Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўрта асрлар ислом балоғат илмида тилшуносликка оид қарашлар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рустамий Салимахон Алийбег қизи
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
287.81 Р-94
Яратилган вақти:
2018-09-21 15:59:52
Ислом уйғониш даврида балоғат илми таркибидаги тилшуносликка оид қарашларни ёритиш негизида балоғат билан тил орасидаги муносабатларни асослаш.

Киришмали атомдан ташкил топган нанокластерли кремнийдаги автотебранишли ток ва унинг электроникада қўлланилиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Камалов Хайратдин Уснатдинович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
621.315.592
Яратилган вақти:
2018-09-19 11:50:19
Тадқиқотнинг мақсади Кремний кристалл панжарасида нанокластерлар ҳосил қилиш билан ток автотебранишларининг шаклланиши ва параметрларини ташқи омиллар ёрдамида бошқаришдан иборат

Болалар хиқилдоқ папилломатозининг клиник-функционал тавсифи, ташхис ва даволашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Махамадаминова Шоира Абдувалиевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
616.21:616-092:612. 017.1.064-053.2:615.37
Яратилган вақти:
2018-09-19 10:55:40
Тадқиқотнинг мақсади болаларда ҳиқилдоқ папилломатозини ўрганиш, унинг ташҳисий ва башорат мезонларини аниқлаш ҳамда қайталаниш кечишида таркибий даволаш чораларини ишлаб чиқишдан иборат.

Гидродинамик жараёнларни жадаллаштириш асосида иссиқлик энергетикаси қурилмаларининг энергетик самарадорлигини ошириш усуллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бабаходжаев Рахимжан Пачеханович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
621.311:43.016
Яратилган вақти:
2018-09-19 10:38:47
Жаҳонда иссиқлик энергетик қурилмаларида гидродинамик жараёнларни жадаллаштириш, конструктив элементларини такомиллаштириш ва бир нечта иссиқлик жараёнларини битта қурилмада амалга ошириш орқали самарадор технологиялар яратилмоқда. Шу жиҳатдан ривожланган мамлакатларнинг миллий энергетик дастурларида «гидродинамик жараёнларни жадаллаштириш орқали энергия ресурслар истеъмолига бўлган эҳтиёжни 20-25 фоизга қоплаш вазифаси белгиланган»

Никел киришма атомларига эга бўлган кремний асосида самарадорлиги юқори фотоэлементлар технологиясини яратиш ва олиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саитов Элёр Бахриддинович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
621.315.592
Яратилган вақти:
2018-09-19 09:46:51
Тадқиқотнинг мақсади никел киришма атомларининг тартибланган микро ва наноструктураларга эга кремний материалини олиш технологияси асосида самарадорлиги юқори фотоэлементларни ишлаб чиқишдан иборат.

Зирк (Berberis l.) ўсимлигини биоэкологияси ва кўпайтириш технологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Чоршанбиев Фарход Махматмуродович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
634.62
Яратилган вақти:
2018-09-18 16:23:24
Ўзбекистон флорасида зирк (Berberis L.) туркумидаги маҳаллий турлар – қорақанд зирк (Berberis oblonga), қизил зирк, тангасимон зирк (Berberis nummularia)ининг истиқболли шаклларини танлаш ва баҳолаш, уруғидан ҳамда вегетатив кўпайтириш, кўчатларини етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш.

Қрим ва оддий қарағай кўчатларини ўстиришда органо-минерал ўғитларни қўллаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жураев Жавлон Мирзатиллаевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
634.956
Яратилган вақти:
2018-09-18 16:19:24
Қрим қарағайи (Pinus Pallasiana) ва оддий қарағай (Pinus Sylvestris) стандарт кўчатларини етиштиришда органо-минерал ўғитлар қўллашнинг мақбул муддати ва самарали меъёрларини ишлаб чиқиш.

Ғарбий Тянь-Шаннинг тоғ олди лалмикор ерларида Хандон пистани саноат плантацияларида ўстириш технологияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эшанкулов Бобомурод Инаятович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
634.574
Яратилган вақти:
2018-09-18 16:16:03
Хандон пистанинг уруғларига экиш олди ишлов бериш, кўчатларини контейнерларда етиштириш ҳамда интенсив усулда саноатбоп писта плантациялари барпо этиш технологиясини такомиллаштириш.

Қашқадарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги буғдой етиштириш агротехникасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Азимова Муҳайё Эгамбердиевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
633.11; 631.445.56/5(575.192)
Яратилган вақти:
2018-09-18 16:10:24
Қашқадарё вилоятининг суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги юмшоқ буғдой навларидан юқори ва сифатли дон ҳосили етиштиришни таъминлайдиган агротехнологик тадбирларни такомиллаштириш

Тақирсимон ва типик бўз тупроқлар шароитида ғўза ҳосилдорлигини оширишда унинг қатор ораларига ишлов бериш технологиясини такомиллаштириш (Қашқадарё ва Тошкент вилоятлари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Негматова Сурайё Тешаевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
633.51+631.51.017/559
Яратилган вақти:
2018-09-18 16:04:25
Қашқадарѐ вилоятининг ўтлоқилашиб бораѐтган, суғориладиган тақирсимон ҳамда Тошкент вилоятининг қадимдан суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида ғўза қатор ораларига чуқур ишлов беришнинг мақбул чуқурлигини аниқлаш, тупроқнинг агрокимѐвий, агрофизикавий, микробиологик хоссаларига, ғўзанинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги, вилт билан касалланиш даражаси, толанинг технологик сифат кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш ва ишлаб чиқаришга тавсиялар бериш.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит