Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Миллий иқтисодиётни инновацион-инвестицион ривожлантириш асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жахонгиров Илимдоржон Жаҳонгиржон Ўғли
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
338:330.3+6.01 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-12 17:26:29
Тадқиқотнинг мақсади миллий иқтисодиётни инновацион-инвес-тицион ривожлантириш асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш юзасидан илмий-назарий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Марказий осиё давлатларида миллий тараққиёт моделлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Зикирова Нафосат Каршибоевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
301.1: 001 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-12 15:41:32
Тадқиқотнинг мақсади Марказий Осиё давлатлари миллий тараққиёт моделларининг тарихи, назарияси ва истиқболларини ижтимоий- фалсафий тадқиқ этишдир.

Тижорат банкларини солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдуллаев Зафаржон Алижонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
336.21.(575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-12 15:01:36
Тадқиқотнинг мақсади тижорат банклари фаолиятини солиқлар воситасида тартибга солишда солиққа тортиш механизмини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Техноген чиқиндилар асосида янги композицион қўшимчаларни ва улардан фойдаланиб юқори самарадор цементларни ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бегжанова Гулрух Бахтияровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
666.942
Яратилган вақти:
2019-08-12 14:36:15
Тадқиқотнинг мақсади «Фосфозол» техноген чиқиндиси асосида қўлланилган композицион қўшимчали портландцемент олишнинг самарадор таркибларини ва технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Типик бўз тупроқлар шароитида ғўза ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига органоминерал чиқиндилардан тайёрланган компостларнинг таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдумаликов Жасурбек Кучкарович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
631.4: 633.51: 631.82
Яратилган вақти:
2019-08-12 14:17:38
Тадқиқотнинг мақсади органик чиқиндилардан товуқ гўнги, чучук сув ҳавзаси чўкиндиси ил ва фосфогипс асосида компост тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқиш ҳамда ушбу компостларнинг ғўза ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги, толанинг технологик ҳусусиятлари ва тупроқ унумдорлигига таъсирини аниқлашдан иборат.

Картошка ҳосилдорлигига турли қатор оралиқлари ва парваришлаш тадбирларининг таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Алимарданов Олим Туйлиевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
631.51+635.21
Яратилган вақти:
2019-08-12 14:13:10
Тадқиқотнинг мақсади эртаги ва иккиҳосилли экинлар сифатида турли парваришлаш тадбирлари ва қатор оралиқлари кенглигида ўстирилган картошка ўртатезпишар навларининг ўсиши, ривожланиши, тупроқ физик ва сув хоссалари ҳамда ҳосилнинг шаклланиши, товар ва уруғбоп ҳосилдорликка таъсирини ўрганиб юқори, сифатли ва арзон ҳосилни таъминловчи тадбирлар тизимини ишлаб чиқишдан иборат.

Изотроп ва анизотроп жисмлар учун термоэластик масалаларни сонли моделлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қаландаров Азиз Абдуқаюмович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
519.63 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-12 12:04:58
Тадқиқотнинг мақсади изотроп ва анизотроп жисмлар учун термоэластик боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган масалаларни сонли ечиш усуллари, алгоритмлари ва дастурий таъминотини яратишдан иборат.

Туркистонда диний-сиёсий вазиятнинг фалсафий-концептуал таҳлили (XIX аср охири – XX аср бошлари)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юсупова Дилдора Дилшатовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
297.1.
Яратилган вақти:
2019-08-12 09:16:13
Тадқиқотнинг мақсади Туркистонда XIX аср охири – XX аср бошларидаги диний-сиёсий вазиятни бирламчи манбалар асосида тарихий-ретроспектив планда фалсафий нуқтаи назардан ўрганиб, унинг замонавий ўзбек жамиятидаги трансформациясини очиб беришдан иборат.

Минтақани ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда рекреацион-туристик салоҳиятдан самарали фойдаланиш (Тошкент вилояти мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алимова Гузал Алишеровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
355:172.15 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-12 09:05:55
Тадқиқотнинг мақсади минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ривожлани-шини хизмат кўрсатиш тармоқлари, жумладан рекреацион-туристик салоҳиятдан самарали фойдаланиш орқали амалга ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Маҳаллий доривор ўсимлик хомашёси асосида диуретик «Экустим» дори воситасини олиш технологияси.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Худойбердиев Оллоқул Исақович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
615.322: 615. 074: 615. 254.1
Яратилган вақти:
2019-08-09 18:44:40
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий доривор ўсимликлар қуруқ экстрактлари комбинацияси асосида янги диуретик «Экустим» дори воситасини таркиби ва технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит