечак ва уй-рўзғор буюмлари, шу жумладан халқ ижодиѐти ва амалий санъат усталарининг асарлари), машҳур давлат раҳбарлари, арбоблари, турли даврлардаги урушларда қатнашган ва ном қозонган жангчилар, халқ каҳрамонлари, фан ва маданиятимизнинг йирик намояндалари билан боғлиқ бўлган ёдгорлик буюмлари ва бошқалар.

Фермер хўжаликларида ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархи таҳлилини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мамажонов Акрамжон Тургунович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
631.11:631.162
Яратилган вақти:
2020-01-23 15:02:44
Фермер хўжаликларида ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархи таҳлилини такомиллаштириш бўйича илмий-назарий ва амалий йўналишдаги таклиф ҳамда тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат

Ўзбекистонда ташқи савдони тартибга солишда солиқ сиёсатини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шарипов Фарход Ғойибович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
336.02:339.5(575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-23 14:57:28
Экспорт-импорт операцияларини солиққа тортиш механизмини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат

Пастки жағ синишлари бўлган беморлар комплекс реабилитациясининг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бобамуратова Дилноза Турдикуловна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616.716+616-001.5:616-008.9-615.874
Яратилган вақти:
2020-01-22 20:05:50
Сўнгги йилларда аҳолининг меҳнатга яроқли гуруҳлари ўртасида юз-жағ соҳаси жароҳатларининг сони ортмоқда. Жаҳонда олиб борилган илмий адабиётларнинг метаанализлар таҳлили натижаларида «...ривожланган давлатларда жароҳатланиш ва бахтсиз ҳодисалар ўлим сабаби сифатида 3-ўринни, ногиронлик ва вақтинча иш қобилиятини йўқотиш сабаби сифатида 2-ўринни эгаллайди. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, жарохатланиш оқибатида хар йили мехнатга лаёқатли шахслар орасида 300 минг киши вафот этади, 7 миллиондан ортиқ инсон ногирон бўлиб қолади...» . Юз-жағ жарохатларининг 45-90 % ини пастки жағ синишлари ташкил этади.

Репродуктив ёшдаги аёлларда эпилепсиянинг кечишида иммунологик ва гормонал силжишларнинг ўрни, олиб бориш менежменти ва даволаш тактикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рашидова Нилуфар Сафоевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616.831-001-053.31-07:616.1531.-074
Яратилган вақти:
2020-01-22 19:12:36
Тадқиқотнинг мақсади репродуктив ёшдаги аёлларда эпилепсия кечишида клиник, нейрофизиологик, иммунологик ва гормонал силжишларни ўрганиш, улар асосида эпилепсия билан оғриган аёлларни олиб бориш менежменти ва даволаш тактикаси моделини ишлаб чиқишдан иборатдир.

Ўртача шўрланган тупроқларда соя навларининг физиологик хусусиятлари ва донининг биокимёвий таркибини илмий асослаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ҳамроева Марғуба Комиловна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
635. 57.581.1.577.1
Яратилган вақти:
2020-01-22 15:39:59
Тадқиқотнинг мақсади. Бухоро вилояти ўртача шўрланган тупроқ-иқлим шароитида (Glicine hispida Maxim) маҳаллий ва хориж соя навларининг физиологик хусусиятларини аниқлаш ва донининг биокимёвий таркибидаги ўзгарувчанлигини асослашдан иборат.

Замонавий анимацияда компьютер технологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Тўлаганова Зилола Йўлдош Қизи
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Камолиддин Беҳзод номидаги МРДИ
Саҳифалар сони:
98
Яратилган вақти:
2020-01-22 15:06:45
Мазкур диссертация ишида мультипликация тарихи, унинг ўзбек санъатида дунёга келиш омиллари, жанрлари, технологиялари, ифодавий воситалари, замонавий анимацияда компьютер технологиялари ва улардан фойдаланиш имкониятлари, бугунги кундаги ўзбек аниматорлари томонидан компьютер технологияларидан фойдаланиб яратилаётган асарлар тахлили билан боғлиқ маълумотлар келтирилган. Шунингдек, “Шунқор” номли рус халқ эртаги асосида яратилилган композицияларнинг бадиий ечими таҳлил этилган.

Чингиз Айтматовнинг “Чингизхоннинг оқ булути” асаридаги асосий қаҳрамонларнинг тасвирий ечими


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Зокиров Ботир Хабибуллоевич
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Камолиддин Беҳзод номидаги МРДИ
Саҳифалар сони:
93
Яратилган вақти:
2020-01-22 15:04:58
Чингиз Айтматовнинг “Чингизхоннинг оқ булути” асарига бағишлаб киноасар учун эскизлар яратиш, асар қаҳрамонлари образини тасвирий жиҳатдан ифодалаш долзарб аҳамиятга эга мавзулардан саналади.

“Хаёт” номли дастгохли графика композициялар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Якубова Муниса Шовкат қизи
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Камолиддин Беҳзод номидаги МРДИ
Саҳифалар сони:
144
Яратилган вақти:
2020-01-22 15:03:04
Бугун миллат ҳам, мамлакат ҳам Республика таълим тизимида маънавий баркамол авлодни тарбиялашни талаб қилмоқда. Инсоннинг ҳар томонлама уйғун камол топиши таълим муассасаларининг асосий вазифасидир. Келажагимиз пойдевори билим даргоҳларида яратилади, бошқача айтганда халқимизнинг эртанги куни қандай бўлиши фарзандларимизнинг бугун қандай таълим ва тарбия олишларига боғлиқ. Фарзандларимизни мустақил ва эркин фикрлаш қобилиятига эга бўлган комил инсонлар қилиб тарбиялашда тасвирий санъат йўналиши катта ҳиссаси бор.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит